Miten välttää työttömyysturvan aktivointimallin rangaistukset.

Aktiivimalli ei koske työttömiä jotka ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja hakemuksen voi  jättää ilman lääkärinlausuntoakin. Käsittelyajat ovat jo nyt monta kuukautta ja takuulla pitenevät vuodenvaihteen jälkeen, kun kortistoon työnnetyt sairaat hakevat eläkkeelle.

Jokainen joka saa lääkäriltä työkyvyttömyyspaperit kannattaa ne hakea ja laittaa hakemus. Sekä muistaa valittaa aina kaikista mahdollisista kielteisistä päätöksistä perusteellisen huolellisesti korkeimpaan asteeseen. Aloittaa koko rumba uudelleen uudella hakemuksella mikäli korkeimmassa asteessa tulee kielteinen päätös. Tätä tulee jatkaa niin kauan kunnes myönteinen päätös tulee. Eli hakemus ja jos tulee kielteinen päätös perustellinen valitus aina korkeimpaan asteesen asti. Sitten jos korkeimmissa asteessa tulee kielteinen niin uusi hakemus ja alusta koko homma. Tätä jatketaan niin kauan kunnes tulee myönteinen päätös ja koko aikana aktiivimallain rangaistukset eivät koske hakijaa. Tarvittaessa, kun kaikki valitusasteet on viety läpi ja saanut kielteisen päätöksen niin viedä päätöksen tehnyt virkailija oikeuteen laittomista päätöksistä

.  
Itse ainakin lähetän hakemuksen heti kun laki nuijitaan läpi ja toivon mahdollisimman monen tekevän saman. Käsittelyajat venyvät vuosien mittaiseksi jos riittävän moni lähtee mukaan.”
Käsittelyaikojen venymiseen voisi tehdä sen että aina kun käsittely venyy yli kuukauden niin kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Viranhaktion on vastattava kansalaiselle kohtuullisessa ajassa ja se käsittääkseni koskee myös hakemuksia.
Valituksen voi tehdä netissä helposti, mutta voisi olla hyvä jos tässä asiassa siihen olisi valmis pohja.

Aktiivimalli ei koske työnhakijaa, joka

   • saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
   • työskentelee omais- tai perhehoitajana
   • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä

toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli

Helpointa on jokaisen saada noin 2% lisää tuloja eroamalla kirkosta.
www.eroakirkosta.fi/dynamic/index.php/

Kuvio toimii siis siten, että jokainen joka haluaa välttää aktivointimallin rangaistukset hakevat  työkyvyttömyyseläkettä ilman lääkärin todistusta paitsi ne joilla on mahdollista saada lääkärin todistus ja odottavat 2-6 kk käsittelyä ja sitten valittavat kaikista mahdollisista kielteisistä päätöksistä eteenpäin jolloin jolloin käsittely venyy helposti 2-3 vuoden mittaiseksi. Koko tuona aikana ei aktivointimalli koske työttömiä, jotka ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä. Vuosien jälkeen, kun kaikki valitusasteet on käyty läpi on aika pistää uusi työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus uusilla perusteilla tai uudella sairaudella vetämään. Tätä voi jatkaa loputtomasti. Tällä tavalla voi loputtomasti välttää aktivointimallin rangaistukset.

Halintolaki ei ainakaan rajoita ja voihan hakea hallintolain mukaista virheenkorjausta, niitä voi vaatia tehtäväksi niin monta kun viiden vuoden aikana kerkeää eli periaatteessa vaikka päivittäin uusi virheenkorjausvaatimus ja taas on hakemus vireillä. Perusteina voi olla vaikka ettei asiaa ole ratkaistu lain mukaisesti ymys (=ynnä muuta yleisluontoista sontaa). Kun tässä on kiusaamaan lähdetty niin kiusataan sitten kunnolla molemmin puolin ja virkakoneisto joka on hallituksen kädenjatke on juuri oikea osoite. Perustuslain 21§:n ja hallintolain mukaan nuo kaikki asiat on käsiteltävä eikä hallitus voi muuttaa perustus- eikä hallintolakiakaan kun ei sillä ole määräenemmistöä siihen eikä tarpeeksi nopeasti eikä varsinkaan takautuvasti.

Ne joilla on mahdollista saada lääkärintodistus kannattaa ehdottomasti hakea työkyvyttömyyseläkettä heti ja valittaa kaikista kielteisistä päätöksistä ja viedä kaikki valitusasteet loppuun asti. Sitten uusi hakemus uudella tai uusilla perusteilla siihen asti kunnes se työkyvyttömyyseläke tulee.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen teko on helppoa ja ei tosiaankaanole niin väliä miten siinä käy, tärkeintä on hakeminen. 
Valmis lomake löytyy tuolta:
www.kela.fi/documents/10192/3861304/EtkKela7002.pdf
Liitteilläkään ei ole niin väliä kun ei sitä eläkettä kuitenkaan saa jos ei ole lääkärin todistusta, tärkeintä on siis laittaa hakemus vireille jolloin tuota alennusta ei voi tehdä.

Työttömän työnhakijan kannattaa ilmoittaa etuuden maksajalle tällaisesta tilanteesta viipymättä.

Voi lirahtaa Kela-paralta huonot housuun jos tulee vaikka sata tuhatta työkyvyttömyyseläkehakemusta ja kun ne hylkäävät niin sitten tulee lisää.

Aktiivimalli on perustuslainvastainen ja siksi aktiivimallain rankaisut ovat perustuslainvastaisia ja jokaisen kannattaa viedä rankaisut oikeuteen lakimiehen kanssa ja se ei maksa mitään, koska voitto on varma lue alta. Lisäksi jokainen varaton on oikeutettu ilmaiseen oikeusapuun, jolloin voi valita itselle sopivan lakimiehen.

www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_124+2017.aspx

Alla listassa 1-5 kohdat ovat perustuslainvastaisia, yhdenvertaisuuden vastaisia, jotka valittamalla voittaa viimeistään oikeudessa.

 1. Malli ei ole geopoliittisesti tasa-arvoinen. Kaikilla paikkakunnilla ei ole samat mahdollisuudet.
 2. Yksilö ei voi päättää yritysten puolesta omasta työllistymisestä.
 3. Vapaita työpaikkoja on vain yksinkertaisesti liian vähän.
 4. TE-toimistoilla on liian vähän resursseja tukea yksilöllisesti työllistymistä.
 5. Muuttaminen ei ole taloudellisesti tai muiden seikkojen johdosta kaikille mahdollista .
 6. Malli lisää byrokratiaa tavalla jota ei voida ennustaa eikä hallita.
 7. Malli lisää muiden tukimuotojen käyttöä eli siirtää kustannuksia.
 8. Malli rankaisee ja passivoi heitä jotka ovat hakeneet mutta eivät saaneet työtä.
 9. Malli on Kikyn vastainen, koska se on pääasiassa leikkaava, ei tukeva.
 10. Samaan aikaan tehdään leikkauksia työttömyyden hoidosta

Perustuslakivaliokunnan tuoreen lausunnon mukaan hallituksen esityksen ongelmia on mahdollista vähentää kahdella tavalla.

Ensimmäinen asia on, että jokaiselle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työttömyysturvalain tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun tai säännösten tarkoitettuun toimintaan.

Lisäksi lakiehdotusta tulee täydentää säännöksellä siitä, ettei etuutta alenneta, jos työnhakija ei ole onnistunut työllistymään taikka pääsemään työllistymistä edistävään palveluun hänestä itsestään riippumattomista syistä.

Toinen tapa vähentää esityksen ongelmallisuutta on se, että työnhakijalla olisi mahdollisuus osoittaa aktiivisuuttaan myös sellaisella muulla tavalla, joka osoittaa hänen pyrkineen aktiivisesti työllistymään tai hakeutumaan työllistymistä edistävään palveluun tarkastelujakson aikana.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Tämän vuoksi työttömälle asetettavan toimintavelvoitteen perusteista perustuslakivaliokunta ehdottaa säädettäväksi tarkemmin valtioneuvoston asetuksella, jolla varmistetaan, että henkilöllä on tosiasialliset mahdollisuudet aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen.

Valtioneuvoston asetuksen säätämistä voidaan pitää pakottavana, muuten hallitus valmistelee perustuslain vastaista lakia.

Muista levittää tietoa somessa.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.