Hallitus on perustuslainvastaisesti leikkaamassa sosiaaliturvasta

Sipilän hallitus on taas kerran lainvastaisesti lakia rikkomalla leikkaamaassa kaikilta SUOMALAISILTA ja on hyvä muistaa, että kyseiset leikkaukset ovat perustuslainvastaisia. Siksi leikkauksista kannattaa tehdä kanteluita oikeuskanslerille www.okv.fi/fi/kantelu/   ja  eduskunnan oikeusasiamiehelle www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/kantelu.htx   ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtalle Annika Lapintielle suoraan. Sähköposti:annika.lapintie@eduskunta.fi. Kotisivu: lapintie.vas.fi/ Hallituksen leikkaukset ovat perustuslain 2 luvun vastaisia ja niitä ei voi toteuttaa laillisesti. Siksi kyseiset leikkaukset on heti välittömästi peruttava. Hallitus voi korvata leikkausten määrän noin 195 miljoonaa euroa kuntien valtionavuista.

Leikkausten suuruus on keskimäärin 10-30 euroa kuukaudessa ja 120-360 euroa vuodessa. Esimerkiksi 3 leikattaa tukea saava menettää 2,55% kuukaudessa. Esimerkiksi 10 leikattavaa tukea saava menettää 8,5% kuukaudessa. Esimerkkinä kansaneläkeläinen, joka saa eläkkeensaajan asumistukea ja takuueläkettä. Hän saa 2,55% vähemmän kuukaudessa mikä tekee noin 10 euroa ja vuodessa 120 euroa vähemmän rahaa. 10 leikattavaa tukea saava menettää 8,5% kuukaudessa eli 30 euroa kuukaudessa ja 360 euroa vuodessa.

Perustuslain 2 luvun sisältö

fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_perustuslaki#2._luku_.E2.80.93_Perusoikeudet

Professoreiden mukaan nämä hallituksen leikkaukset rikkovat useita perustuslain pykäliä, jotka takaavat jokaiselle oikeuden välttämättömään perustoimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain mukaan julkisen vallan velvollisuus on taata jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi professorit muistuttavat, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa asettaa eri asemaan esimerkiksi alkuperän tai uskonnon perusteella.

Samalla kun hallitus leikkaa kantasuomalaisilta 195 miljoonaa euroa ne antavat 230 miljoonaa euroa lisää maahanmuuttoon.

Maahanmuuttoon 230 miljoonaa euroa lisää
www.iltalehti.fi/uutiset/2016051921591077_uu.shtml

Näistä etuuksista hallitus perustuslainvastaisesti leikkaa.

Hallitus päätti keväällä uusista säästöistä. Osana säästöpakettia hallitus leikkaa erinäisiä etuuksia 0,85 prosentin tasasuuruisella vähennyksellä. Toimenpiteellä tavoitellaan 195 miljoonan euron säästöjä.

www.iltalehti.fi/uutiset/2016081122063120_uu.shtml

Lääkekorvauksiin tulee kattoraja.
Lapsilisät.

Sotilasavustus.

Asumistuki.

Valtionosuus ansiopäivärahasta.

Valtionosuus peruspäivärahasta.

Valtionosuus työmarkkinatuesta.

Valtionosuus aikuiskoulutustuesta

Valtionosuus vuorottelukorvauksesta.

Valtionosuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista.

Vähimmäispäivärahat.

Lääkekorvauksen kattoraja.

Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista.

Kansaneläkkeet.

Takuueläkkeet.

Perhe-eläkkeet ja lapsikorotukset.

Vammaisetuudet.

Eläkkeensaajan asumistuki.

Rintamalisät.
Opintoraha.
Starttiraha.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.