Maahanmuuttokritiikkini perusteet

Suomessa ei ole tarvetta työvoimaan, jonka taustalla on eläminen meitä paljon kehittymättömämmissä maissa. Sieltä tulevilla ei ole osaamista, eikä ammattitaitoa, joilla Suomessa voi työllistyä. Monilta tulijoilta puuttuu peruskoulutus ja he ovat luku- ja kirjoitustaidottomia. Heidän kulttuurinsa poikkeaa liikaa suomalaisuudesta. Heitä olisi tarvittu 1950-luvun Suomessa, ei enää. Heidän enemmistönsä ei tule pärjäämään 2020-luvun tietoyhteiskunnassa Suomessa. Jokainen heistä on arvokas omassa maassaan, jossa heitä tarvitaan maansa rakentamiseen hyvinvointiyhteiskunnaksi.

Maahanmuuttajien työllistäminen pienipalkkaisiin töihin on rasismia, ihmisarvoa loukkaavaa.

Kun kirjoitan ”hyviä” ihmisiä raivostuttavia kirjoituksia maahanmuutosta, ovat perusteeni:

1. Jo nyt Suomessa elää lapsia, jotka tulevat näkemään Suomen, jossa kantaväestö on vähemmistönä omassa maassaan.

Sellaisessa Suomessa tulee olemaan paljon sitä mitä Afganistanissa, Irakissa, Somaliassa ja Syyriassa on tänään. En halua, että tulevat sukupolvet joutuvat elämään Suomessa, jossa Euroopalle vieras hallinnollinen järjestelmä pitää valtaa.

2. Suomen talous ei kestä humanitääristä maahanmuuttoa

Meillä on omasta takaa puolen miljoonan ihmisen työttömyys ja eläkkeelle siirtyvän väestön suuri määrä heikentää kansantalouttamme lähivuosikymmeninä merkittävästi. Mm. eläkejärjestelmämme tulee romahtamaan.

Humanitäärisen maahanmuuton aiheuttamat kustannukset ovat jo ylittäneet kolme miljardia euroa vuodessa. Velkaa otetaan sekä valtiolle että kuntiin maahanmuuttajien elättämiseksi. Osa velasta ei näy julkisissa tilastoissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla asunnot rakennetaan 30-40 vuoden velkana, jonka ottavat asunto- ja kiinteistöyhtiön kaupunkien takaamina. Velat maksetaan verotuloista asumistukena ja harkinnanvaraisena toimeentulotukena. Suuri osa asukkaista eivät itse maksa mitään.

Suomen kansantalouden elpyminen on pienellä uralla. 1 % BKT:n kasvu ei tunnu missään, mutta kun se suurelta osin tulee baltialaisten ja puolalaisten velaksi maahanmuuttajille rakentamista asunnoista, olisi sekin kasvu saanut jäädä tulematta.

Valtion velka on kaksinkertaistunut 10 vuodessa 103 miljardiin euroon. Yli puolet nykyisestä velan kasvusta johtuu maahanmuuton aiheuttamista menoista.

3. Maahanmuuttajien työttömyys on ja tulee olemaan järkyttävän suuri

Suomesta lähtee vuosittain kymmenisen tuhatta koulutettua nuorta ulkomaille töihin. Tilalle tulevat luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat eivät tätä vajausta mitenkään pysty paikkaamaan.

Suomessa työttömyys ei tule merkittävästi hellittämään. Tehdastyöpaikoista on jo poistunut 100.000 ja lisää työpaikkoja vähentää digitalisaatio, automaatio ja globalisaatio. Kouluttamattoman väen työpaikkoja on jäljellä hyvin vähän. Taistelu jäljelle jäävistä työpaikoista tulee olemaan kovaa.

Tehtyjen tutkimusten mukaan irakilaisista ja somaleista yli puolet on työttömänä vielä 15 vuoden Suomessa olon jälkeen. Työllisistä suuri osa on eri tavalla verovaroin tukityöllistettyjä. Nämä ihmiset työllistyisivät omassa maassaan paljon paremmin.

4. Naisten aseman heikentyminen

Muslimikulttuureissa naisen asema on heikko. Jonain päivänä suomalaiset ovat vähemmistönä omassa maassaan ja sen jälkeen Suomessa naisen asema tulee olemaan surkea tähän päivään verrattuna. On riskialtista uskotella, että Suomeen tulevat vain sukupuolien tasa-arvoa kunnioittavia miehiä ja että kaikki sharia-lain mukaan elävät miehet jäisivät kotimaahansa.

5. Koulutuksen romahtaminen

Mitä enemmän koululuokissa ja oppilaitoksissa on huonosti suomen kieltä osaavia ja suomalaista yhteiskuntaa ymmärtämättömiä oppilaita, sitä vaikeampaa Suomen on säilyttää hyvä koulutus. Kouluissa on liian paljon eritasoisia oppilaita, joiden tukeminen heikentää suomalaislasten oppimista. PISA-tulokset ovat jo nyt heikentyneet.

6. Suomalaisen luottamusyhteiskunnan romahdus

Humanitäärinen maahanmuutto perustuu hyvin paljon rikoksiin ja valheisiin. Maahanmuutto jo alkaa rikollisjärjestöjen kuljetuksilla Eurooppaan. Tänne tulevat hävittävät passinsa ja matkustusasiakirjansa ennen Suomeen tuloa. Se mahdollistaa iän ja taustan valehtelun. Valehtelu mahdollistaa, että Suomeen tulee myös ISIS-joukkoihin kuuluvia tappajia. Viime vuonna vain neljännes päätöksen saaneista sai turvapaikan. Loput eivät Suomen lain ja kansainvälisten sopimusten mukaan olleet oikeutettuja turvapaikkaan – he olivat tulleet Suomeen väärin perustein. (On hullua väittää, että jokaisella on oikeus hakea turvapaikkaa. Tarkoittaako tämä myös sitä, että vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja  Li Andersson voisi hakea turvapaikkaa esimerkiksi Venäjältä. Tällaista luikuriturvaa Suomesta ovat hakeneet mm. albanialaiset).

Luottamus on tärkeä kansakunnan voima. Se lisää rehellisyyttä, veronmaksuhalukkuutta ja heikompiosaisten auttamista. Se tehostaa ja lisää yritystoimintaa ja siten kasvattaa kansakunnan resursseja. Luottamuksen puute johtaa sotiin, väkivaltaan, huijaamiseen ja toisten hyväksikäyttöön.

7. Rikollisuus ja oikeuslaitoksen ylikuormitus

Näitä ei jaksa ruotia. Helsingin Sanomat: 27.1.2017. Ulkomaan kansalaisten tekemiksi epäiltyjen raiskausrikosten määrä kasvoi yli 40 prosenttia.

8. Maahanmuuttajien mukana tulevien sairauksien ja tautien leviäminen sekä hoitokustannusten merkittävä kasvu

Maahanmuuttajien myötä palaavat jo voitetuiksi luullut sairaudet, kuten tuberkuloosi. Suomen viimeisten 10 vuoden uusista HIV-tapauksista yli puolet on ulkomaalaisten kantamia.

Mitä hyötyä on humanitäärisestä maahanmuutosta?

Jokaisen maahanmuuttoa kannattavan tulisi pohtia, mitä hyötyä humanitäärisestä maahanmuutosta on, vaikkei haitoista välittäisikään. Silmät saattaisivat avautua. Toki voidaan ajatella, ettei mitään hyötyä tarvitse olla, koska meidän tehtävänämme on auttaa. Auttaa, miksi? Kaikista maailman maista tulevia, myös öljyrikkaasta Irakista, luonnonvaroiltaan rikkaista Afganistanista ja Somaliasta, luonnonvaroiltaan superrikkaasta Venäjältä? Todellakin, miksi.

Osa humanitäärisistä maahanmuuttajista Suomessa on töissä. Osa heistä on töissä, joita ei tarvittaisi lainkaan, jos muuttoa ei olisi (tulkit, kulttuurikoordinaattorit, omakieliset päiväkotiavustajat jne.) Osa on yksityissektorilla saaden samaan aikaan sosiaalitukia ja työnantaja työllistämistukea. Suomalaiset työttömät saataisiin vastaavilla eduilla työllistettyä.

Meille on tullut kymmenen euron partureita tukien ansiosta. Suomalaisella ammattilaisella ei ole mitään mahdollisuutta samaan hintatasoon, mikäli samalla hoitaa kaikki julkiset velvoitteet. Siksi yksi työllistetty parturi johtaa yhteen suomalaiseen työttömään parturiin.

Meillä on myös etnisiä ravintoloita ja kebab/pizzeria-paikkoja. Ne ovat syrjäyttäneet suomalaisia ravintolayrittäjiä, koska yksi ihminen ei voi syödä määräänsä enempää.

Vaikka kuinka pinnistelee, muita konkreettisia hyötyjä ei löydä. Kyse siis on haitallisesta maahanmuutosta, eikä mistään muusta.

 • jotta ihmissalakuljettajat voisivat rikastua
 • jotta kiinteistösijoittajat ja asuntorakentajat voisivat ansaita maahanmuuttajien tarvitsemilla asunnoilla
 • jotta harmaassa taloudessa toimivat yritykset voisivat saada halpatyövoimaa
 • jotta Suomen palkkatasoa saadaan alemmaksi
 • jotta vastaanottokeskuksissa, Migrissä ja kunnissa maahanmuuton parissa toimivat tuhannet ihmiset voisivat saada työtä
 • jotta terveydenhoitohenkilökunta saisi lisää työtä ja terveysalan monikansalliset (usein veroparatiisien kautta toimivat) yritykset saisivat lisää tuloja
 • jotta suomalaisten geeniperimä monipuolistuisi (miksi? Ja millä? Huonommaksi?)
 • jotta useampi suomalainen nainen saisi itselleen miehen
 • jotta meille riittäisi kansakunnan ikääntyessä pyllynpyyhkijöitä vanhainkodeissa
 • jotta vasemmistopuolueet ja vihreät saisivat enemmän kannattajia ja äänestäjiä
 • jotta evankelis-luterilainen kirkko saisi enemmän auttamistyötä
 • jotta maahanmuuttajia auttavat henkilöt saisivat itselleen hyvän mielen
 • jotta lähtömaissa säilyisi käsitys paremman elämän mahdollisuuksista Euroopassa.

Vai onko tarkoituksena yksinkertaisesti saada maapallon väestö sekoitettua epämääräiseksi globaaliksi massaksi, joka velloo paikasta toiseen leipäpalan perässä. Halpana ja nöyränä työvoimana.

Usein väitetään, etteivät bussit ja taksit kulkisi, eikä tiloja siivottaisi, jos meillä ei olisi maahanmuuttajia. Tai että suomalaiset eivät enää halua tehdä ”p-skaduuneja”. Suomessa on ikimuistoisen ajan suomalaiset kuljettaneet autot ja siivonneet julkiset ja yritysten tilat. Jos suomalaisten työhaluttomuus johtuu liian hyvästä sosiaaliturvasta, saadaan heidät töihin alentamalla sosiaaliturvaa. Alempi sosiaaliturva vähentäisi ulkomailta tulevien määrää.

Asioilla on monta näkökulmaa. Suomessa on 1800 ulkomaalaista lääkäriä. Useimmat ovat tulleet Virosta ja Venäjältä. Suomessa on työikäisiä lääkäreitä noin 20.000 eli yhtä lääkäriä kohden 275 Suomessa asuvaa. Yhtä ulkomaalaista lääkäriä kohden on 180 vieraskielistä (330.000) asukasta. Teoreettisesti keskimäärin laskien Suomessa kaikki ulkomaalaiset lääkärit + 1200 suomalaista lääkäriä palvelevat ulkomaalaisia. (Tämä on vain esimerkki, eikä ole tarkoitettu muuksi kuin havainnollistamaan sitä, etteivät korkeastikoulutetut työllisetkään ulkomaalaiset voi hoitaa omaa osuuttaan Suomessa tarvittavista palveluista.) Asian pohdintaan vaikuttaa enemmän se, että kehitysmaiden ja niiden kouluttamien lääkäreiden ottaminen Suomeen lääkäriksi on pahinta kehitysmaiden riistoa.

Lähde:

blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2017/04/16/minua-ette-nujerra/

www.youtube.com/watch?v=5G2whDHvOKc

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

 1. kts. hallituksen esitys 29.6 HE80/2017 mitä kauaskantoista suunnitelmaa siinä
  vedätetään….?

Comments are closed.