Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat miljardiendibisnes yrityksille ja yhteisöille.

Pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla bisnestä tekee SPR ja moni yksityinen yritys. Kyseessä on useiden miljardien eurojen bisnes, jonka maksavat veronmaksajat. Suomi käyttää kaikkien ulkomaalaisten, jotka elävät sosiaalietuuksilla yli 11 miljardia euroa vuodessa ja summan odetetaan kasvavan yli 20 miljardiin euroon 10 vuodessa. Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä kasvaa jatkuvasti ja siksi myös kustannukset, rikollisuus ja kaikki muut ongelmat kasvavat jatkuvasti. Raha määrä mikä käytetään vuodessa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kustannuksiin. Sillä rahalla olisi Suomesta poistettu pysyvästi alle vuodessa kantasuomalaisten köyhyys, asunnottomuus ja leipäjonot. Tämä fakta paljastaa, ettei yksikään eduskuntapuolue ole koskaan ollut kiinnostunut poistamaan kantaväestön ongelmia. Rahaa on mutta sitä ei koskaan käytetä kantasuomalaisiin.

mvlehti.net/

Tässä on loputon lista noita erilaisia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tukitoimintoja ja järjestöjä tukevia työnimikkeitä.
Tästä saa pienen käsityksen siitä, mikä tässä maassa maksaa ja mikä taas ei. Mikä on älykästä ja mikä taas ei.
Onko sotaveteraanien alati hupeneva joukko sittenkään se rahanreikä jonka kanssa pitää nuukailla?

1.   Monikulttuurisuusasiantuntija,
2.   Maahanmuuttokoordinaattori,
3.   Tulkkipalvelukoordinaattori,
4.   Asioimistulkki,
5.   Kulttuuriluotsi,
6.   Vertaisosaaja,
7.   Maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava,
8.   Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori,
9.   Sopeuttamistyöntekijä, Kotoutussihteeri,
10.   Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija,
11.   Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija,
12.   Suomen askeleet-linjan opettaja,
13.   Lyhytkurssivastaava,
14.   Aikuisperuskoulun linjavastaava,
15.   Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja,
16.   Monikulttuurisuusaktivisti,
17.   Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja,
18.   Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava,
19.   Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja,
20.   Sosiokulttuurinen tasapainottaja,
21.   Pakolaisneuvonantaja,
22.   Vähemmistöoikeuksien valvoja,
23.   Avustusanomusten esitäyttäjä,
24.   Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies,
25.   Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö,
26.   Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja,
27.   Monikulttuurikonsultti,
28.   Romanityöryhmä,
29.   Kerjäläistyöryhmä,
30.   Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä,
31.   Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti,
32.   Maahanmuuttoyksikön psykologi,
33.   Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä,
34.   Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja,
35.   Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä,
36.   Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja,
37.   Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja,
38.   Siirtolaisinstituutin johtaja,
39.   Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja,
40.   Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja,
41.   Naapuruus-sovittelija,
42.   Kotouttamisohjaaja,
43.   Avustamistulkki,
44.   Aputulkki,
45.   Romaniasioidenhoitaja,
46.   Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija,
47.   Maahanmuuttoasioiden johtaja,
48.   Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja,
49.   Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta,
50.   Maahanmuuttotyön päällikkö,
51.   Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä,
52.   Maahanmuuttopolitiikkastrategi,
53.   Kehitysmaatutkimuksen professori,
54.   Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntija,
55.   Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja,
56.   Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö,
57.   Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija,
58.   Sopeutumiskonsultti,
59.   Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin johtaja,
60.   Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija,
61.   Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja,
62.   Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja,
63.   Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori,
64.   Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija,
65.   Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies,
66.   Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja,
67.   Maahanmuuttovastaava,
68.   Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä,
69.   Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija,
70.   Pakolaiskoordinaattori,
71.   Pakolaisvähemmistö vastaava,
72.   Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Romanien päiväkeskuksen työntekijä,
73.   Romaniyhdyshenkilö,
74.   Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja,
75.   Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja,
76.   Maahanmuuton erikoistutkija,
77.   Ihmisoikeustyönjohtaja,
78.   Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja,
79.   Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä,
80.   Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija,
81.   Ulkomaalaisasioiden valmistelija,
82.   Romanien päiväkeskuskuksen johtaja,
83.   Monikulttuurisuustyön suunnittelija,
84.   Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta,
85.   Monikulttuuripedagogi,
86.   Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä,
87.   Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija,
88.   Maahanmuuttopolitiikan tutkija,
89.   Maahanmuuttoviraston tutkija,
90.   Turvapaikkalautakunnan sihteeri Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä,
91.   Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori,
92.   Syrjintälautakunnan johtaja,
93.   Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö,
94.   Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä,
95.   Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja,
96.   Pakolaisneuvonnan tiedottaja,
97.   Maahanmuuttajien asumisneuvoja,
98.   Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja,
99.   Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja,
100.   Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja,
101.   Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä,
102.   Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija,
103.   Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen kehityspoliittinen asiantuntija,
104.   Monikulttuurinen osaaja,
105.   Suomen somalia-verkoston toiminnanjohtaja,
106.   Maahanmuuttajapoikatyön johtaja,
107.   Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja,
108.   Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija,
109.   Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja,
110.   Etnisten suhteiden neuvottelukunta,
111.   Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille,
112.   Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja,
113.   Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen,
114.   Syrjintäilmiöiden analysoija,
115.   Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä,
116.   Pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö,
117.   Maahanmuuttopolitiikan asiantuntija,
118.   Konsultoiva uskonnon ja somalin kielen opettaja Somaliperheiden ja koulun välisen                 yhteistyön tutkija,
119.   Monikulttuurisen asumisen aluevastaava,
120.   Monikulttuurisen kasvatustyön,
121.   kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen -hankkeen johtaja,
122.   Romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä,
123.   Kiertävä maahanmuuttajaneuvojan,
124.   Maahanmuuttajat-konsulttiryhmä,
125.   Maahanmuuttajatyön koordinaattori,
126.   Maahanmuuttajien yritysneuvoja,
127.   Maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä,
128.   Maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen suunnittelijaopettaja,
129.   Maahanmuuttajaopettaja,
130.   Maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjausryhmä,
131.   Maahanmuuttajatyttötyön ohjaaja,
132.   Maahanmuuttajien toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen projektikoordinaattori,
133.   Maahanmuuttajien järjestökonsultti,
134.   Maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijä,
135.   Maahanmuuttajuuden psykologisen prosessin tutkija,
136.   Romanit työelämään -hankkeen johtaja,
137.   Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja,
138.   Maahanmuuttoasioiden asiantuntija,
139.   Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön projektikoordinaattori,
140.   Maahanmuuttajataustainen kulttuurimentori,
141.   Pakolaistyön ohjaaja,
142.   Kulttuuritulkki,
143.   Maahanmuuttajakouluttajien resurssirenkaan puheenjohtaja,
144.   Kieliavustaja,
145.   Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtivan toimenpideohjelman johtaja,
146.   Maahanmuuttajien vastaanottohenkilö,
147.   Syrjinnän ehkäisyyn keskittyvän ryhmän johtaja,
148.   Maahanmuuttajien preppausluokan opettaja,
149.   Asioimistulkkikeskuksen johtaja,
150.   Maahanmuuttotyöryhmän johtaja,
151.   Monikulttuurisuusyhdistyksen tiedottaja,
152.   Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten johtaja,
153.   ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö,
154.   Maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden johtaja,
155.   Pakolaistyönohjaaja,
156.   Omakielineuvoja,
157.   Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston tutkija,
158.   Maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori,
159.   Monikulttuuristen yhdistysten liiton puheenjohtaja,
160.   Monikulttuurisen liikuntaliitto puheenjohtaja,
161.   Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan johtaja,
162.   Maahanmuuttokonsultti,
163.   Integraatiopoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja,
164.   Monikulttuuristen perheiden liiton puheenjohtaja,
165.   Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen hoitaja,
166.   Maahanmuuttajien valmistavan ryhmän johtaja,
167.   Etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläs,
168.   Maahanmuuttajakonsultti,
169.   Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden johtaja,
170.   Maahanmuuttajatoimittaja,
171.   Maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja,
172.   Maahanmuuttoviraston ylijohtaja,
173.   Turvapaikkahakemusten käsittelyä tutkiva työryhmä,
174.   Kotoutumis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä,
175.   Haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishankkeen projektipäällikkö,
176.   Maahanmuutto-ohjelmien tukirakenteen johtaja,
177.   Kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän johtaja,
178.   Pakolaisten vuorovaikutussuhteiden tutkija,
179.   Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaja,
180.   Kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiantuntijaverkosto,
181.   Monikulttuurisuuden erityisasiantuntija,
182.   Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauspalvelujen ja osaamisen kehittämisen projektipäällikkö,
183.   Maahanmuuttokriittisen/rasistisen keskustelun rakennetta pohtiva asiantuntijafoorumi,
184.   Maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö,
185.   Maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö,
186.   Alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen projektipäällikkö,
187.   Maahanmuuttaja-asiamies,
188.   Maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittämisen projektipäällikkö,
189.   Maahanmuuttajien kotitalousneuvoja,
190.   Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa hankkeen projektipäällikkö,
191.   Monikulttuurisen tyttötyön johtaja,
192.   Maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen hankkeen projektipäällikkö,
193.   Maahanmuuttajien ohjausverkoston johtaja,
194.   Aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi ja polutus hankkeen projektipäällikkö,
195.   Maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishankeen projektipäällikkö,
196.   Maahanmuuttajien kotoutumisprojektin päällikkö,
197.   Maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen projektipäällikkö,
198.   Maahanmuuttajien ohjauskeskusohjelman projektipäällikkö,
199.   Maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojektin päällikkö,
200.   Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektipäällikkö,
201.   Maahanmuuttajat työvoimaksi projektin päällikkö,
202.   Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksen päällikkö,
203.   Vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä hankkeen projektipäällikkö,
204.   Suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittämisprojektin päällikkö,
205.   Maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja,
206.   Maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja,
207.   Monikulttuurisen mediatoimituksen johtaja,
208.   Maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin johtaja,
209.   Monikulttuurisen hiv-työ-projektin johtaja,
210.   Maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja,
211.   Maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan tutkija,
212.   Elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille johtaja,
213.   Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän projektin johtaja,
214.   Maahanmuuttajien turvaverkko -toiminnan ohjaaja,
215.   Monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja,
216.   Maahanmuuttajamiesten tukiprojektin päällikkö,
217.   Maahanmuuttajataustaisten lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan tutkija,
218.   Maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä,
219.   Maahanmuuttajanuorten ongelmapelaamista ehkäisevän projektin päällikkö,
220.   Maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja,
221.   Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen johtaja,
222.   Monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja,
223.   Monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä,
224.   Monikulttuurisen voimavarakeskuksen johtaja,
225.   Pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamisprojektin päällikkö,
226.   Maahanmuuttoyhdyshenkilö,
227.   Maahanmuuttajien asumisneuvonnan kehittämisprojektin päällikkö,
228.   Maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin johtaja,
229.   Maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja,
230.   Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkija,
231.   Ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin johtaja,
232.   Monikulttuurisuusläänintaiteilija,
233.   Monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen johtaja,
234.   Maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen tutkija,
235.   Maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava,
236.   Maahanmuuttajanuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn tutkija,
237.   Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori,
238.   Maahanmuuttajien kuntoutusluotsi,
239.   Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenjohtaja,
240.   Kotikielenavustaja,
241.   Maahanmuuttajien perhesidehaastattelija,
242.   Maahanmuuttajien hakemustallentaja,
243.   Monikulttuurisuusasioiden päällikkö,
244.   Maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori,
245.   Monikulttuuritulkki,
246.   Maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja,
247.   Maahanmuuttohallinnon johtaja,
248.   Monikulttuuri kouluttaja,
249.   Maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä ylijohtaja,
250.   Kulttuurivälittäjä,
251.   Maahanmuutto-osaston suunnittelija,
252.   Maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti,
253.   Pakolaisneuvonnan juristi,
254.   Evankelisluterialaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri,
255.   Monikulttuurisen toiminnan koordinaattori,
256.   Varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja,
257.   Maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja,
258.   Positiivisen diskriminaation johtaja,
259.   Monikulttuurisuusasiain päällikkö,
260.   Maahanmuuttajien seutuohjaaja,
261.   Rasismin vastaisen työn asiantuntija,
262.   Maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurintutkija,
263.   Maahanmuutto-osaston osastopäällikö,
264.   Kotoutumisvalmentaja,
265.   Maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenjaohtaja,
266.   Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston puheenjohtaja,
267.   Konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä,
268.   Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn asiantuntija,
269.   Kehitysmaatutkimuksen opintoasiainsuunnittelija,
270.   Maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori,
271.   Omakielinen kotoutumisvalmentaja,
272.   Rasismintutkija,
273.   Maahanmuuttajien syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä,
274.   Rasismin vastainen työryhmä,
275.   Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä,
276.   Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hankkeen koordinaattori,
277.   Maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä…

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.