Eduskunta kyykyttää kantasuomalaisia köyhiä – matuille piikki on auki !

Meidän suomalaisten täytyy painaa mieleen nämä isänmaan pettureiden nimet. Eduskunta on hyväksynyt leikkaukset lapsilisään, kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen, työttömyysturvan peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen. Hallitusrintama pysyi äänestyksissä yhtenäisenä ja kaatoi kaikki opposition hylkäysehdotukset. Esimerkiksi Invalidiliitto on ollut huolissaan kansaneläkkeen varassa elävien toimeentulosta.

mvlehti.net/2016/11/24/eduskunta-kyykyttaa-suomalaisia-koyhia-matuille-piikki-on-auki/

Eroamalla kirkosta säästät paljon rahaa eroakirkosta.fi/

Kepu pettää aina saivat miljoonat suomalaiset taas kokea.

Kaikki leikkaukset ja veronkorotukset menevät matujen jatkuvasti kasvavien kustanusten rahoittamiseen ja sekään ei riitä vaan valtio velkaantuu 6 miljardilla eurolla tänä vuonna. Sipilä on täysin tietämätön idiootti, joka ei edes hallitse valtiontalouden perusteita. Mitä enemmän leikataan ja veroja korotetaan. Sitä enemmän työttömyys lisäntyy ja kulutus vähentyy ja sitä vähemmän valtio saa verotuloja. Sipilän toimet tulevat aiheuttamaan syvän laman ja massatyöttömyyden. Lääkkeeksi Sipilän idiootti tarjoaa aina vain lisää leikkauksia ja veronkorotuksia, jotka on jo nähty tehottomiksi ja täydellisesti epäonnistuneiksi kokeiluksi. Sipilän hallituksen jatkuva leikkaaminen ja verojen korottaminen ei ole vähentänyt valtion velkaa yhtään. Satoja tuhansia työttömiä vain saatiin lisää jo nykyisen 500 000 lisäksi. Sipilä on kiistatta ja ylivoimaisesti Suomen huonoin pääministeri ikinä. Samalla Sipilän hallitus on ylivoimaisesti huonoin hallitus ikinä. Sano ei vaaleissa Sipilän natsihallitukselle ja äänestä mitä tahansa muuta puoluetta, kuin hallituspuoleita. SDP ja vasemmistoliitto ajavat opiskelijoiden, työttömien, eläkeläisten ja köyhien ja pienituloisten etuja. SDP voittaa melko varmasti seuraavat vaalit ja persuja ja kokoomusta ei tulla näkemään hallituksessa. Keskusta romahtaa myös. Sipilän hallitus on päätöksillään suututtanut yli 4 miljoonaa suomalaista mikä tulee näkymään kaikissa tulevissa vaaleissa. Hallituspuolueille povataan murskatappioita. Juha Sipilää ei tulla näkemään koskaan enään pääministerinä.

 

Tärkeintä on nyt, että jokainen pienentää maksettuja veroja niin paljon kuin pystyy.

suomimedia.wordpress.com/2016/03/16/verosuunnittelun-abc-miten-valtat-verot/

Roskiksesta löydetyt sossupaperit ovat karua luettavaa – näin veronmaksaja elättää maahantulijan
Katso Husseinin etuudet suoraan dokumenteista!
mvlehti.net/2016/11/24/roskiksesta-loydetyt-sossupaperit-ovat-karua-luettavaa-nain-veronmaksaja-elattaa-maahantulijan/

Nyt se on varmaa – eläkkeitä ja lapsilisiä leikataan
Eläkeläiset ja lapsiperheet elättävät laittomat maahantunkeutujat. Suomalainen köyhtyy aina, kun matu saa sossusta tilin!
mvlehti.net/2016/11/24/nyt-se-on-varmaa-elakkeita-ja-lapsilisia-leikataan/

Eläkkeisiin ja työttömyystukiin historiallinen leikkaus – näin paljon se rokottaa
www.iltasanomat.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000004879316.html

Suomi on euroopan ainoa maa missä köyhien ja työttömien on kannattavampaa järjestää rikoksia tekemällä itsensä vankilaan.

Vain Suomessa työttömien ja pienituloisten kannattaa järjestää itsensä vankilaan.
suomimedia.wordpress.com/2015/03/18/vain-suomessa-tyottomien-ja-pienituloisten-kannattaa-jarjestaa-itsensa-vankilaan/

Suomesta on tullut Sipilän natsihallituksen päätösten takia ensimmäinen maa koko maailmanssa. Missä hallitus pakottaa ihmiset tekemään rikoksia ja järjestämään itsensä vankilaan, jotta nämä selviävät hengissä. Ilman rahaa ei pärjää ja jos rahat eivät riitä ruokaan, lääkkeisiin, vesilaskuun, sähkölaskuun. Kuoletko nälkään vai lääkkeiden puutteeseen, koska rahat eivät riitä vai pelastatko henkesi ja teet rikoksia, jolloin pääset vankilaan. Vankilassa kaikki saavat 3 kertaa päivässä ilmaiset ruuat, ilmaisen terveydenhuollon, ilmaiset lääkkeet, ilmaisen asunnon ja ilmaisen elämän. Kun tarpeeksi moni asunnoton, alkoholisti, huumeidenkäyttäjä, työtön tai muuten köyhä järjestää itsensä vankilaan ilmaiseen ylläpitoon. Silloin vasta hallitus peruu leikkauksiaan mutta niin kauan kun leikkaukset jatkavat rikollisuus kasvaa ja vankilat täyttyvät. Sipilän hallitusten leikkaukset tulevat moninkertaisesti kalliimmaksi yhteiskunnalle ja puhutaan useista miljardeista euroista.

Sipilän hallituksen leikkaukset eläkkeisiin ja työttömyysetuuksiin ja niiden indeksienjäädyttäminen on perustuslainvastaista toimintaa, josta jokaisen kannattaa tehdä kanteluita oikeusasiamiehelle ja oikeuskanslerille. Leikkaukset asettavat etuuksien saajat eriarvoiseen asemaan muiden ihmisten kanssa. Myös etuuksien saajat joutuvat eriarvoiseen asemaan toisiinsa verrattuna.  Mitä useampaa etuutta saa sitä eriarvoisempaan asemaan joutuu verrattuna vaikka yhtä tukea saavaan. Samaan aikaan työntekijöiltä alennetaan verotusta yli 500 miljoonalla eurolla. Selvästi perustuslainvastainen päätös.

Kantelun oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille voi tehdä, jos epäilee viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon loukanneen perus- tai ihmisoikeuksia tai menetelleen muutoin lainvastaisesti. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät voi tutkia asiaa, jos muutoksenhaku asiaan on kesken.

www.kela.fi/sosiaaliset-oikeudet_muutoksenhaku-suomessa

www.kela.fi/sosiaalisetoikeudet

ssos.nettisivu.org/

Kansainväliset valvontaelimet
Asian saattaminen kansainväliseen valvontaelimeen
Kansallinen tuomioistuin voi esittää käsiteltävänään olevan asian yhteydessä kysymyksen Euroopan unionin tuomioistuimelle unionin oikeuden tulkinnasta. Muutoksenhakija voi eräissä tapauksissa itse, käytettyään kaikki kotimaiset oikeusturvakeinot, valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tai muulle kansainväliselle valvontaelimelle, joka vastaanottaa yksilövalituksia ja jonka toimivallan Suomi on hyväksynyt.
www.kela.fi/sosiaaliset-oikeudet_kansainvaliset-valvontaelimet

Euroopan oikeusasiamies tutkii EU:n viranomaisten ja virastojen toiminnasta tehtyjä valituksia. EU-maiden jäsenet voivat vedota Euroopan parlamenttiin EU:n toimialaan kuuluvasta asiasta, esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksista. Euroopan komissiolle voi kannella asioista, jotka koskevat jäsenmaissa harjoitettuja käytäntöjä tai määräyksiä ja jotka kantelijan mielestä loukkaavat yhteisön lakia.

Perustuslain 2 luvun sisältö
Tärkeimpinä perusoikeuksina nousevat esille ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä, oikeus elämään ja ihmisarvoon, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sekä uskonnon- ja omantunnonvapaus. Nämä oikeudet muodostavat niin sanotun perusoikeuksien ytimen, jota ei voida rajoittaa edes poikkeusoloissa. Lähes kaikki perusoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Poikkeuksena on liikkumisvapaus, joka on Suomen kansalaisilla laajempi kuin ulkomaalaisilla. Ulkomaalaisen maahan saapumista voidaan rajoittaa, kun taas Suomen kansalaisilla on aina oikeus saapua maahan.

Käytännössä perusoikeuksien tarkemmasta toteuttamisesta säädetään lähes aina lailla, joilla myös sovitetaan toistensa kanssa ristiriidassa olevat perusoikeudet toisiinsa. Luvussa toistuukin ilmaus säädetään tarkemmin lailla. Tämä merkitsee, että mahdolliset perusoikeuksien rajoitukset on aina säännettävä lain tasolla. Esimerkiksi asetukset, kunnalliset säännöt, talousarviot tai viranomaismääräykset eivät riitä perusteiksi rajoittaa perusoikeuksien toteuttamista.

Perusoikeuksiin luetaan perustuslaissa perinteisten poliittisten perusoikeuksien (esimerkiksi yhdistymis-, kokoontumis-, sanan- ja uskonnonvapaus) lisäksi myös niin sanotut taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Näitä ovat muun muassa oikeus puitteiltaan ihmisarvoiseen elämään, saada koulutusta varattomuuden sitä estämättä, oikeus sosiaaliturvaan, oikeus omaan kulttuuriin ja oikeus työhön. Kaikkien perusoikeuksien toteutumisen turvana on oikeus saada asiansa käsitellyksi puolueettomassa lainkäyttöelimessä. Tämän vuoksi jokaisesta viranomaispäätöksestä, joka koskee ihmisen oikeutta tai velvollisuutta, on oikeus valittaa.

 

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

2 Comments

  1. Ainoa mitä hallitus osaa on kyykytys, turha parkua kun aseella maksaminen yleistyy!

Comments are closed.