Maahanmuutto on kuin pyramidihuijaus

Väestönkasvu on kuin pyramidihuijaus. Koko yhteiskunta rakennetaan kasvun varaan. Tarvitaan enemmän bruttokansantuotetta, asuntoja, tavaraa, ruokaa, krääsää – ja ihmisiä. Kun suomalaiset eivät enää lisäänny, tarvitaan väkeä ulkomailta. Väestön väheneminen koetaan yhteiskunnissa ongelmana.

Suomen viimeisimmät väestötappiovuodet olivat 1969 ja 1970, jolloin suomalaiset muuttivat Ruotsiin töihin. Suomessa ei töitä ollut kaikille suurten ikäluokkien nuorille, mutta Ruotsissa oli. En sano, että ylijäämäväestö muutti Ruotsiin, koska se kuulostaa kurjalta. Mutta Ruotsiin muuttaneet saivat töitä ja hyvän elämän. Ja Suomeen jääneille riitti töitä, melkein kaikille. Kekkosen hätätilahallitus runnottiin vuonna 1975, kun työttömiä Suomessa oli 60.000.

Suomen bruttokansantuotteen kasvu
Suomi ponnisti ennen näkemättömään kukoistukseen. 70-luvun alun lamasta huolimatta BKT nousi huimasti vuoteen 1990 asti. Väkeä oli riittävästi, kaikille riitti töitä, eikä ulkomaan apuja tarvittu. Vuonna 1970 Suomessa asui 4,7 miljoonaa asukasta.

Ja väestö maailmalla

Vuonna 1970 maapallolla eli 3,7 miljardia ihmistä. Siitä väkimäärä on kasvanut kaksinkertaiseksi 7,5 miljardiin. Maapallolla on liikaa ihmisiä. Nyt liikaväestö Afrikasta ja Lähi-Idästä tulee Eurooppaan, latinalaisesta Amerikasta USA:han. Eurooppaan ei enää voi tulla töihin, koska töitä ei ole kaikille. Tänne tullaan hakemaan sosiaaliturvaa ja turvaa omien kansojen hulluudelta. USA:n sosiaaliturva laittomille ulkomaalaisille on hääppöinen, minkä vuoksi maahan tulleet tekevät mitä tahansa pienellä palkalla.

Afrikassa väkeä oli 366 miljoonaa vuonna 1970. Afrikan väestö on kasvanut 3,3-kertaiseksi 1,2 miljardiin. Yhden ihmisiän aikana vuoteen 2100 afrikkalaisten määrä kasvaa nelinkertaiseksi 4,4 miljardiin. Koko maailman väestömääräksi ennustetaan tuolloin 11 miljardia.

Afrikan väestön kasvu on niin valtava, että sieltä tulee enenevässä määrin Eurooppaan väkeä. Samanlainen tulva tulee muslimimaista Lähi-Idästä. Eurooppa tukehtuu ja tuhoutuu väestön paljouteen.

Tällä hetkellä afrikkalaisten vyöryä Eurooppaan rajoittaa köyhyys – matkaan ei ole kaikilla rahaa. Paradoksaalista on, että jos Afrikassa väestö hieman vaurastuu, sieltä tulee entistäkin enemmän väkeä Eurooppaan, koska yhä useammalla on rahaa matkaan.

Työ loppuu ja työvoimapula jää ikuiseksi unelmaksi

Suomessa satsataan rahaa surutta maahanmuuttajien työllistämiseksi. Samanlaista intoa ei riitä oman väestön työttömien työllistämiseen. Suomalaiset ovat sokeita. Maahanmuuttajat ovat liian usein luku-, kirjoitus- ja kielitaidottomia ilman ammatillista koulutusta. Heidän työllistäminen aidosti yksityissektorille on mahdotonta lukuun ottamatta marginaalista osaa tulijoiden parhaimmistosta – eli juuri heistä, joita Afrikka ja Lähi-Itä eniten tarvitsee itse.

Suomessa unelmoidaan uudesta ihmeestä, joka tulee ja pelastaa meidät kaikki, niin omat kuin tänne tulleetkin. Kaksi kertaa tällaisen ihmeen olemme kokeneet 100 vuoden aikana. Ensimmäinen oli puunjalostusteollisuuden sähköistäminen ja toinen Nokia. Kolmatta ei kannata odottaa.

Nyt hoetaan globalisaation, digitalisaation, automaation ja robotiikan vyöryyn, joka mullistaa työmarkkinat. Suomi on tässä muutoksessa vain häviäjä.

Suomesta ja koko maailmasta vähenee pienituloisten ja keskituloisten työ. Lähivuosikymmeninä töistä voi loppua puolet, eikä uutta työtä tule riittävästi tilalle korvaamaan menetykset.

Suomi ajautuu katastrofiin. Jos tavoitteena pidetään nykyisen hyvinvointivaltion kulutuksen määrää.

Työt loppuvat ja rahat katoavat ulkomaille

Suomen 5,5 miljoonasta asukkaasta alle puolet on työelämässä. 2.452.000:sta töissä käyvästä yksityissektorilla on 1,7 miljoonaa ja julkisella sektorilla 0,7 miljoonaa. Todellisuudessa julkinen sektori on paljon suurempi, koska verorahoin rahoitetaan yksityissektorin toimintaa opetuksessa, terveyden- ja vanhusten hoidossa, väylien rakentamisessa, maahanmuuttajien kotouttamisessa jne jne. Monet yhdistykset toimivat verorahoin.

Työt loppuvat

Jo nyt monet suomalaisten työt ovat kadonneet lopullisesti. Digitalisaatio on vienyt työpaikkoja esimerkiksi rahoitusalalta, matkatoimistoista, vakuutusalalta. Työn katoaminen näkyy pikku hiljaa kaikkialla. Teatteriliput ostetaan itse. Yhä enemmän on itsepalvelukassoja, joissa ainoa työpaikka on valvojalle. Lentokentiltä ovat poistuneet vastaanottovirkailijat.

Se vähä, mikä työtä jää jäljelle, sen me teemme itse ja maksamme siitä. Näin esimerkiksi pankkipalveluissa on jo käynyt. Google ja Facebook ovat vieneet työt toimittajilta, mainosalalta ja lehtitalojen työntekijöiltä. He, jotka puhuvat digitalisaation puolesta eivät ole ymmärtäneet digitalisaation luonnetta. Suuri osa työstä loppuu ja jäljelle jäävän teemme itse palkatta. Digitalisaatiota ei kuitenkaan voi jarruttaa, se tulee kuin tsunami joka tapauksessa.

Globalisaatio on vienyt puolet eläkerahastojen varoista ulkomaille. Olemme myyneet ulkomaille kansallisvarallisuuttamme: sähköverkon, suuren osan Fortumista, pankit, televerkon, digiverkon, osan moottoriteistä, Soklin kaivokset jne. Näin maksamme suuren osan peruspalveluistamme ulkomaille, ikään kuin ylimääräisenä verona. SOTEn seurauksena veroparatiisien kautta toimivat monikansalliset yritykset tulevat viemään suuren osan verorahoistamme mustaan aukkoon.

Se työ, mikä jää jäljelle, teetetään enenevässä määrin ulkomaalaisilla. Suomalaisten palkkatasolla ei voi mennä Viroon töihin, mutta virolaiset vievät suomalaisten työt. Monilla rakennustyömailla ei enää suomen kieltä kuulla. Palkasta ja sosiaaliturvasta vuotaa enenevässä määrin ulkomaille.

Häälahjaksi saamamme Arctica-astiastot tehtiin Suomessa. Kun menin ostamaan rikkoutuneiden tilalle korvaavia, olivat ne tehty krouvemmin Thaimaassa.
Häälahjaksi saamamme Arctica-astiastot tehtiin Suomessa. Kun menin ostamaan rikkoutuneiden tilalle korvaavia, oli ne tehty krouvemmin Thaimaassa.
Suomen teollisuudesta on suuri osa siirretty ulkomaille. Teollisuustyöntekijöiden määrä on vähentynyt yli 100.000:lla vuodesta 2007. Uutena toimialana pelien tekeminen työllistää noin 2500 henkilöä.

Raha, joka ennen pyöri Suomen taloudessa, vuotaa yhä enemmän ulkomaille.

Mitä tehdä, jotta Suomi ja maailma selviytyy

Väestöräjähdys on kaiken pahan alku ja juuri maapallolla. Sen seurauksena meillä on sodat ja väestöinvaasiot. On luonnon varojen ehtyminen. Kalalajien sukupuutto liikakalastuksen takia. Eläinlajien ja kasvien kuoleminen elintilan valtaamisen takia. On saasteet ja eroosio. Metsien liikahakkuut. Jos ihmisten aiheuttama ilmastomuutos tapahtuu, senkin suurin syyllinen on liikaväestö.

On karmeaa, että yhteiskunnat käyttävät hirmuisia määriä voimavaroja maapallon ongelmien ratkaisemiseen, mutta suurimmasta syystä, väestön kasvusta, ei edes puhuta mitään. Tällaiseen koko maapallon itsetuhoonko kaiken suvaitseminen johtaa.

Suomella on joka tapauksessa edessä alamäki. Jotta emme putoaisi rotkoon, meidän tulee keskeyttää humanitäärinen maahanmuutto kokonaan kunnes saamme kansantaloutemme kuntoon (kauniimmin sanottuna näin, koska nykymuotoinen hyvinvointivaltio ei säily, vaan se rapautuu kiihtyvällä vauhdilla).

On sulaa hulluutta ja järjettömyyttä tuoda nykyiseen Suomeen väkeä, joka ei tule työllistymään oikeisiin töihin. Maahanmuuton stoppi ei riitä, kaikki suomalaiset on saatava töihin. Joudumme joka tapauksessa vähentämään julkisen sektorin työvoimaa, mikä pahentaa edelleen työttömyyttä.

Väen väheneminen on onneksi kaikille

Jos Suomen väkiluku kasvaa ulkomaalaisten maahanmuuton takia, kasvavat ongelmat. Rahat ovat jo loppu ja velkaannumme miljarditolkulla joka vuosi. Tarvitsemme yhä enemmän asuntoja, joille kuitenkaan ei ole maksajia. Asunnot pakataan tiiviisti radanvarsiin, ja osasta asuntoalueista tulee slummeja. Haluaako todella joku asua 15 neliön kopperossa, vaikka saisikin asua ilmaiseksi. Tarvitsemme enemmän kouluja, päiväkoteja, sairaaloita, vanhusten palveluja (maahanmuuttajatkin vanhenevat!). Rikollisuus lisääntyy. Suomen hyvinvoinnin tärkeä voimavara – luottamus – rapautuu.

Jos Suomen väkiluku vähenee, se olkoon esimerkkinä koko maailmalle. Pärjäämme ihan hyvin pienemmällä porukalla. Siitä Suomen historia on paras esimerkki. Tarvitsemme enemmän yrittäjyyttä, jolla voidaan kompensoida työpaikkojen menetyksiä. Tehokkain keino yrittäjyyden lisäämiseksi on arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto 50.000 euroon.

Jos koko maapallolla väki vähenee, se voi pelastaa maapallon. Maapallon pelastamiseksi tärkeintä on perhesuunnittelu, tarvittaessa kehitysavulla kiristäen. Kenenkään ihmisoikeus ei voi olla yli 10 lasta, eikä viisikään, jos heitä ei pysty itse elättämään.

Afrikassa paras lapsi on syntymätön lapsi niin kauan kunnes perhesuunnittelu saadaan toimimaan

Fär-saarilla työllistävät lampaat ja kalat.

Tulin juuri Fär-saarilta. Siellä on 48.000 asukasta. Islannissa on 323.000 asukasta. Kummallakaan saarivaltiolla ei ole mitään rakettitiedettä, vaan perinteistä työtä kuten kalastusta. Suuri väkimäärä ei ole mikään edellytys hyvinvointivaltiolle, päinvastoin. Kumpikin lilliputin kokoisista maista menestyy jalkapallossa Suomea paremmin. FIFA-rankingissa Islanti on sijalla 21, Färsaaret 74 ja Suomi 101.

Lähde: blogit.iltalehti.fi/pauli-vahtera/2016/10/26/55-miljoonaa-suomalaista/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.