Rappeutuva Suomi tulevaisuuden kehitysmaa

Esittäkäämme lyhyesti Suomen sortovallan historiaa. Suomen systemaattinen ryöstäminen aloitettiin, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin 1987. Lisäksi ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää sangen rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin ja Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi.
Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi huonontua merkittävästi. Elintason laskeminen ilmeni esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä [1] ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä [2], tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä [3].
magneettimedia.com/suomesta-banaanivaltio-kansainvalisen-eliitin-hyodyksi/

P.S Turha luulla että turvapaikanhakijat ja pakolaiset pääsevät töihin. Globalisaatio, euroon kuuluminen, automaatio ja digitalisaatio vähentää työpaikkoja kiihtyvällä vauhdilla. Maahan tulevat luku- ja kirjoitustaidottamat, ammattitaidottomat ja kielitaidottomat kamelipaimenet ja koraanikoulua 2 vuotta käyneet turvapaikanhakijat ja pakolaiset  eivät ikinä saa työpaikkaa Suomesta vaikka haluaisivatkin.

Pistän tämän koosteen kaikille tiedoksi ja samalla pyydän miettimään, että tätäkö me todella vaaleissa äänestimme. Nauttiiko tämä SSS-hallitus teidän mielestänne kansan luottamusta ja vastaavatko heidän tekonsa heidän vaalilupauksiaan? Perussuomalaisena kansanedustajaehdokkaana minä lupasin kansalle aivan muuta. Olisiko nyt hallituksen vaihdoksen paikka, ennen kuin suurempia vahinkoa pääsee syntymään? Mitä mieltä olette?

Koostetta Sipilän hallituksen ”shokkihoitotoimista”

Eläkkeensaajien asumistuen pienennys

HS (7.10.15): 195 000 eläkkeensaajan asumistukea pienennetään enintään 60 euroa. Mutta siirtymäajan jälkeen uusien eläkkeensaajien tuet voivat pienentyä enemmänkin. Esimerkiksi tuhat euroa kuussa saavan eläkeläisen asumistuki pienenee yli sata euroa, jos vuokra on 600 euroa.

Lääkekustannusten omavastuun nostaminen

KU (14.7.15): Eläkkeensaajien omavastuu lääkkeistä nousee 45 euroon per lääke. ”Monilla eläkeläisillä on keskimäärin 3–4 eri lääkettä, joten he joutuvat maksamaan 180 euroa pienistä tuloistaan.”

Vanhustenhoitajien määrää vähennetään

Sairaanhoitajaliitto (7.10.15) vanhustenhoitajien vähentämisestä: ”Hallituksen kaavailut hoitajamitoituksen laskemisesta vaarantavat potilasturvallisuuden, sillä hoitajien alhainen määrä heikentää hoidon laatua ja nostaa pitkällä tähtäimellä kustannuksia lisääntyneinä komplikaatioina, haittatapahtumina ja pitkittyneinä hoitoaikoina.”

Sairauslomia leikataan

Helsingin Sanomien (7.10.15) selvityksen mukaan sairausloman leikkaus osuisi naisvaltaisten alojen pienipalkkaisiin työntekijöihin. Kansanterveystieteen professori Jussi Vahtera toteaa: ”Tämä on erittäin epätasaisesti työvoimaan kohdistuva tapa hankkia säästöä, sillä säästö haetaan kaikkein sairaimmista ihmisistä.”

Indeksipoistot ja -jäädytykset

Maria Ohisalo (7.19.15): ”Kun elinkustannukset nousevat, muun muassa asuminen, liikkuminen ja ruoka maksavat jatkuvasti enemmän (…) Nyt hallitus esittää lapsilisien ja opintotuen indeksisidonnaisuuksien poistamista täysin. Lisäksi peruspalvelujen valtionosuusindeksi jäädytetään. Indeksipoistot ja -jäädytykset kasvattavat tuloeroja, lisäävät pienituloisuutta, lapsiköyhyyttä ja vanhusköyhyyttä.”

Työnantajille 847 miljoonaa

Demokraatti (30.9.15): Sanna Marin ”arvostelee hallituksen aikeita alentaa yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksua 1,72 prosenttiyksiköllä.(…) – Kyse on merkittävästä tulonsiirrosta yksityisten työnantajien hyväksi ja tämä maksaa valtiolle 847 miljoonaa euroa vuositasolla”.

Hallintarekisteri

Iltalehti (4.10.15): ”Ministeriön jo pitkään ajama hallintarekisteri on yksi tapa, jolla suomalaiset sijoittajat voisivat salata kotimaisten pörssiyhtiöiden omistuksensa. Vastustajien, kuten poliisin, mielestä se lisäisi siten mahdollisuuksia veronkiertoon ja sisäpiirikauppoihin. Harmaan talouden asiantuntija Markku Hirvonen on arvioinut, että Suomi menettää hallintarekisterin kautta tehtyjen muodollisten omistusjärjestelyjen kautta vuosittain 300–600 miljoonan euron verotulot.”

VR:n yksityistäminen

Demokraatti (1.10.15): ”[…] liikenneministeri Anne Berner (kesk.) on esittämässä VR:n koko henkilöliikenteen yksityistämistä. Tarkoitus on avata rautateiden henkilökuljetukset kilpailulle vielä tämän hallituksen aikana.”

Yle hallituksesta riippuvaiseksi mediaksi

Outi Alanko-Kahiluoto (blogi 25.9.15): ”Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat ilmoittaneet (…) että Ylen rahoitusta vähennetään ja että se tehdään sekä jäädyttämällä Yle-indeksi että vähentämällä Ylen verotuloja. (…) Ylestä tulee hallituksen Yleisradio eikä se enää ole koko eduskunnan Yleisradio.”

Yli kaksi miljoonaa hehtaaria vesialueita liikelaitoskäyttöön

Suomen luonnonsuojeluliitto (tiedote): ”Suomen luonnonsuojeluliiton saamien tietojen mukaan valtavaa kansallisen vesiomaisuuden siirtoa kansalaisten vapaasta käytöstä valtion liikelaitoskäyttöön. Kyse on yli 2 miljoonasta hehtaarista meri- ja järvialueita. Metsähallituslain uudistusta on valmisteltu poikkeuksellisen salassa.”

Talousrikollisuustutkinnan vähentäminen

YLE (22.9.15): ”Hallitus esitti viime viikolla, että harmaan talouden torjunnan määrärahat putoavat 20 miljoonasta 13,5 miljoonaa euroon. Poliisi menettäisi rytäkässä 6,4 miljoonaa. Näin se joutuisi vähentämään talousrikostutkinnasta 94 henkilötyövuotta. (…) Talousrikostutkijat palauttivat valtion kassaan rikos- ja verohyötynä viime vuonna 47 miljoonaa euroa. Se on aika monta kertaa enemmän kuin harmaan talouden torjuntaan satsatut valtion varat.”

Veronkiertäjien armahtaminen

Finnwatch (30.9.15): ”Esitystä perustellaan hallinnollisesti kevyellä menettelyllä saatavilla verotuloilla, mutta verotulojen kokonaismäärä arvioidaan suhteellisen pieneksi, vain noin 1–10 miljoonaksi euroksi. Tällaisella määrällä ei voi olla sellaista huomattavaa valtiontaloudellista merkitystä, joka perustelisi näin poikkeuksellisen määräaikaislain säätämisen.”

Timo Harakan varoitus järjestelmän muutoksesta

Kansanedustaja Timo Harakka (5.10.15) varoittaa kokonaisesta järjestelmänmuutoksesta, jossa julkisten palveluiden rahoitus ajetaan alas määrätietoisesti ja pysyvästi: ”Hallitus supistaa pysyvästi julkisten palveluiden rahoitusta.”

On jo korkea aika kysyä; mihin menet lottovoitto-suomi?

Viimeisten vuosikymmenten ajan työväenliike on kokenut monta petosta, valtavan ja pitkän hartaan mediavyörytyksen, joiden seurauksena palkkatyöläiset ovat oppineet pitämään kapitalistien valheita totuutena. Porvariston propaganda on toiminut ja työväenliikkeen
poliittinen kannatus on tänään pienempi kuin se on koskaan ollut koko itsenäisyyden aikana. Palkkatyöläisten on herättävä. Heillä on ainoa voima, jolla on mahdollista katkaista työttömyyden kasvun ja kurjuuden lisääntymisen trendi.

Hallitus sanoo olevansa huolestunut tulevaisuudesta ja tuottavuudesta.Se ei kuitenkaan näe eikä haluakaan nähdä, että globaalisti vapaat markkinat ovat maailman suurten pääomakeskittymien ja blogien tuhoisaa kilpailua, joka johtaa ne umpikujaan. Se voi johtaa kolmannen helvetin irtipääsyyn.

Pahimpien vahinkojen välttämiseksi Suomen on heti ja ensimmäiseksi erottava vapaakaupasta ja EU:sta, on päästävä suurten blogien ulkopuolelle. Suomen talous ja koko kansa on turvattava tarkoituksenmukaisella rajasuojalla. Itse asiassa jokaisen kannattaa
asettaa kysymys siitä, mihin lähes kaiken omistavia ja kaikesta määrääviä kapitalisteja tarvitaan?

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.