Globaalin taloudellisen ylivallan perustukset

Vastavalkean aiemmin julkaisemassa ja suomeksi tekstittämässä videohaastattelussa entinen finanssimaailman sisäpiiriläinen, rahoitusasiantuntijana työskennellyt Ronald Bernard kuvaili kokemuksiaan kansainvälisen talouseliitin palveluksessa. Kulissien takaa paljastui mm. valtioiden talouksien horjuttamista, suurimittaista rahanpesua, massojen manipulointia psykologisin keinoin ja suurelle yleisölle järkyttäviä asioita, kuten lasten hyväksikäyttöä ja jopa rituaalimurhia. (Viimeksi mainittujakin eliitin rikoksia on paljastunut aiemminkin – laillisine seuraamuksineen – vaikka valtamedia hännystelijöineen haluaakin esittää, ettei sellaisia ainakaan enää tapahdu, toim.huom.)

Uudemmassa haastattelussaan Ronald kuvaa tarkemmin kansainvälisen rahajärjestelmän rakennetta ja toimintaa. Hän kertoo Sveitsin Baselissa toimivasta Kansainvälisestä järjestelypankista (Bank of International Settlements, BIS) globaalin finanssimaailman päämajana, valtiollisesta vallasta riippumattomana ja kaikkien lakien yläpuolella olevana organisaationa – eräänlaisena vapaavaltiona – jonka tehtävä on säilyttää maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä sellaisena kuin se nyt on. Kansainvälinen järjestelypankki on globaalin valtapyramidin huipulla oleva toimija.

Järjestelypankin alaisuudessa ovat Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) sekä Maailmanpankki (World Bank). Ne varmistavat pyramidin pohjalla olevien todellisten, reaalisten arvojen siirtymisen kohti huippua. Tämän ne Ronaldin mukaan tekevät mm. antamalla valtioille lainaa niin paljon, etteivät ne koskaan kykene maksamaan sitä kokonaan takaisin. Ne varmistavat strategiansa ”ostamalla” valtioiden hallitsijoita ja johtavia poliitikoita. Tällä tavalla IMF ja Maailmanpankki pitävät maita ja mantereita, kuten luonnonvaroiltaan rikasta Afrikkaa, otteessaan.

IMF:n ja Maailmanpankin alla ovat keskuspankit, kuten Euroopan keskuspankki EKP (European Central Bank, ECB) ja Yhdysvaltain Federal Reserve. Kansalliset pankit puolestaan toimivat hierarkiassa näiden alla. Oma tärkeä tehtävänsä järjestelmän ylläpitämisessä on myös Lontoon Cityn (City of London) kaltaisilla vapaavaltioilla ja Euroopan vakausmekanismilla (EVM), joka kuuluu kaikelta valtiolliselta lainkäytöltä suojattuihin toimijoihin.

Ronald Bernard korostaa sitä, että kaikki arvokas on pyramidin pohjalla, tavallisten ihmisten kansoittamassa ”todellisessa maailmassa”. Hänen kuvauksessaan pankkijärjestelmä on vampyyri, joka imee sieltä kaiken arvokkaan ja siirtää sen pyramidin huipulle – maailman harvalukuisen ”rikkaimiston” nautittavaksi.

Ronaldin mukaan velka, korko ja inflaatio ovat keskeisiä mekanismeja status quon ylläpitämisessä. Koko talousjärjestelmä perustuu velalle. Uusi raha luodaan velalla – nykyään täysin digitaalisesti – ja ihmisten ja kansakuntien velka lisääntyy jatkuvasti. Kaiken kurjuuden synnyttämisen tärkeänä mekanismina Ronald pitää korkoa, joka koko ajan rikastuttaa jo entisestään rikkaita ja köyhdyttää jo valmiiksi köyhiä. Samaa kehitystä ruokitaan inflaatiolla, jossa rahan arvon ja ostovoiman heikentäminen myydään suurelle yleisölle hintojen nousuna.

Entinen sisäpiiriläisemme käsittelee myös monikansallisia yrityksiä, jotka toimivat yhteistyössä globaalin eliitin kanssa. Hän mainitsee esimerkkinä lääkejäteille syntyneet miljardivoitot, kun valtiot sitoutuivat ostamaan valtavat määrät rokotteita torjumaan ”pandemiaa, jota ei koskaan tullut” (rokotteita, joita sittemmin jouduttiin tuhoamaan vaarallisten kemiallisten jätteiden tuhoamiseen erikoistuneissa laitoksissa).

Ronald kysyy haastattelun lopussa, mikseivät juuri mitkään poliittiset puolueet tuo esiin rahajärjestelmän kieroutuneisuutta ja esitä sen täydellistä uudistamista. Hänen mukaansa vastaus on ilmeinen: hallitukset ovat vain todellisen vallan lakeijoita, linkkejä tavallisen kansan ja eliitin välillä. Historia osoittaa, että poliitikkojen toimet ovat ainoastaan vaurastuttaneet jo entisestään varakkaita ja rikkaita. Äänestyskampanjoilla luodaan illuusiota siitä, että ihmiset pääsevät osallistumaan demokraattiseen prosessiin, että tehdyt ratkaisut ovat kansalaisten itsensä valtuuttamia.

Katsokaa ja jakakaa tämä Ronald Bernardin erittäin tärkeä ja selkeä esitys. Kiitos selkeydestä kuuluu myös Päivi Claylle, joka tekstitti runsaasti taloustieteellisiä termejä sisältävän haastattelun suomeksi.
¤

astavalkean aiemmin julkaisemassa ja suomeksi tekstittämässä videohaastattelussa entinen finanssimaailman sisäpiiriläinen, rahoitusasiantuntijana työskennellyt Ronald Bernard kuvaili kokemuksiaan kansainvälisen talouseliitin palveluksessa. Kulissien takaa paljastui mm. valtioiden talouksien horjuttamista, suurimittaista rahanpesua, massojen manipulointia psykologisin keinoin ja suurelle yleisölle järkyttäviä asioita, kuten lasten hyväksikäyttöä ja jopa rituaalimurhia. (Viimeksi mainittujakin eliitin rikoksia on paljastunut aiemminkin – laillisine seuraamuksineen – vaikka valtamedia hännystelijöineen haluaakin esittää, ettei sellaisia ainakaan enää tapahdu, toim.huom.)

Uudemmassa haastattelussaan Ronald kuvaa tarkemmin kansainvälisen rahajärjestelmän rakennetta ja toimintaa. Hän kertoo Sveitsin Baselissa toimivasta Kansainvälisestä järjestelypankista (Bank of International Settlements, BIS) globaalin finanssimaailman päämajana, valtiollisesta vallasta riippumattomana ja kaikkien lakien yläpuolella olevana organisaationa – eräänlaisena vapaavaltiona – jonka tehtävä on säilyttää maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä sellaisena kuin se nyt on. Kansainvälinen järjestelypankki on globaalin valtapyramidin huipulla oleva toimija.

Järjestelypankin alaisuudessa ovat Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) sekä Maailmanpankki (World Bank). Ne varmistavat pyramidin pohjalla olevien todellisten, reaalisten arvojen siirtymisen kohti huippua. Tämän ne Ronaldin mukaan tekevät mm. antamalla valtioille lainaa niin paljon, etteivät ne koskaan kykene maksamaan sitä kokonaan takaisin. Ne varmistavat strategiansa ”ostamalla” valtioiden hallitsijoita ja johtavia poliitikoita. Tällä tavalla IMF ja Maailmanpankki pitävät maita ja mantereita, kuten luonnonvaroiltaan rikasta Afrikkaa, otteessaan.

IMF:n ja Maailmanpankin alla ovat keskuspankit, kuten Euroopan keskuspankki EKP (European Central Bank, ECB) ja Yhdysvaltain Federal Reserve. Kansalliset pankit puolestaan toimivat hierarkiassa näiden alla. Oma tärkeä tehtävänsä järjestelmän ylläpitämisessä on myös Lontoon Cityn (City of London) kaltaisilla vapaavaltioilla ja Euroopan vakausmekanismilla (EVM), joka kuuluu kaikelta valtiolliselta lainkäytöltä suojattuihin toimijoihin.

Ronald Bernard korostaa sitä, että kaikki arvokas on pyramidin pohjalla, tavallisten ihmisten kansoittamassa ”todellisessa maailmassa”. Hänen kuvauksessaan pankkijärjestelmä on vampyyri, joka imee sieltä kaiken arvokkaan ja siirtää sen pyramidin huipulle – maailman harvalukuisen ”rikkaimiston” nautittavaksi.

Ronaldin mukaan velka, korko ja inflaatio ovat keskeisiä mekanismeja status quon ylläpitämisessä. Koko talousjärjestelmä perustuu velalle. Uusi raha luodaan velalla – nykyään täysin digitaalisesti – ja ihmisten ja kansakuntien velka lisääntyy jatkuvasti. Kaiken kurjuuden synnyttämisen tärkeänä mekanismina Ronald pitää korkoa, joka koko ajan rikastuttaa jo entisestään rikkaita ja köyhdyttää jo valmiiksi köyhiä. Samaa kehitystä ruokitaan inflaatiolla, jossa rahan arvon ja ostovoiman heikentäminen myydään suurelle yleisölle hintojen nousuna.

Entinen sisäpiiriläisemme käsittelee myös monikansallisia yrityksiä, jotka toimivat yhteistyössä globaalin eliitin kanssa. Hän mainitsee esimerkkinä lääkejäteille syntyneet miljardivoitot, kun valtiot sitoutuivat ostamaan valtavat määrät rokotteita torjumaan ”pandemiaa, jota ei koskaan tullut” (rokotteita, joita sittemmin jouduttiin tuhoamaan vaarallisten kemiallisten jätteiden tuhoamiseen erikoistuneissa laitoksissa).

Ronald kysyy haastattelun lopussa, mikseivät juuri mitkään poliittiset puolueet tuo esiin rahajärjestelmän kieroutuneisuutta ja esitä sen täydellistä uudistamista. Hänen mukaansa vastaus on ilmeinen: hallitukset ovat vain todellisen vallan lakeijoita, linkkejä tavallisen kansan ja eliitin välillä. Historia osoittaa, että poliitikkojen toimet ovat ainoastaan vaurastuttaneet jo entisestään varakkaita ja rikkaita. Äänestyskampanjoilla luodaan illuusiota siitä, että ihmiset pääsevät osallistumaan demokraattiseen prosessiin, että tehdyt ratkaisut ovat kansalaisten itsensä valtuuttamia.

Katsokaa ja jakakaa tämä Ronald Bernardin erittäin tärkeä ja selkeä esitys. Kiitos selkeydestä kuuluu myös Päivi Claylle, joka tekstitti runsaasti taloustieteellisiä termejä sisältävän haastattelun suomeksi.

Lähde:

vastavalkea.fi/2017/12/06/globaalin-taloudellisen-ylivallan-perustukset/

magneettimedia.com/34909-2/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.