Suomen tuhoamisohjelma

Lähteenä seuraavassa artikkelissa on pääasiassa Gerd Honsikin artikkeli ”Rassismus legal? Der Juden drittes Reich? Halt dem Kalergi-Plan!” vuodelta 2005. (”Laillista rasismia? Juutalaisten Kolmas valtakunta? Pysäyttäkää Kalergi-suunnitelma!”).

Euroopan kansojen äärirasistinen tuhosuunnitelma on nyt toteutusvaiheessa myös Suomessa.
www.renegadetribune.com/angela-merkel-kalergi-plan-destruction-white-race/

EU:n isä, kreivi Richard Coudenhove-Kalergi, oli salaliiton johtaja, jonka tavoitteena on tuhota Euroopan kansat. Jo v. 1923 hän julisti vapaamuurariveljilleen, että ”juutalaisen aatelisrodun” on tultava Euroopan valtiaaksi. Tähän pääsemiseksi eurooppalaiset tulee risteyttää aasialaisten ja mustien kanssa. Tuloksena on uusi helposti hallittava rotu vailla luonnetta.

Coudenhove-Kalergi kirjoittaa (”Praktischer Idealismus”, v. 1925, s. 21), että tuloksena syntyneet ”sekarotuiset” jälkeläiset ovat heikkoluonteisia, pidäkkeettömiä, vailla tahdonvoimaa, kestävyyttä, pieteettiä ja luotettavuutta”. Euraasialaiset ja negroidiset ominaisuudet syrjäyttävät eurooppalaiset ominaisuudet.

EU:n perustajaisä tahtoo synnyttää Eurooppaan orjien sukupolven rotusekoituksen avulla. ”Rasisminvastaisuuden” takana on koko ajan kammottava rasismi.

Sivuilla 22/23 (e.m.t.) Coudenhove-Kalergi sanoo, että tulevaisuuden ihminen on oleva risteytys eri roduista. Euraasialais-negroidinen tulevaisuusrotu korvaa ”kansojen moninaisuuden persoonallisuuksien moninaisuudella”. Coudenhove-Kalergi visioi suurempaa Eurooppaa, todellista Paneurooppaa, joka ulottuu Vladivostokista San Franciscoon (Paneuropa 1922 bis 1966, s. 103). ”Monikulttuurinen (siis kulttuuriton) Eurooppa” on vain ensi askel rotumme vihollisten kansainväliseen diktatuuriin.

Coudenhove-Kalergi toteaa: ”Juutalaisuus on se verso, josta uusi, henkinen Euroopan aateli kasvaa – ydin, jonka ympärille uusi, henkinen aateli ryhmittyy […] Juutalaisten näkyvä asema nykyisin johtuu juutalaisten henkisestä ylemmyydestä.”

Tämä ylemmyys hänen mukaansa on vievä juutalaisuuden voittoon. Juutalaisista tulee EU:n isän visioissa ihmiskunnan valtiaita, aristokraatteja ja kapitalismin ja vallankumouksen lipunkantajia. Hän kutsuu juutalaisuutta henkis-urbaaniksi hallitsijaroduksi, ja hänen rasisminsa on täysin estotonta. Hän kutsuu Euroopan kansoja ”vähempiarvoisiksi” (Praktischer Idealismus s. 28, 51, 52).

Kirjansa sivuilla 32/33 Coudenhove-Kalergi toteaa, että bolshevismin ja kapitalismin takana on yksi ja sama juutalaisuus. Bolshevismia hän kutsuu kommunistiseksi henkiseksi aristokratiaksi ja kapitalismia plutokraattiseksi demokratiaksi (plutokratia = rahavalta, rahamiesten valta). Toinen on Coudenhove-Kalergin mukaan sosialistinen ja toinen individualistinen juutalaisen aivoaateliston haara. Molempien takana on hänen mielestään juutalaisuus.

Sivulla 178 hän sanoo, että ”kansainvälisten sopimusten nojalla” tulee KOULUJEN ja LEHDISTÖN avulla taistella vieraita kansallisuuksia vastaan kohdistuvaa kiihotusta vastaan, ts. isäntäkansa jätetään suojattomaksi ja vähemmistöjä ja vieraita suositaan. Myöskään juutalaisia vastaan ei saa nousta.

EU:n vaiettu historia

EU:n perustajat ovat triumviraatti Coudenhove-Kalergi, Tsekkoslovakian ent. ulkoministeri Edvard Benesh ja Otto von Habsburg. Coudenhove-Kalergi on tsekkoslovakialainen, ja Beneshiltä hän sai diplomaattipassin ja suosituskirjeitä ranskalaisten valtiomiesten luo, ja hän saikin Ranskan puolelleen ”Saksan kurissa pitämiseksi”. Yhdessä Ranskan juutalaisen ulkoministerin, Robert Schumanin, kanssa hän ryösti Saksan kansalta sen teräs-, rauta- ja kivihiilituotannon ja liitti sen ylikansallisen elimen alaisuuteen.

EU:n takana on Coudenhove-Kalergin mukaan juutalainen pankkimahti. Hän kertoo (”Ein Leben für Europa” [suom. ”Yksi elämä Euroopalle”], s. 124/125), että vuonna 1924 juutalaispankkiiri Louis Rothschild soitti hänelle ja kertoi toisen juutalaispankkiirin ja Venäjän vallankumouksen rahoittajan, Max Warburgin, lukeneen Coudenhove-Kalergin kirjan, ja häneen tahdottaisiin tutustua. Warburg antoi Coudenhove-Kalergille spontaanisti 60 000 kultamarkkaa paneurooppaliikkeen edistämiseksi. Pankkiirit veivät Euroopalta itsenäisyyden. USA ja presidentti Truman saatiin paneurooppaliikkeen taakse, joten USA:kin kuuluu Euroopan ja Suomen tuhoajiin ja hävittäjiin.

Coudenhove-Kalergi ja hänen vaikutusvaltaiset liittolaisensa pyrkivät saamaan eri maiden parlamentit puolelleen ja pakottamaan niiden hallitukset liittymään Paneurooppaan (EU:hun). Coudenhove-Kalergin mukaan (”Paneuropa”, s. 79) juutalaisilla oli kolme painostusväylää: Euroopan maiden parlamentit, USA ja maailman yleinen mielipide. Ilmi ei käy, käyttivätkö juutalaiset Coudenhove-Kalergin mielestä rahaa, kiristystä vai tappouhkauksia saadakseen eurooppalaiset parlamentit suostumaan kansalliseen itsemurhaan. Suomen kohdalla tämä asia pitäisi tutkia.

Yksi triumviraatin jäsen, Otto von Habsburg (saksalaista keisarisukua), kutsuu Coudenhove-Kalergia ”Euroopan profeetaksi” ja kertoo: ”Kun Coudenhove pyysi, että ryhtyisin yhdessä hänen kanssaan ajamaan yhdistynyttä Eurooppaa, hän käytti raamatullista vertausta. Hän sanoi, että Mooseksen täytyi 40 vuoden ajan johtaa kansaansa läpi autiomaan.” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 157 – 158).

Monikulttuurista rotuhygieniaa

Coudenhove-Kalergin mukaan sosialismin (sosiaalidemokratian ja kommunismin), jota hän kutsuu SOSIAALISEKSI EUGENIIKAKSI (= rotuhygieniaksi), tarkoituksena on tuhota ”aatelisto”, so. porvaristo, jotta päästäisiin ”epäoikeudenmukaisesta eriarvoisuudesta tasa-arvon” kautta ”oikeudenmukaiseen eriarvoisuuteen”.

Juutalaisjohtoisen uuden eurooppalaisen järjestyksen luominen on hänen mukaansa sosiaalidemokratian ja kommunismin ”korkein historiallinen missio” (”Praktischer Idealismus”, s. 56/57).

Triumviraatin äänitorvena Otto von Habsburg toteaa, että ”nationalisti on poliittisesti moraaliton”, koska hän sortaa kaikkea vierasta. Nationalisti tarkoittaa liberaalissa kielenkäytössä yleisesti isänmaallista ihmistä. ”Nationalismi [esimerkiksi suomalaisuus. VL.] sisältää olennaisena elementtinä vihan!” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 67)

Suomalaisuus ja suomalainen isänmaallisuus onkin vihan ilmaus!

Veretön vallankaappaus

Mitä tulee toteuttamistapoihin, niin Coudenhove-Kalergi toteaa:

”KOULU ja LEHDISTÖ [nykyisin tietenkin myös TV ja muut sähköiset välineet. VL.] ovat ne kaksi instanssia, joiden avulla maailma on mahdollista uudistaa ja jalostaa verettömästi, ilman väkivaltaa. Koulu ravitsee tai myrkyttää lapsen sielun, lehdistö ravitsee tai myrkyttää aikuisen sielun. Koulu ja lehdistö ovat kummatkin nykyisin [so. v. 1925. VL.] henkeä vailla olevan älymystön hallussa: niiden takaisinsaaminen on jokaisen aatteellisen poliitikon, jokaisen aatteellisen vallankumouksen korkein tehtävä.” (”Praktischer Idealismus”, s. 37).

Coudenhove-Kalergin sielunveljet hallitsevatkin Suomen yliopistoja, koululaitosta ja mediaa nykyisin suvereenisti. Amerikassa juutalaiset omistavat 96 % suurista tiedotusvälineistä.

Coudenhove-Kalergi asettaa Euroopan VALLANKUMOUKSELLISEKSI elementiksi sen, että Euroopasta poistetaan rajat strategisessa, taloudellisessa ja kansallisessa mielessä (e.m.t., s. 173). Ei siis ole Suomen taloutta eikä suomalaisuutta. Ei ole Suomea. Suomi on vallankumouksella (EU:lla) lakkautettu olemasta.

Coudenhove-Kalergin mukaan sodat poistetaan tuomalla niiden tilalle ”taloudellinen taistelurintama”, boikotit ja esteet (e.m.t., s. 183). Sota rahasta ja taloudella pakottaminen. Sehän täällä nyt vallitseekin. Kalergi-suunnitelman toteutus on täydessä vauhdissa.

Euroopasta tehdään suunnitelmallisesti rotusekoitusta, jossa ei ole kansallisuuksia (esim. ”suomalaisia”) eikä niiden itsemääräämisoikeutta. Kalergi pitää maailmaa kyvyttömänä hallitsemaan itseään ja siksi hän julistaa uuden maailmanjärjestyksen: LUOMALLA GLOBAALI DEMOKRATIA JUUTALAISTEN JOHTAMA IHMISKUNTA saavuttaa rauhan, kulttuurin ja ravinnon. Raamatussa Joh. 8:44 sanoo kuitenkin juutalaisista: ”Te olette isästä perkeleestä.”

Kansan määritelmä muuttuu

Coudenhove-Kalergin utopia on siis perkeleen mahtia. Kansa sekoitetaan sekarotuiseksi sekoitukseksi ja sitten luodaan kansanvalta (demokratia) – näin tuhotaan alkuperäisten rotujen ja heimojen (esim. suomalaisten) valta ja tuhotaan ne.

Kansalaisuusmääritelmäkin on muutettu: enää kansalaisuus ei perustu perinteisiin, syntyperään ja kulttuuriin vaan ”perustuslakikuuliaisuuteen”. Kuka tahansa siis voi tulla Suomeen ja tulla hetkessä suomalaiseksi!

Mainitun triumviraatin lisäksi Kalergi-suunnitelman (suunnitelma Euroopan tuhoamiseksi) toteuttajiin kuuluvat mm. Saksan ent. liittokansleri Konrad Adenauer, Englannin Winston Churchill, yksityiset pankit, USA:n media, vapaamuurariliike ja CIA. Saksan entinen liittokansleri Helmut Kohl on ylistänyt Kalergi-suunnitelmaa.

Kalergi-suunnitelma on korvannut toisen maailmansodan Morgenthau-suunnitelman [Henry Morgenthau oli Yhdysvaltojen juutalainen valtiovarainministeri, joka vaati, että saksalaiset siviilit joukkomurhattaisiin keinotekoisella nälänhädällä. Toim. huom.]. Euroopan tuhoamista Kalergi-suunnitelmalla ajaa voimakkaasti myös USA, joka on juutalaisuuden sätkynukke.

Vuoden 2000 lopussa Euroopan sanomalehdissä kerrottiin YK:n suosituksesta, että EU toisi seuraavan 50 vuoden aikana EU:hun 650 miljoonaa siirtolaista (EU:ssa lienee nyt noin 500 miljoonaa asukasta!), joilla muka korvattaisiin syntyvyyden lasku. YK:n peruskirjaa oli laatimassajuutalaispankkiiri Warburg.

Eurooppa ei kuitenkaan tarvitse 650 miljoonaa siirtolaista, sen sijaan suunnitelma tuhota Eurooppa tarvitsee. Meidät on määrä hävittää 50 vuodessa! Pakollinen sekoittuminen vieraisiin ihmisiin ja pakollinen kulttuurista ja kielestä (kieleksi suunniteltu englantia tai esperantoa) luopuminen tarkoittaa käytännössä kansanmurhaa. Tietä raivataan aborttilainsäädännöllä ja ehkäisyvälineillä. Omat tapettava ja tilalle aasialaisia ja mustan rodun edustajia!

Ei-juutalaiset kulttuurit täytyy tuhota

Jo vuonna 1915 juutalaispäällikkö Nahum Goldmann julisti, että kaikki ei-juutalaisten kulttuurit ja traditiot on tuhottava demokratialla (kyllä: DEMOKRATIALLA!). Hän sanoi, että tämä on välttämätöntä juutalaisten intressien kannalta.

Kirjassaan ”Jüdische Geschichte, jüdische Religion” juutalainen professori Israel Shahak ilmoittaa, että juutalainen diktatuuri, jota Kalergi Eurooppaan ja maailmaan vaatii, on jo todellisuutta!

Kun EU:n perustajaisä Richard Coudenhove-Kalergin kirjoituksia katsoo, ei liene epäilystä siitä, että hän on 1900-luvun suurin rasisti. Paneurooppa-opillaan hän tahtoo tuhota muut kansat ja säilyttää yhden: juutalaiset.

Jopa EU:n lippu julistaa juutalaista diktatuuria, Israelin kahtatoista heimoa (joita lipun 12 tähteä kuvaavat; lipun on tuonut EU:n lipuksi juuri Coudenhove-Kalergi, joka jo 1920-luvulla esitti sinisen lippunsa Euroopan lipuksi, ”sininen taivas häiriintymättömän rauhan vertauskuvana”). Kalergin mukaan juutalaisilla on ”parempi veri” (”Praktischer Idealismus”, s. 45).

EU:ssa on kyse vallankaappauksesta ja laajoista kansanmurhista. Ne toteutetaan tuhoamalla kansojen itsemääräämisoikeus, kulttuuri, perinteet, kansalaisrauha ja myöhemmin myös kieli pääasiassa siirtolaisuudella; instrumentteja ovat MEDIAKONTROLLI, ASEET ja RAHAVALTA, joilla kansojen parlamentit ja hallitukset alistetaan. Jo v. 1924 Kalergi vaati juutalaisten vallankaappausta Euroopassa ”monikulttuurisuuden” nimissä. 1925 hän totesi (suluissa olevat täydennykset blogin kirjoittajan):

”Nykyisen politiikan kaaos päättyy vasta kun henkinen aristokratia [so. juutalaiset] on riistänyt haltuunsa yhteisön vallankäytön välineet: ruudin [so. aseet], kullan [so. rahan] ja painomusteen [so. tiedotusvälineet].” (”Praktischer Idealismus”, s. 32-33).

Amerikanjuutalainen ”Imperiumi” omistaa enemmistön eurooppalaisistakin uutistoimistoista. Valtamedia tuottaa jatkuvasti poliittista aivopesua (mm. holokaustihuijausta) ja propagandaa. USA merkitsee suurta vaaraa maailman kansojen itsemääräämisoikeudelle. Kaikilla mantereilla se pyrkii murtamaan kansojen tahdon.

1966 Coudenhove-Kalergi kirjoitti: ”Seuraavat viisi vuotta paneurooppaliikkeessä tähtäsivät pääasiassa tähän päämäärään: on saatava parlamentit pakottamaan hallituksensa ryhtymään Paneuroopan toteuttamiseen.” (”Paneuropa 1922 bis 1966″, s. 76).

Uhkauksia

Tässä kylmästi sivuutetaan Euroopan kansojen oma tahto. Jo vuonna 1948 Kalergi onnistui tekemään määräajoin kokoontuneesta ”Eurooppalaisten parlamentaarikkojen kongressista” työkalunsa Kalergi-suunnitelman toteuttamiseksi, so. Euroopan hallitusten ”pakottamiseksi”. Siellä perustettiin ”Eurooppaneuvosto”, ja Saksan delegaation johdossa oli CIA:n tukema Konrad Adenauer, joka kuului kiinteästi Kalergin joukkoihin jo vuodesta 1926.

Ylistettyään Adenaueria Coudenhove-Kalergi uhkaa: ”Niin kauan kuin [Saksan] Liittotasavalta pitää kiinni Adenauerin perinnöstä, sen tulevaisuus on turvattu; heti kun se luopuu tästä perinnöstä, se allekirjoittaa kuolemantuomionsa” (”Donau-Bote”, huhti-toukokuu 1972, s.1).

Mainitsen toisenkin uhkauksen Saksan kohdalla (lähde: Honsik: Rassismus legal, s. 42). Saksalainen juutalaisjohtaja, prof. Michael Wolffsohni, esitti 25.9.2002 Jüdische Allgemeine Zeitungissa ehdot saksalaisten ja juutalaisten yhteistyölle Saksassa: Saksalaisten on hyväksyttävä ulkomaalaisten jatkuva muutto Saksaan, läntiseen liittoutumaan kuuluminen ja Israel-kritiikistä luopuminen.

Hän kielsi puhumasta juutalaislobbyn olemassaolosta USA:ssa ja vaati luopumista saksalaisesta kulttuurista ”johtokulttuurina”. Hän kehotti CSU- ja CDU-puolueita luopumaan kristinuskosta! Ellei näihin ehtoihin suostuttaisi, hän uhkasi Saksan juutalaisten ja Saksan turkkilaisten liittoutuvan Saksan saksalaisia vastaan.

Suomen kansalta on jäänyt suureksi osaksi pimentoon se rooli, joka omilla poliitikoillamme on Kalergi-suunnitelman toteuttamisessa. Poliitikkomme ja puolueemme ajavat EU:ta (ainakin karttavat sen todellisen luonteen paljastamista) ja siten Suomen kansan lopullista tuhoutumista. Oma esivaltamme on pahin vihollisemme.

Kansanmurhan isät

Euroopan kansojen tuhoamisen suunnittelussa (siis EU:n perustajaisinä) Coudenhove-Kalergilla oli kumppaneinaan toinen massamurhaaja, Tsekkoslovakian ulkoministeri Edvard Benesh, ja Saksan kuningassuvun vesa Otto von Habsburg. Benesh karkotti toisen maailmansodan jälkeen Tsekkoslovakian sudeettialueilta n. 3 miljoonaa saksalaista ja tapatti heistä n. 300 000. Otto von Habsburg kutsuu Euroopan kansojen tuhoajaa Coudenhove-Kalergia ”Euroopan profeetaksi” ja Stalinia, suurta massamurhaajaa, ”erittäin suureksi henkilöksi, jolla on kiistämättömän nerokkaita ominaisuuksia”, ja jatkaa, että ”Stalin aina ajatteli maansa ja puolueensa parasta” (”Damals begann unsere Zukunft”, s. 133).

Koska massamurhaajan ihannointi on massamurhien hyväksymistä, voidaan sanoa, että EU:n kolme perustajaisää ovat massamurhaajia. Myös Coudenhove-Kalergi ylisti juutalaisia kommunistisankareita ”itä- ja keskieurooppalaisessa vallankumouksessa”, jossa tuhottiin kymmeniä miljoonia ihmisiä ja jossa murhatöiden toteuttajajärjestön (Salaisen poliisin) johtajat olivat miltei yksinomaan juutalaisia (”Praktischer Idealismus”, s. 51).

Kalergi-suunnitelmassa ”rauha” toteutetaan väkivallalla, ”demokratia” tarkoittaa siinä itsemääräämisoikeuden kumoamista ja ”monikulttuurisuus” kulttuurien tuhoamista. ”Lehdistön vapaus” tarkoittaa propagandaa, ”hyvinvointi” köyhtymistä ja velkaorjuutta, ”historiankirjoitus” valehtelemista (esimerkkinä holokaustihuijaus ja vaikeneminen siitä, että liittoutuneet teurastivat pääosin sodan jälkeen rikollisesti 13-15 miljoonaa saksalaista). ”Rasismin kieltämisen” varjolla toteutetaan historian suurinta kansanmurhaa, rotujen hävittämistä. Tässä on kyseessä äärimmäinen rasismi.

Europarlamentaarikko Inigo Mendez Vigo ylisti v. 2003 Coudenhove-Kalergin ansioita ja vakuutti, että EU JATKAA TÄMÄN VIITOITTAMALLA TIELLÄ. Jopa itävaltalaispoliitikko Jörg Haider, joka muka halusi pysäyttää siirtolaistulvan Eurooppaan, kuuluu Kalergin paneurooppaliikkeen johtoon ja todellisuudessa ajaa siirtolaisuutta (Österr. Nationalrates Wortmeldung von Parlamentspräsident Andreas Khol vom 19/20/5/1999).

Maahanmuutto ja globalisaatio

Siirtolaisuuden on laskettu olevan (Saksassa) kymmenen kertaa kalliimpaa kuin yhteiskunnan panostus lapsiin (Honsik: Rassismus legal, s. 36).

Pääosa siirtolaisuudesta suuntautuu suoraan sosiaaliturvajärjestelmään ja tuhoaa sen. Siirtolaisuuden vastaanottaminen, johon Euroopan kansat on pakotettu niiden tuhoamiseksi, tapahtuu lasten, eläkkeiden, talouden ja koulutustason kustannuksella. Siirtolaisuudella pyritään myös kylvämään epäsopua Euroopan maihin, kun eri kulttuurit ”törmäävät” toisiinsa. Tämäkin ajaa kansojen ja rotujen heikentämistä. Euroopan projekteista tärkein on kansojen etnisen tuhoamisen rahoittaminen.

Kanadalaisen ”Saksan ja Euroopan tutkimuksen keskuksen” johtaja Jeffrey Peck totesi v. 1993: ”Toivon, että ajan myötä saksalainen valtiokokonaisuus muuttuu puhtaasti valkoisesta ja kristillisestä ruskeaksi, keltaiseksi ja mustaksi, islamilaiseksi ja juutalaiseksi. Lyhyesti sanoen: saksalaisen identiteettikäsityksen on muututtava.”

Ns. globalisaatiolla ”Imperiumi” pyrkii siihen, että kansallisten talouksien suojamekanismit murretaan ja siten saadaan ote tehtaista, pankeista, konserneista, televisiosta ja lehdistöstä. Tätä suomalaisen elämän joutumista vihollismielisten tahojen valtaan ajaa Suomen johto, ja minusta tässä toteutuu maanpetos. Yhä useammat ihmiset ymmärtävät, ettei globalisaatio tarkoita mitään muuta kuin alistamista USA:n ja sen rahavallan alaisuuteen (tämä on demareiden mielisuunnitelma).

EU:ssa Euroopan kansat myös ryöstetään koronkiskontaan perustuvalla keskuspankkisysteemillä (EKP; rahajärjestelmä on siinä väkisin velkaannuttava pyramidihuijaus), ja tämä yksin on syypää taloudellisiin ongelmiimme ja tosiasialliseen köyhtymiseemme. Se mikä täällä on, pyörii velan varassa. Myös monipuoluejärjestelmä on kehitetty sitä silmälläpitäen, että kansat kuluttaisivat voimansa keskinäiseen tappeluun. Tuhoamisemme etenee suunnitelmallisesti ja varmasti. Poliitikkomme ovat sen tärkeimpiä toteuttajia.

Presidentti Clintonin entinen juutalainen neuvonantaja, professori Joseph Stiglitz, kuvaa kirjassaan ”Die Schatten der Globalisierung” Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin sortotoimia: maita, etenkin kolmannen maailman maita, ryöstetään, niiden hallituksia syöstään vallasta, niille annetaan taakkoja, joita ne eivät kykene kantamaan, ne kiedotaan suunnitelmallisesti velkaorjuuteen, joka johtaa alati kasvavaan köyhtymiseen ja työttömyyteen.

Sosiaalidemokraattinen päätoimittaja Peter Pelinka (Itävalta) kirjoittaa ”News”-lehdessä 12/2000 (s. 52): ”Jos EU otetaan vakavasti, sen sisällä ei ole enää kantaväestöä ja ulkomaalaisia […] Kansallisvaltioiden käsite on peräisin menneiltä vuosisadoilta, ja se on menneisyydessä synnyttänyt monia sotia. Nyt se pitäisi kantaa hautaan, kun talous, tiedonvälitys ja kulttuuri globaalistuu.”

Näin sosiaalidemokraatit heittävät kansojen itsemääräämisoikeudet tunkiolle ja käytännössä tuhoavat kansat. Armeijatkaan eivät enää puolusta isänmaata vaan osallistuvat Amerikan johtamiin ja Israelin lobbaamiin sotiin kaikkialla maailmassa.

Ristin sijaan suurin osa eurooppalaisista kirkoista on hyväksynyt Euroopan lipun tunnukseksi Israelin kahtatoista heimoa kuvaavat 12 tähteä. Ne ovat myös hyväksyneet iskulauseen Euroopasta ”kolmen suuren kulttuurin (tai maailmanuskonnon) Eurooppana”, luopuneet siis kristillisestä Euroopasta.

Jopa EKD (die Evangelische Kirche Deutschlands; Saksan evankelinen kirkko) on tunnustanut Saksan kollektiivisen syyllisyyden (toisessa maailmansodassa) ja siten hyväksynyt kaikki syytökset (esim. syytöksen ”holokaustista”), jotka liittoutuneiden sotapropaganda on Saksaa vastaan esittänyt! Tällainen ei ole mikään Kristuksen ja totuuden kirkko! Muutenkin kaikkialla Euroopassa (myös Suomessa) teologisista tiedekunnista ja kirkoista on tullut kulttuurimarxismin pesäkkeitä.

Politiikan rappio

Puolueet ”valtioina valtiossa” ovat myös ”Imperiumin” keksintöä. Tällaiset puolueet, jotka eivät nouse kansan tahdosta vaan ovat elimiä, jotka määrittävät kansan tahdon, tuhoavat valtiot ”demokratian” nimissä. Vaaleissa tulisi äänestää miehiä, ei puolueita. ”Imperiumi” säätelee puolueiden toimintaa ja siten koko Suomea.

Prof. George Kourvetaris kirjoittaa:

”Ihmisten vaihtuminen uudessa yhteenliittymässä [EU:ssa. VL.] muuttaa Euroopan historiaa yhden ainoan sukupolven aikana perin pohjin. Jos silloin vielä on joitakin kansallismielisiä tai etnisiä ryhmiä, jotka eivät sellaista yhteenliittymää [EU:ta. VL.] hyväksy, heidän poliittinen vaikutusvaltansa on niin pieni, etteivät he kykene irrottamaan maataan ’Euroopan Yhdysvalloista’.” (Prof. Kourvetariksen kirjoitus ”Europe Comes to Age: The Economic and Political Integration of EEC”, lehdessä ”Journal of Social, Political and Economic Studies” 2/1986).

Näin kylmäverisesti suunnitellaan länsimaiden tuho; kansat petetään.

Kuka sallii eliitin ryöstää isänmaansa, sitten tyrannisoida sitä, asettaa sen holhouksen alaiseksi ja sitten lopuksi rotuohjelmalla antaa sille ruman lopun? Kykeneekö, vastoin Coudenhove-Kalergin sanoja, Suomi vielä nousemaan Suomeksi ja välttämään tuhoutumisen? Kykeneekö Suomi sivuuttamaan päättäjänsä, vihollisensa?

Nahum Goldmann, sionistisen maailmanjärjestön (1956-68) ja juutalaisen maailmankongressin (1949-78) presidentti, kuvaa kirjassaan suunnitelmaa siitä, kuinka eurooppalaiset kulttuurit tuhotaan:

”Aikamme ensimmäinen tehtävä on tuhoaminen: kaikki sosiaaliset järjestelmät ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka systeemi on luonut, täytyy tuhota, yksittäiset ihmiset täytyy repäistä irti perityistä ympäristöistään; mikään perinne ei saa enää olla pyhä, vanha on nyt sairauden merkki. Voimat, jotka suorittavat tämän tuhoamistyön, ovat taloudellis-sosiaalisella alueella kapitalismi, poliittis-henkisellä tasolla demokratia.” (”Der Geist des Militarismus”, s. 37).

Heprealaisen kirjallisuuden professori ja kabbalatutkija Isaiah Tishby (Sandor Schwartz) kertoo:

”Israelin läsnäolo kansojen joukossa parantaa maailman mutta ei maailman kansoja […] se ei tuo kansoja lähemmäksi pyhyyttä vaan päinvastoin ottaa heiltä pyhyyden pois ja niin TUHOAA HEIDÄN KYKYNSÄ OLLA OLEMASSA. […] Täydellisen pelastumisen tarkoitus on TUHOTA KAIKKIEN KANSOJEN ELINVOIMA.” (Torat haRa vehaKelippah beKabbalat haAri [”Oppi pahasta ja saatanallisesta piiristä luriaanisessa kabbalassa”], 1942, s. 139-142).

Kuoleva Eurooppa

Kalergi-suunnitelma on siis Richard Coudenhove-Kalergin suunnitelma Euroopan kansojen TUHOAMISEKSI verettömästi. Coudenhove-Kalergin haaveissa tuhotun kansan korvaisi eliitti, joka koostuisi juutalaistaustaisista.

Kansojen identiteetti tuhotaan nihiloimalla niiden isänmaallisuus (nationalismi) ja kulttuuri (roskakulttuurilla ja monikulttuurisuudella). Niiden lisääntymistä estetään (ehkäisyvälineet, abortit, naiset töihin, perheet hajotetaan). Ne tuhotaan sekoittamalla ne siirtolaisilla sekakansoiksi, joilla ei ole omaa identiteettiä eikä kulttuuria eikä tahtoa, on vain keskinäistä riitelyä ja nahistelua, kuten nyt Euroopassa.

Tämä suunnitelma on EU, jossa ”isänmaallisuus” romutetaan kertaheitolla ja kansat sidotaan koronkiskontaan perustuvaan keskuspankkiin (EKP) ja siten kansainvälisen pankkieliitin orjuuteen.

EU:ssa siirtolaisten maahantuonnista on tullut velvollisuus. EU:n perustajaisä Coudenhove-Kalergin mukaan Euroopan kansat pyritään sammuttamaan etnisessä – siis rodullisessa ja kulttuurisessa – mielessä. Hänen suunnitelmassaan tilalle nousee ”ainoa rotu”, juutalaiset, hallitsemaan identiteettinsä menettäneitä kansoja. Kansat pyritään tuhoamaan täydellisesti, etteivät ne enää nouse tavoittelemaan itsemääräämisoikeutta. Tällainen ”sammuttaminen” merkitsee käytännössä todellista kansanmurhaa. Tämän tuhoamistyön toteuttamista varten Suomeen on asetettu nukkehallinto. Puolueet ovat kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden paikallisia toimielimiä: ne eivät vahingossakaan paljasta totuutta EU:sta tai pyramidihuijaukseen perustuvasta EKP:n rahajärjestelmästä – saati holokaustihuijauksesta.

Kalergi itse ei ole juutalainen (äiti japanilainen, isä eurooppalainen aristokraatti, jonka sukujuuret ovat monella taholla, esim. Kreikassa), mutta hän oppi ”antisemitismiä” vastaan taistelevan isänsä peruna nostamaan ylös juutalaisia ja ihailemaan heitä ”ylempänä rotuna”. Coudenhove-Kalergi (kuoli v. 1972) haluaa nostaa juutalaiset Euroopan ja maailman hallitsijoiksi.

Kalergin ajatukset selviävät parhaiten antologiasta ”Praktischer Idealismus” (1925), jota Gerd Honsik, joka nyttemmin on tyrmässä paljastustensa vuoksi, käsittelee kirjassaan ”Rassismus legal?”, tarkoittaen kirjansa nimellä juuri muiden rotujen mitätöimistä juutalaisrodun kustannuksella. Toinen kirja, jota Honsik teoksessaan käsittelee, on Kalergin kirja ”Paneuropa 1922 bis 1966″. Paneuropa = EU. Kirja ”Praktischer Idealismus” on luettavissa TÄÄLLÄ.

EU on määrä laajentaa maailmanlaajuiseksi diktatuuriksi. Kyseessä on siis viime kädessä toisella nimellä kulkeva kommunismi. Myös sanaa ”globalisaatio” on käytetty. Sen ydin on yksityinen keskuspankkijärjestelmä. Juuri tästä Paneuroopasta Coudenhove-Kalergi itse puhuu monissa teoksissaan (n. 20 kappaletta). Hän on EU:n aatteellinen isä, ja hänen toimiensa ja kirjojensa johdosta EU:ta alettiin rakentaa.

Esimerkiksi 1927 suomalainen H. Holma oli mukana tässä liikkeessä. Nykyisin kaiketi koko Suomen johto.

Lue myös:

Kreivi Kalergin suunnitelma eurooppalaisten tuhoamiseksi
Valkoisten kansanmurhan juuret
Juutalaiset ja rasismi 12

 

Lähteet:

magneettimedia.com/suomen-tuhoamisohjelma/

der-stuermer.com/finnisch/Suomen_tuhoamisohjelma.htm

www.renegadetribune.com/angela-merkel-kalergi-plan-destruction-white-race/

kalergisuunnitelma.blogspot.com/2009/11/kreivi-kalergin-suunnitelma.html

 

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

Comments are closed.