Nykyvihervasemmiston psykologia

Nykyvihervasemmiston psykologia

1. Vihervasemmisto kannattaa Suomen islamisaatiota ja kantaväestön kansanmurhaa. Vihervasemmisto on äärimmäisen väkivaltainen oman ideologiansa levittäjä ja kaikki, jotka eivät hyväksy vihervasemmiston ideologiaa leimataan heti natseiksi. Vihervasemmisto käyttää fyysistä väkivaltaa erimieltä olevien hiljentämiseen. Vihervasemmiston agenda on pistää kantasuomalaiset miehet maksamaan kovia ja jatkuvasti kasvavia veroja, jolla rahoitetaan kehitysmaalaisten miesten sosiaalietuuksilla koko elämän kestävä ylläpito Suomessa.
suomimedia.wordpress.com/2017/07/09/miten-kantasuomalaiset-miehet-havitetaan-ja-tuhotaan-pysyvasti/

2. Vihervasemmiston ideologia on Suomen islamisaatio ja kantaväestön kansanmurha. Vihervasemmiston ideologiaan kuuluu myös miljoonien kehitysmaalaismiesten tuominen Suomeen turvapaikanhakijoina ja pakolaisina. Tämä kannattaa pitää jokaisen mielessä, kun muistaa ettei koskaan äänestä vihreitä eikä vasemmistoliittoa.

3. Vihervasemmisto rahoittaa oman ideologiansa toteutumisen veronmaksajien rahoilla. Kaikki turvapaikanhakijat ja pakolaiset elävät veronmaksajien rahoilla ja lähes kaikki elävät koko elämänsä sosiaalietuuksilla.

4. Vihervasemmisto yrittää hiljentää kaikki erimieltä olevat, jopa väkivallalla. Yleisein tapa on leimata erimieltä olevat natseiksi tai rasisteiksi tai natsirasisteiksi. Vihervasemmisto pyrkii tekemään vastamielenosoituksia kaikille isänmaallisille mielenosoittajille ja yrittää aina käyttää väkivaltaa mielenosoituksissa. Vihervasemmisto yrittää myös aina hiljentää, estää tai häiritä matujen kustannuksien, rikosten ja muiden ongelmien levittämistä, paljastamista, uutisia ja keskustelua somessa.

Ilmiantokulttuurin syöpä

5. Vihervasemmistö on äärimmäisen vakivaltainen ja vaarallinen koko yhteiskunnalle. Mikäli vihervasemmisto huomaa, että heidän ideologiansa ei toteudu. He käyttävät väkivaltaa hyvin helposti kaikki erimieltä olevia vastaan ja yrittävät hiljentää erimieltä olevia. Suurin osa ihmisistä vastustaa vihervasemmiston agendaa ja siksi vihervasemmisto tietää olevansa jo hävinnyt. Vihervasemmisto tietää häviävänsä ja siksi se pyrkii väkivallalla ja muilla todella epätoivoisilla keinoilla taistella ennen tuhoaan. Vihervasemmisto ei voi voittaa, koska vaikka vihervasemmisto saisi Suomen islamisoitua. Niin islamistit tulevat kuitenkin tappamaan kaikki vihervasemmistolaiset ja hävittämään vihervasemmiston. Mikäli isänmaalliset suomalaiset voittavat tulevat vihervasemmistolaiset saamaan kuolemantuomion ja ne hävitetään. Vihervasemmistolla on varma tuhoutuminen edessään.

Kerrataan taas mistä noissa kaikissa vihervasemmiston irtisanoutumisjutuissa on kyse. Niillä testataan, hyväksytkö sinä vihervasemmiston tekemät määrittelyt erilaisten asioiden tai ryhmien luonteesta ja alistutko sinä heidän tahtoonsa. Niillä suoritetaan rajanvetoa alamaisten ja vihollisten välillä. Käytäntö on ominainen totalitaarisille yhteisöille, niin Kimien Pohjois-Korealle, Maon Kiinalle, Stalinin Venäjälle kuin aikoinaan jo Jakobiinien Ranskalle, josta nuo laitavasemmiston toimintamallit alun perin periytyvät.

Nopeana kertauksena 6 minuutin liveleak suomeksi teksitetty video kertoo miten pakolaiset ja turvapaikanhakijat tuhoavat niitä ottavien maiden talouden ja  kulttuurin. www.liveleak.com/view?i=d42_1373758900

 

6. Melkein kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että elämme syviin vaikeuksiin joutuneessa yhteiskunnassa. Yksi kaikkein laajimmalle levinneistä maailman hulluuden ilmentymistä on vihervasemmistolaisuus, joten keskustelu vihervasemmiston psykologiasta voi toimia johdantona keskusteluun modernin yhteiskunnan yleisistä ongelmista.

7. Mutta mitä vihervasemmistolaisuus on? 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla vihervasemmistolaisuus olisi käytännössä voitu samaistaa sosialismiin. Tänään liike on pirstaloitunut, eikä ole selvää, ketä voidaan kutsua vihervasemmistolaiseksi. Kun tässä artikkelissa puhumme vihervasemmistolaisista, tarkoitamme pääasiassa sosialisteja, kollektivisteja, ”poliittisesti korrekteja”, feministejä, homo- ja vammaisaktivisteja, eläinoikeusaktivisteja yms. Mutta kaikki näissä liikkeissä toimivat eivät ole vihervasemmistolaisia. Yritämme sanoa, ettei vihervasemmistolaisuus ole niinkään liike tai ideologia, vaan psykologinen tyyppi, tai pikemminkin kooste samankaltaisista tyypeistä. Niinpä se, mitä tarkoitamme ”vihervasemmistolaisuudella” käy paremmin ilmi kun ryhdymme pohtimaan vihervasemmiston psykologiaa.

8. Kuitenkin käsityksemme vihervasemmistolaisuudesta jää paljon hämärämmäksi kuin toivoisimme, mutta sille ei voi mitään. Yritämme ainoastaan esittää karkeasti ja likimääräisesti kaksi psykologista tendenssiä, joiden uskomme olevan nykyvihervasemmiston tärkeimmät käyttövoimat. Emme missään nimessä väitä kertovamme koko totuutta vihervasemmistolaisesta psykologiasta. Lisäksi pohdintamme kohdistuu ainoastaan nykyvihervasemmistoon. Jätämme auki kysymyksen, voisiko pohdintamme ulottua 1800-luvun ja 1900-luvun alun vihervasemmistolaisiin.

9. Kahta nykyvihervasemmiston perustana olevaa psykologista tendenssiä kutsumme ”alemmuudentunnoksi” ja ”läpisosiaalistumiseksi.” Alemmuudentunto on tyypillistä nykyvihervasemmistolle kokonaisuudessaan, kun taas läpisosiaalistuminen on tyypillistä vain sen tietylle osalle, mutta tämä osa on hyvin vaikutusvaltainen.


Alemmuudentunto

10. ”Alemmuudentunnolla” emme tarkoita vain alemmuuden tunteita ahtaimmassa mielessä, vaan samankaltaisten luonteenpiirteiden koko kirjoa: heikkoa itsetuntoa, voimattomuuden tunteita, depressiivisiä taipumuksia, defaitismia, syyllisyyttä, itseinhoa, jne. Väitämme että nykyvihervasemmistolaisilla on tällaisia tuntemuksia (mahdollisesti enemmän tai vähemmän tukahdutettuina) ja että ne ovat ratkaisevia nykyvihervasemmiston suuntaa ohjaavia tekijöitä.

11. Kun joku kokee loukkaavaksi melkein kaiken, mitä hänestä (tai ryhmistä joihin hän samaistuu) sanotaan, päättelemme että hän potee alemmuudentuntoa tai huonoa itseluottamusta. Tällaista taipumusta esiintyy vähemmistöjen oikeuksia ajavien piirissä, riippumatta siitä kuuluvatko he itse puolustamiinsa vähemmistöryhmiin. He ovat yliherkkiä niitä sanoja kohtaan, joilla vähemmistöjä kutsutaan. Termit kuten ”neekeri”, ”itämaalainen”, ”vammainen” tai ”muija” eivät alunperin olleet halventavia nimityksiä afrikkalaisille, aasialaisille, invalideille tai naisille. ”Eukko” tai ”muija” olivat vain feminiinisiä vastineita ”kundille”, ”jätkälle” tai ”kaverille”. Aktivistit itse ovat liittäneet näihin sanoihin negatiivisia vivahteita. Jotkut eläinoikeusaktivistit ovat menneet niinkin pitkälle, että ovat vaatineet sanan ”lemmikki” hylkäämistä ja sen korvaamista sanalla ”eläinkumppani”. Vihervasemmistolaiset antropologit yrittävät kaikin keinoin välttää sanomasta primitiivisistä kansoista mitään, jonka voisi tulkita negatiiviseksi. He tahtovat korvata sanan ”primitiivinen” sanalla ”epäkirjallinen”. He tuntuvat lähes vainoharhaisilta kaikkea sellaista kohtaan, mikä voisi saada primitiiviset kulttuurit näyttämään omaa kulttuuriamme alemmalta. (Emme tarkoita, että primitiiviset kulttuurit ovat alempia. Osoitamme ainoastaan vihervasemmistolaisten antropologien yliherkkyyden.)

minorities12. Kaikkein herkimmin ”poliittisesti epäkorrektiin” terminologiaan suhtautuva ryhmä ei ole mustat gettojen asukkaat, aasialaiset maahanmuuttajat, pahoinpidellyt naiset tai vammaiset, vaan pieni aktivistien joukko, jonka jäsenistä useimmat eivät edes kuulu mihinkään ”sorrettuun” ryhmään, vaan tulevat yhteiskunnan etuoikeutetuista kerroksista. Poliittisen korrektiuden linnakkeen muodostavat yliopistojen professorit, joilla on turvattu ja hyvin palkattu työ, ja joiden enemmistö on heteroseksuaalisia, valkoisia miehiä keskiluokkaisista perheistä.

13. Monet vihervasemmistolaiset samaistuvat kiihkeästi niiden ryhmien ongelmiin, joita pidetään heikkoina (naiset), lyötyinä (Amerikan intiaanit), syrjittyinä (homoseksuaalit), tai jotenkin muuten alempina. He eivät ikinä myöntäisi, että heillä on samankaltaisia tuntemuksia, mutta juuri siksi että he pitävät näitä ryhmiä alempina, he samaistuvat niiden ongelmiin. (Emme väitä, että naiset, intiaanit jne. ovat alempia; teemme vain huomioita vihervasemmistolaisten psykologiasta.)

14. Feministit todistelevat epätoivoisen kiihkeästi, että naiset ovat yhtä vahvoja ja kyvykkäitä kuin miehetkin. Selvästi heitä kalvaa pelko, että naiset eivät ehkä olekaan yhtä vahvoja ja kyvykkäitä kuin miehet.

15. Vihervasemmistolaisilla on tapana vihata kaikkea, mikä näyttää voimakkaalta, hyvältä ja menestyvältä. He vihaavat Amerikkaa, he vihaavat länsimaista sivilisaatiota, he vihaavat valkoisia miehiä, he vihaavat rationaalisuutta. Syyt, jotka vihervasemmistolaiset itse sanovat vihalleen länttä ym. kohtaan, eivät selvästikään vastaa heidän todellisia motiivejaan. He väittävät vihaavansa länttä, koska se on sotaisa, imperialistinen, seksistinen, etnosentrinen ja niin edelleen, mutta kun samoja piirteitä löytyy sosialistisista maista tai primitiivisistä kulttuureista, vihervasemmistolainen selittää ne parhain päin, tai parhaassa tapauksessa vastahakoisesti myöntää niiden olemassaolon ja samalla innokkaasti osoittaa (ja usein suuresti liioittelee) kyseisiä vikoja länsimaisessa sivilisaatiossa. Niinpä nämä viat eivät selvästikään ole vihervasemmistolaisen todelliset syyt Amerikan ja lännen vihaamiseen. Hän vihaa Amerikkaa ja länttä, koska ne ovat voimakkaita ja menestyviä.

16. ”Itsevarmuus”, ”itseluottamus”, ”aloitteellisuus”, ”yritteliäisyys”, ”optimismi” jne. eivät juuri kuulu liberaalin tai vihervasemmistolaisen sanavarastoon. Vihervasemmistolainen on anti-individualistinen, kollektivistinen. Hän haluaa yhteiskunnan tyydyttävän kaikkien tarpeet, pitävän kaikista huolta. Hänellä ei ole sisäistä luottamusta omaan kykyynsä ratkaista omat ongelmansa ja tyydyttää omat tarpeensa. Vihervasemmistolainen vastustaa kilpailun käsitettä, koska pohjimmiltaan hän tuntee itsensä häviäjäksi.

17. Vihervasemmistointellektuelleja viehättävät taidemuodot keskittyvät yleensä kurjuuteen, tappioon ja epätoivoon, tai vaihtoehtoisesti omaksuvat orgiastisen sävyn ja nakkaavat rationaalisen kontrollin menemään, aivan kuin mitään ei voisi ratkaista järjellisen ajattelun keinoin ja ainoa vaihtoehto olisi hukuttautua hetken kuohuihin.

18. Moderneilla vihervasemmistofilosofeilla on tapana hylätä järki, tiede ja objektiivinen todellisuus ja väittää kaiken olevan kulttuurisidonnaista. Totta kyllä, voidaan esittää vakavia kysymyksiä tieteellisestä tiedosta ja siitä miten, jos ylipäänsä mitenkään, objektiivisen todellisuuden käsite on määriteltävissä. Mutta modernit vihervasemmistofilosofit eivät selvästikään ole kylmäpäisiä loogikkoja, jotka järjestelmällisesti analysoivat tiedon perusteita. He ovat emotionaalisesti täysillä mukana hyökkäyksessään totuutta ja todellisuutta vastaan. He hyökkäävät näitä käsitteitä vastaan psykologisten tarpeittensa vuoksi. Yhdeltä kantilta heidän hyökkäyksensä on vihamielisyyden purkamista, ja mikäli se onnistuu, se tyydyttää heidän vallanhaluaan. Mutta mikä tärkeämpää, vihervasemmistolainen vihaa tiedettä ja rationaalisuutta, koska ne luokittelevat tietyt uskomukset tosiksi (ts. onnistuneiksi, ylemmiksi) ja toiset asiat valheiksi (ts. epäonnistuneiksi, alemmiksi). Vihervasemmistolaisen alemmuudentunto on niin syvään juurtunutta, ettei hän voi suvaita mitään luokittelua menestyviin ja ylempiin, epäonnistuneisiin ja alempiin. Tähän perustuu myös se, että monet vihervasemmistolaiset ovat hylänneet mielisairauden käsitteen ja älykkyystestien pätevyyden. Vihervasemmistolaiset vastustavat geneettisiä selityksiä ihmisen ominaisuuksille ja käyttäytymiselle, koska sellaiset selitysmallit näyttävät tekevän joistakin ihmisistä ylempiä tai alempia. Vihervasemmistolaiset mieluummin kiittävät tai syyttävät yhteiskuntaa yksilön kyvyistä tai puutteista. Yksilön ”alemmuus” ei siis ole hänen omaa syytään vaan yhteiskunnan, koska häntä ei ole kasvatettu oikein.

19. Vihervasemmistolainen ei yleensä ole sellainen persoona, jonka alemmuudentunto tekee hänestä kerskailijan, egomaanikon, tyrannin, itsensäkorostajan, säälimättömän kilpailijan. Tällainen ihminen ei ole kokonaan menettänyt uskoa itseensä. Häneltä puuttuu voimaa ja itsekunnioitusta, mutta hän kuitenkin tajuaa kykynsä olla vahva, ja hänen yrityksensä olla vahva saavat aikaan hänen epämiellyttävän käytöksensä. Mutta vihervasemmistolainen ei pysty edes tähän. Hänen alemmuudentuntonsa on niin sisäistettyä, ettei hän voi nähdä itseään yksilöllisesti vahvana ja arvokkaana. Tästä johtuu hänen kollektivisminsa. Hän tuntee itsensä vahvaksi vain jäsenenä laajassa organisaatiossa tai joukkoliikkeessä johon hän samaistaa itsensä.

sorry20. Huomatkaa vihervasemmiston mielenosoitustaktiikkojen masokistiset piirteet. Vihervasemmistolaiset protestoivat asettumalla makaamaan ajoneuvojen eteen, provosoivat tahallaan poliiseja tai rasisteja pieksemään heitä, jne. Nämä taktiikat voivat usein olla tehokkaita, mutta monet vihervasemmistolaiset eivät käytä niitä tavoitteidensa ajamiseen, vaan koska pitävät masokistisista taktiikoista. Itseinho on vihervasemmistolainen luonteenpiirre.

21. Vihervasemmistolaiset saattavat väittää, että heidän aktivismiaan motivoivat myötätunto tai moraaliset periaatteet, ja moraalisilla periaatteilla onkin osansa läpisosiaalistuneiden vihervasemmistolaisten ajattelussa. Mutta myötätunto ja moraaliset periaatteet eivät voi olla vihervasemmistolaisen aktivismin tärkeimmät motiivit. Vihamielisyys näkyy liian selvästi vihervasemmiston käytöksessä, kuten myös vallanhalu. Lisäksi suuri osa vihervasemmiston toiminnasta ei rationaalisesti arvioiden hyödytä niitä ihmisiä, joita vihervasemmistolaiset väittävät auttavansa. Jos esimerkiksi uskotaan, että affirmative action -ohjelmat ovat hyväksi mustille, onko järkevää vaatia positiivista syrjintää vihamielisen tai dogmaattisen kielenkäytön avulla? Olisi epäilemättä rakentavampaa valita diplomaattinen ja sovitteleva lähestymistapa, joka tekisi edes verbaalisia ja symbolisia myönnytyksiä niille valkoisille, jotka kokevat positiivisen syrjinnän suuntautuvan heitä vastaan. Mutta vihervasemmistoaktivistit eivät valitse sellaista lähestymistapaa, koska se ei tyydyttäisi heidän emotionaalisia tarpeitaan. Mustien auttaminen ei ole heidän todellinen tavoitteensa. Sen sijaan rotuongelmat toimivat heille tekosyynä ilmaista omaa vihamielisyyttään ja turhautunutta vallanhaluaan. Toimiessaan siten he itse asiassa tekevät hallaa mustille, koska aktivistien vihamielinen asenne valkoista enemmistöä kohtaan lisää rotuvihaa.

22. Jos yhteiskunnassamme ei olisi lainkaan sosiaalisia ongelmia, vihervasemmistolaisten täytyisi keksiä sellaisia saadakseen tekosyyn metelöinnille.

23. Korostamme, ettei edellämainittu yritä olla tarkka kuvaus jokaisesta, jota voidaan pitää vihervasemmistolaisena. Se on ainoastaan karkea esitys vihervasemmiston yleisistä tendensseistä.

Läpisosiaalistuminen

24. Psykologit käyttävät termiä ”sosiaalistaminen” kuvatakseen prosessia, jossa lapset koulutetaan ajattelemaan ja toimimaan yhteiskunnan vaatimalla tavalla. Yksilöä pidetään hyvin sosiaalistuneena, jos hän uskoo ja tottelee yhteiskunnan moraalikoodeja ja sopeutuu hyvin yhteiskunnan toimivaksi osaksi. Voi tuntua järjettömältä väittää, että monet vihervasemmistolaiset ovat läpisosiaalistuneita, sillä heitähän pidetään kapinallisina. Kuitenkin tämä kanta on perusteltavissa. Monet vihervasemmistolaiset eivät ole niin kapinallisia kuin miltä vaikuttavat.

25. Yhteiskuntamme moraalinen koodi on niin vaativa, ettei kukaan voi ajatella, tuntea tai toimia täysin moraalisesti. Me emme esimerkiksi saisi vihata ketään, mutta silti lähes jokainen vihaa jotakuta tiettyinä hetkinä, myöntääpä hän sen itselleen tai ei. Jotkut ihmiset ovat niin korkeasti sosiaalistuneita, että heidän pyrkimyksensä ajatella, tuntea tai toimia moraalisesti muodostuu heille valtavaksi taakaksi. Välttääkseen syyllisyyden tunteita he joutuvat jatkuvasti pettämään itseään motiiviensa suhteen ja etsimään moraalisia selityksiä tunteille ja teoille, joilla on todellisuudessa epämoraalinen alkuperä. Käytämme tällaisista ihmisistä nimitystä ”läpisosiaalistunut”.

angry26. Läpisosiaalistuminen voi johtaa heikkoon itsetuntoon, voimattomuuden tunteeseen, tappiomielialaan, syyllisyyteen, yms. Eräs tärkeimmistä keinoista sosiaalistaa lapset yhteiskuntakelpoisiksi on saada heidät tuntemaan häpeää sellaisesta käytöksestä tai puheesta, joka ei vastaa yhteiskunnan odotuksia. Jos tässä mennään liian pitkälle, tai jos lapsi on erityisen herkkä sellaisille tunteille, hän päätyy häpeämään itseään. Lisäksi läpisosiaalistuneen yksilön ajatukset ja teot ovat enemmän yhteiskunnan odotusten rajoittamia kuin lievemmin sosiaalistuneen. Suurin osa ihmisistä tekee melkoisen paljon kaikkea pientä pahaa. He valehtelevat, näpistävät, rikkovat liikennesääntöjä, pinnaavat töistä, vihaavat jotakuta, puhuvat häijysti tai käyttävät jotakin vippaskonstia päästäkseen toisten edelle. Läpisosiaalistunut yksilö ei saata tehdä sellaista, ja jos hän tekee, hän kehittää itselleen häpeän ja itseinhon tunteen. Läpisosiaalistunut yksilö ei voi syyllisyyttä tuntematta edes kokea ajatuksia tai tunteita, jotka ovat yleisesti hyväksytylle moraalille vastakkaisia; hän ei voi ajatella ”epäpuhtaita” ajatuksia. Eikä sosiaalistaminen liity vain moraaliin: sosiaalistamalla lujitetaan monia käyttäytymisnormeja, jotka eivät ylitä yleisen moraalin rajoja. Näin läpisosiaalistettu yksilö pidetään psykologisessa lieassa ja hän kulkee koko elämänsä pitkin yhteiskunnan valmistamia raiteita. Monilla läpisosiaalistuneilla tämä johtaa pakon ja voimattomuuden tunteisiin, jotka voivat aiheuttaa suurta kärsimystä. Mielestämme läpisosiaalistaminen kuuluu pahimpiin ihmisten toisiaan kohtaan harjoittamiin julmuuksiin.

27. Väitämme, että hyvin tärkeä ja vaikutusvaltainen osa nykyvihervasemmistosta on läpisosiaalistunutta, ja että heidän läpisosiaalistuneisuutensa määrittää merkittävällä tavalla nykyvihervasemmiston suuntaa. Läpisosiaalistuneet vihervasemmistolaiset ovat yleensä intellektuelleja tai ylemmän keskiluokan jäseniä. Huomatkaa, että yliopistointellektuellit muodostavat kaikkein sosiaalistuneimman osan yhteiskunnastamme, ja myös suurimman osan vihervasemmistosta.

28. Läpisosiaalistunut vihervasemmistolainen yrittää päästä irti psykologisesta lieastaan ja vaatii autonomiaa kapinoimalla. Mutta yleensä hän ei ole tarpeeksi vahva kapinoidakseen yhteiskunnan perustavimpia arvoja vastaan. Yleisesti ottaen nykyvihervasemmiston tavoitteet eivät ole ristiriidassa yleisesti hyväksytyn moraalin kanssa. Päinvastoin, vihervasemmisto valitsee jonkin yleisesti hyväksytyn moraalisen periaatteen, omaksuu sen ja syyttää sitten valtavirtayhteiskuntaa sen rikkomisesta. Esimerkkejä: rodullinen tasa-arvoisuus, sukupuolten tasa-arvoisuus, köyhien auttaminen, sodanvastaisuus, väkivallattomuus yleensä, ilmaisunvapaus, eläinten humaani kohtelu. Yleisemmällä tasolla, yksilön velvollisuus palvella yhteiskuntaa ja yhteiskunnan velvollisuus pitää huolta yksilöstä. Kaikki nämä ovat olleet yhteiskuntamme (tai ainakin sen keski- ja yläluokkien) syvään juurtuneita perusarvoja jo pitkään. Ne on ilmaistu tai omaksuttu suoraan tai peitellysti melkein kaikessa valtavirtamedian ja koululaitoksen meille tarjoilemassa aineistossa. Vihervasemmistolaiset, etenkin läpisosiaalistuneet sellaiset, eivät yleensä kapinoi näitä periaatteita vastaan, vaan oikeuttavat yhteiskunnanvastaisen vihamielisyytensä väittämällä (osin totuudenmukaisesti), ettei yhteiskunta noudata niitä.

29. Nyt kuvaamme, miten läpisosiaalistunut vihervasemmistolainen paljastaa todellisen mieltymyksensä yhteiskuntamme perusasenteisiin samalla kun esittää kapinoivansa niitä vastaan. Monet vihervasemmistolaiset kannattavat positiivista syrjintää, mustien saamista arvovaltaisiin asemiin, opetuksen kehittämistä mustien kouluissa ja lisävarojen myöntämistä niille. He pitävät mustan ”köyhälistön” elämäntapaa sosiaalisesti häpeällisenä. He haluavat sopeuttaa mustan ihmisen järjestelmään, tehdä hänestä yritysjohtajan, lakimiehen, tiedemiehen, sellaisen kuin valkoisen ylemmän keskiluokan jäsenet ovat. Vihervasemmistolaiset vastaavat tähän, että missään tapauksessa he eivät tahdo tehdä mustasta ihmisestä valkoisen kopiota. Sen sijaan he haluavat suojella afrikkalais-amerikkalaista kulttuuria. Mutta mitä tähän afrikkalais-amerikkalaisen kulttuurin suojeluun sisältyy? Tuskinpa muuta kuin mustien ruoan syöminen, mustien musiikin kuuntelu, mustien suosimien vaatteiden käyttö ja käyminen mustien kirkoissa tai moskeijoissa. Toisin sanoen se näkyy vain triviaaleissa asioissa. Kaikissa olennaisissa asioissa vihervasemmistolaiset haluavat mukauttaa mustat valkoisen keskiluokan ihanteisiin. He haluavat heidän opiskelevan teknisiä aineita, ryhtyvän johtajiksi ja tiedemiehiksi, kuluttavan elämänsä nousemalla yhteiskunnan portaita todistaakseen, että mustat ovat yhtä hyviä kuin valkoiset. He haluavat tehdä mustista isistä ”vastuuntuntoisia”, mustien jengeistä väkivallattomia, jne. Mutta juuri nämä ovat teollis-teknologisen järjestelmän arvoja. Järjestelmä vähät välittää siitä, millaista musiikkia ihminen kuuntelee, millaisia vaatteita hän käyttää ja mitä uskontoa hän tunnustaa, niin kauan kuin hän opiskelee, tekee rehellistä työtä, kiipeää ylöspäin arvoasteikossa, on ”vastuuntuntoinen” vanhempi, väkivallaton ja niin edelleen. Itse asiassa, riippumatta siitä miten kovasti hän sen kieltää, läpisosiaalistunut vihervasemmistolainen haluaa integroida mustat järjestelmään ja saada heidät omaksumaan sen arvot.

30. Emme tietenkään yritä väittää, etteivät vihervasemmistolaiset, edes läpisosiaalistuneet sellaiset, koskaan kapinoisi yhteiskuntamme perusarvoja vastaan. Selvästikin he joskus tekevät niin. Jotkut läpisosiaalistuneet vihervasemmistolaiset ovat jopa menneet niin pitkälle, että ovat rikkoneet erästä nyky-yhteiskunnan tärkeintä periaatetta ryhtymällä fyysiseen väkivaltaan. Heidän itsensä mukaan väkivalta on heille ”vapautumisen” muoto. Toisin sanoen, väkivallalla he murtautuvat ulos psyykkisistä estoista joihin heidät on opetettu. Koska he ovat läpisosiaalistuneita, nämä estot ovat heille rajoittavampia kuin muille; tästä johtuu heidän tarpeensa murtautua ulos niistä. Mutta yleensä he oikeuttavat kapinointinsa valtavirta-arvoilla. Jos he ryhtyvät väkivaltaan, he väittävät taistelevansa vaikkapa rasismia vastaan.

31. Ymmärrämme, että edellisestä vihervasemmiston psykologian karkeasta yleiskatsauksesta voidaan löytää paljon huomautettavaa. Todellisuus on monimutkainen, ja kokonaisvaltainen kuvaus siitä tulisi vaatimaan useita niteitä tekstiä, vaikka kaikki tarpeellinen tieto olisikin saatavilla. Olemme vain karkeasti esitelleet kaksi modernin vihervasemmiston tärkeintä tendenssiä.

32. Vihervasemmiston ongelmat osoittavat yhteiskuntamme ongelmat kokonaisuudessaan. Heikko itsetunto, depressiiviset taipumukset ja tappiomieliala eivät rajoitu vihervasemmistoon. Vaikka ne ovatkin erityisen hyvin nähtävissä vihervasemmistossa, ne ovat levittäytyneet koko yhteiskuntaamme. Ja nykypäivän yhteiskunta pyrkii sosiaalistamaan meidät suuremmassa määrin kuin mikään aikaisempi yhteiskunta. Asiantuntijat kertovat meille jopa miten pitää syödä, miten liikkua, miten rakastella, miten kasvattaa lapset ja niin edelleen.

Ulkomaalaisten, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kustannukset, rikollisuus ja muut ongelmat aina mvlehti.net/

Kirjoittanut: Timo Virtanen

Lähteet:

sarastuslehti.com/

Nykyvasemmiston psykologia

Miksi vasemmisto tarvitsee natsismia?

Vasemmisto, islam ja sensuuri

Ulkomaalaisten, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kustannukset, rikollisuus ja muut ongelmat aina

mvlehti.net/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

5 Comments

 1. Mitä nopeampaa Suomi islamisoidaan sitä nopeampaa, kantasuomalaiset naiset pääsevät eroon kantasuomalaisista natsirasistimiehistä. Joka päivä Suomen islamisaatio on lähempänä ja naisten vapautuminen kantasuomalaisista natsirasisti miehistä. Joka päivä Suomeen tulee lisää muslimi miehiä turvapaikanhakijoina ja pakolaisina. Vain islamisaatio vapauttaa naiset ja kantasuomalaiset miehet on hävitettävä keinolla millä hyvänsä!

 2. Miten kantasuomalaiset miehet hävitetään ja tuhotaan pysyvästi.

  Kaikki kantasuomalaiset miehet on tuhottava ja heidän tulee olla orjia, jotka maksavat raskaita veroja työstä, jotta rahat saadaan heiltä pois ulkomaalaisten miesten elättämiseen. Suomalaisten miesten on kuoltava sukupuuttoon. Mitä nopeampaa saamme Suomessa yli 50% ulkomaalaisten miesten enemmistön sitä nopeampaa pääsemme kaikista kantasuomalaisista rasistinatsi miehistä eroon. Taistelu jatkuu ja totuuden pimittäminen. Natsi ja rasistileimaa vaan jokaiselle joka levittää ulkomaalaisten kustannuksia, rikollisuutta ja muita ongelma paljastuksia somessa. Toivottavasti ulkomaalaiset miehet tappavat paljon kantasuomalaisia miehiä, jotta niistä päästään mahdollisimman nopeasti eroon. Kantasuomalaisilla miehillä lähes kaikilla on periytyvä rasistinen geeniperimä, joten he syntyvät rasisteiksi. Heidät on hävitettävät ja tuhottava. Siksi on myös epäiltävä kaikkia kantasuomalaisia miehiä, jotka väittävät etteivät ole rasisteja, koska he valehtelevat. Lisäksi kantasuomalaiset miehet aivopesevät omistamiaan naisia rasisteiksi. Vaimo, tyttöystävä, avovaimo, tyttölapset. Joutuvat lähes aina kantausuomalaisten miesten aivopesemisen uhreiksi ja heistä tulee vain sen takia rasisteja. Kaikki naiset, jotka ovat rasisteja ovat vain rasistimiesten aivopesemiä ja siksi heitä pitää ymmärtää ja järjestää heille hoitoa, jotta he parantuvat aivopesu rasismista. On kuvottavaa, että nämä rasistimiehet ovat omistaneet ja aivopesseet naisia ja tyttäriä jo 100 vuotta.

  Yksi vastaanottokeskus maksaa veronmaksajille noin 10 miljoonaa euroa ja Suomeen perustettiin 200 vastaanottokeskusta. Ne maksavat 2 miljardia euroa veronmaksajille.

  Kantasuomalaiset miehet ovat pitäneet meitä naisia orjinaan. Ainoa keino vapautua tästä 100 vuotta kestäneestä miesten ylivallasta ja naisten orjuuttamisesta. On se, että kantasuomalaisten miesten asemaa heikennetään jatkuvasti esimerkiksi jatkuvilla leikkauksilla ja jatkuvilla veronkorotuksilla. Sekä ottamalla jatkuvasti lisää ulkomaalaisia miehia pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Vain näin me naiset vapaudumme tästä orjuudesta. Pitää murtaa kantasuomalaisten miesten taloudellinen ja lukumääräinen asema. Se onnistuu jatkuvilla leikkauksilla ja jatkuvilla veronkorotuksilla ja jatkuvilla tulojensiirroilla pakolaisille ja turvapaikanhakijoille. Poliisiin vihapuhe ryhmällä riittää kiirettä, koska 2-2,5 miljoonaa kantasuomalaista rasistimiestä tekee viharikoksia joka hetki. Kantasuomalaiset miehet ovat väkivaltaisia, raiskaavat, pahoinpitelevät, tappavat, ryöstävät ja aivopesevät. Poliisilla todellakin riittää kiirettä.

  static.mvlehti.net/uploads/2017/07/Bensiinivaras-Helsingborgin-huoltoasemalla.mp4?_=1

  Summa jolla nyt rahoitetaan ulkomaalaisia sosiaalietuuksilla eläviä on 11 miljardia. Se ei vielä riitä vaan se pitää saada 20-30 miljardiin, jolla rahoitetaan ulkomaalaisten sosiaalietuuksilla elävien määrää. Mitä suurempi summa sitä raskaammin kantasuomalaisia miehiä verotetaan ja niiltä leikataan. Jo nyt kerätään ajoneuvoista verotuloina valtiolle yli 8 miljardia euroa vuodessa ja siitä vain 800 miljoonaa käytetään teiden kunnostamiseen. Miehet pitävät ajoneuvoista siksi niiden verotusta tulee kiristää jatkuvasti. Lisäksi pitää käyttää kaikki keinot kantasuomalaisten miesten hiljentämiseen esimerkiksi vihapuhe, rasismi, kiihottaminen kansanryhmää vastaan, venäjän trolli, informaatio vaikuttaminen ja muut rasistiset rikokset. Valitettavasti osa kantasuomalaisista miehistä, ovat ymmärtäneet asetelman, että he joutuvat maksajiksi ja tulevat tuhoutumaan ajan kuluessa. Siks he vastustavat pakolaisia ja turvapaikanhakijoita. Nämä on hiljennettävä käyttämällä natsirasistikorttia tai venäjän trolli tai informaatio vaikuttaminen kortteja. Kantasuomalaisten miesten todellinen kokonaisveroaste on vasta noin 70% vaikka sen pitäisi olla 100% suomimedia.wordpress.com/2014/12/06/suurin-osa-suomalaisista-maksaa-yli-70-veroja/

  Meidän naisten on taisteltava, jotta vapaudumme kantasuomalaisten miesten orjuudesta, joka päivä vapautuminen on lähempänä. Meillä on onneksi puolellamme kaikki eduskuntapuolueet, poliisi, valtamedia, kaikki suvakit, kirkko, spr, euroopan unioni, euro, oikeuslaitos ja lähes kaikki kansanedustajat. Meitä vastassa ovat vain rasistit ja heidän aivopesämät apurit ja rasistiset mediat kuten mvlehti.net/ ja rasistinen keskustelualue keskustelu.mvlehti.net/ Kaikki eduskuntapuolueet kannattavat Suomen islamisaatiota, siksi turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrä tulee aina vain kasvamaan. Siksi lähes kaikki tulijoista on muslimi miehiä. Suomeen tulee joka viikko lisää pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja tulijat eivät maailmasta lopu niitä on satoja miljoonia. Kantasuomlaiset miehet saadaan hävitettyä 20-30 vuodessa pysyvästi ja Suomesta tehtyä islamilainen valtio.

  -Liisa feministi muslimi.

 3. Jokainen joka puhuu tai paljastaa mitä tahansa negatiivista ulkomaalaisista, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista on rasisti. Jokainen rasisti on natsi! Me taistelemme ja pyrimme hiljentämään jokaisen, joka paljastaa mitään negatiivista ulkomaalaisista. Me taistelemme jotta totuus ei koskaan paljastuisi turvapaikanhakijoista ja pakolaisista!

 4. Jokainen kantasuomalainen mies on hävitettävä ja korvattava muslimimiehillä. Kuolema ja tuho kantasuomalaisille miehille!

 5. Me emme koskaan luovuta ja taistelemme, jotta totuus ulkomaalaisista ei koskaan paljastuisi! Meidän puolellamme on kaikki eduskuntapuolueet paitsi perussuomalaiset, poliisi, valtamedia, kirkko, spr, oikeuslaitos ja melkein kaikki kansanedustajat teillä rasisteilla ei ole mitään! Mitä nopeampaa Suomi saadaan islamisoitua sen parempi se on ja onneksi joka päivä tulee Suomeen lisää turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Niitä tulee loputon virta ja turvapaikanhakijat ja pakolaiset eivät maailmasta lopu niitä on 800 miljoonaa.

Comments are closed.