Suomen resurssit ovat rajalliset

Kansainvaellukset Afrikasta ja Lähi-idästä kohti Eurooppaa ovat kiihdyttäneet tahtia lähikuukausina valtavasti. Muutamia keskeisiä syitä tähän ovat:

 1. Afrikasta ja Lähi-idästä veneellä tai muulla keinolla Euroopan rannoille päässeet ovat huomanneet, että jos he osaavat edes pyytää turvapaikkaa heidät otetaan vastaan riippumatta siitä onko heillä mitään papereita tai lupaa saapua maahan. Varsin suuri prosentti myös saa varsinaisen turvapaikan tai ns. oleskeluluvan mikä tarkoittaa ilmaista asuntoa, ilmaista terveydenhuoltoa, ilmaista koulutusta, runsaita lapsilisiä ja erilaisia sosiaalitukia tarvittaessa hautaan saakka. Tämä länsimaisen sosiaaliturvajärjestelmän tarjoama mahdollisuus on heille kuin lottovoitto.
 2. Schengen-alueella on vapaa liikkuvuus, minkä vuoksi rajat voi ylittää ilman kunnollisia papereita ja tarkastuksia.
 3. Vain pieni osa turvapaikanhakijoiksi ilmoittautuneista palautetaan lähtömaahansa ja palauttaminen on käytännössä erittäin hidasta ja kallista.
 4. Turvapaikanhakijoiden kuljetus veneellä Afrikasta Eurooppaan ja Euroopan sisällä on erittäin tuottoisa bisnes ihmissalakuljettajille. Yhdeltä tulijalta voidaan parhaimmillaan veloittaa matkasta jopa 5000 euroa ja erilaiset paperit kuten väärennetyt passit ja muut asiakirjat voivat tuoda vielä lisähintaa. Koska ihmissalakuljettajat tietävät, että jossain vaiheessa ihmisvirtaa pyritään hillitsemään, he työskentelevät 24/7 tuodakseen mahdollisimman monta hakijaa Eurooppaan. Tästä syystä Facebookissa ja muualla Internetissä on useita sivustoja, joissa aktiivisesti myydään ja markkinoidaan näitä matkoja ja kerrotaan yksityiskohtaisesti eri maiden sosiaalietuuksista sekä annetaan vinkkejä mitä haastatteluissa pitää kertoa saadakseen turvapaikan.
 5. Tulijoiden kohdemaissa Euroopassa kuten myös Suomessa bisnestä tehdään taas perustamalla ja vuokraamalla vastaanottokeskuksia ja muita asumuksia turvapaikanhakijoille, tarjoamalla lakineuvontaa ja muita palveluja, joiden kustannukset voidaan veloittaa valtiolta, kunnilta ja kaupungeilta. Tästä syystä esimerkiksi SPR ja monet muut tahot huutavat äänekkäästi maahantulijoiden lisäämisen puolesta. Joillakin avainpoliitikoilla ja päättäjillä on kytkentöjä näitä palveluita tarjoaviin tahoihin.
 6. Osa turvapaikanhakijoista on oikeasti kotoisin joltakin konfliktialueelta mutta valtaosa on tosiasiassa vain paremman elintason perässä.
 7. Tiettyä uskontoa edustavien henkilöiden tavoitteena on valloittaa Eurooppa ja saada sinne oman uskontokuntansa mukainen enemmistö. Valloitus tapahtuu ”naisten kohtujen avulla” eli massiivisella laittomalla siirtolaisuudella ja pitämällä huolta kantaväestöä huomattavan suuremmasta syntyvyydestä. Suuren syntyvyyden vuoksi ei tarvita kuin 2-4 sukupolvea kun länsimaisen yhteiskunnan enemmistön muodostavat siirtolaiset. Kun Suomenkin eduskunnassa on 101 näitä tulijoita edustavaa kansanedustajaa, tulemme kokemaan ennennäkemättömän muutoksen ja koska se tapahtuu perustuslakia noudattaen, kukaan ei voi enää siinä vaiheessa asialle mitään.
 8. Länsimaiden armeijat eivät voi tehdä mitään, koska tulijoilla ei ole aseita. Jos rajan yli tulisi 40000 rynnäkkökiväärein varustettua ISIS-taistelijaa, olisi armeija nopeasti valmiudessa. Mutta kun rajan yli tulee 40000 ISIS-taistelijaa ilman rynnäkkökiväärejä, heidät otetaan hotelliin täysihoitoon ja myöhemmin sosiaaliturvalla elelemään. Muinainen sodankäynnin strategi Sun Tzu onkin todennut osuvasti“
  In the practical art of war, the best thing of all is to take the enemy’s country whole and intact; to shatter and destroy it is not so good. So, too, it is better to recapture an army entire than to destroy it, to capture a regiment, a detachment or a company entire than to destroy them.Hence to fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting.

laivakyytibysalakuljettajat

Tulijoita ei sinänsä voi moittia. He vain hyödyntävät länsimaiden rakentamaa järjestelmää. Jos suomalainen voisi lähteä ”turvapaikanhakijaksi” vaikkapa New Yorkiin ja saisi 50000 euroa kuukaudessa käyttörahaa, kattohuoneiston, auton ja kaikki kulut amerikkalaisen yhteiskunnan piikkiin, ei lähtijöistä varmaankaan olisi puutetta. Tämä esimerkki on suhteutettu lähtömaiden ja Suomen väliseen elintasokuiluun.

Afrikan väkiluku kasvaa hurjaa vauhtia ja on arvioitu, että vuonna 2100 se on jo neljä miljardia. Niin kauan kuin Eurooppa jatkaa avokätistä ”kuka tahansa voi tulla ja pääsee sosiaaliturvan piiriin” ja ”rajat auki”-politiikkaa, voitte olla aivan varmoja, että tulijoita tulee kiihtyvällä tahdilla niin kauan kuin länsimaisten yhteiskuntien kantokyky kestää. On täysin mahdollista, että Suomeen tulee tai ainakin yrittää tulla 10 miljoonaa turvapaikanhakijaa, jos tilanteen annetaan jatkua nykyisen kaltaisena. Sen jälkeen ollaan samassa tai pahemmassa tilanteessa kuin mistä jotkut lähtömaiden henkilöt ovat kotoisin. Sosiekonomisesti tarkasteltuna Suomen järjestelmä ja kantokyky toki romahtavat paljon ennen tätä.

Tulijoita tulee niin kauan lisää kuin heitä otetaan vastaan.

Suomeen 2015 alkupuolella tulleet 15000 turvapaikanhakijaa ovat vasta alkusoittoa. Perheenyhdistämisten ansiosta jokainen tulija vetää mukanaan 2-20 muuta. Julkisissa arvioissa on esitetty, että 2015 hakijoita tulisi noin 40000 ja tahdin kiihtyessä 150000 (+ perheenyhdistämiset) vuonna 2016 ei tunnu lainkaan epärealistiselta.

Ajatelkaapa mitä tapahtuu kun muiden Euroopan maiden päättäjät tajuavat seuraavat asiat:

 1. Suomi ei noudata yhteistä ns. Dublin-sopimusta eli toisesta EU-maasta tuleva turvapaikanhakija on palautettava siihen EU-maahan johon turvapaikanhakija ensimmäisenä tuli.
 2. Suomessa on maailman avokätisin sosiaaliturva.
 3. Suomi ei valvo Suomen ja Ruotsin välistä rajaa käytännössä lainkaan, joten sitä kautta voidaan salakuljettaa rekoilla ja muilla kulkuvälineillä satoja turvapaikanhakijoita päivässä Suomeen.
 4. Suomi myöntää oleskelulupia erittäin kevyin perustein. Riittää kun henkilö väittää tulevansa joltain konfliktialueelta. Käytännössä tulijoiden tarinoiden verifiointi on lähes mahdotonta ja se on erittäin hidasta.
 5. Euroopan maahan X tulleet turvapaikanhakijat muodostavat valtavan sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ongelman ja rasitteen. Euroopan maa X todennäköisesti haluaa hankkiutua eroon kaikista turvapaikanhakijoista jotka eivät työllisty, rasittavat resursseja liikaa tai tekevät rikoksia.
 6. Suomessa on Ruotsin tapaan pyritty hiljentämään kaikki aiheeseen liittyvä yhteiskunnallinen kritiikki ja jopa asialliset ehdotukset leimaamalla kaikki ”rasisteiksi”, ”fasisteiksi”, ”natseiksi”. Rasismia tuntuu olevan nykyään mikä tahansa asia, joka pyrkii huolehtimaan Suomen kansalaisten turvallisuudesta ja taloudellisesta vakaudesta jos se tarkoittaa hallitsemattoman maahantulon rajoittamista. Nykytilanteessa on paljon samaa kuin aikoinaan Neuvostoliiton aikana.

Yksinkertainen ratkaisu muiden maiden näkökulmasta on antaa näille turvapaikanhakijoille hieman rahaa kannustimeksi, laittaa heidät bussiin/rekkaan ja Ruotsin kautta Suomeen. Ongelma on osittain ratkaistu. Suomi pohjoisimpana ja vetovoimaisimpana maana on eräänlainen päätepysäkki, jonne kerääntyy helposti valtava massa näitä siirtolaisia.

Suomen valtionvelka on noin 100 miljardia euroa ja budjettivaje yli 5 miljardia euroa. Hyvin koulutettuja työttömiä suomalaisia on pitkälle yli 300000. Kunnat ja kaupungit ovat pahasti velkaantuneet. Leikkauksia on kohdistettu etenkin lapsiin, vanhuksiin, terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Pitäisi olla itsestään selvää, että jos Suomi ottaa kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita, he muodostavat valtavan kuluerän Suomelle. Pahimmassa tapauksessa iso osa tulijoista ei työllisty juuri koskaan ja pelkästään yksi tulija voi maksaa yhteiskunnalle elinaikanaan jopa miljoona euroa. Jo pelkästään 40000 täysin sosiaaliturvakoneiston varaan heittäytyvää maksaisivat siis 40 miljardia euroa. Valtio saa rahansa nettoveronmaksajilta eli rahaa on rajallinen määrä. Mitä enemmän ihmisiä elää sosiaaliturvan varassa, sen kurjemmin kaikilla menee.

Taloudellisen rasitteen lisäksi suuri määrä täysin toisenlaisesta kulttuurista tulevia aiheuttaa kasvavassa määrin konflikteja ja lisää jokaiselle vaarallista rikollisuutta kuten kadulla tapahtuvia joukkopahoinpitelyitä, ryöstöjä ja raiskauksia.

Suomi on siis jo nyt siinä tilanteessa että olemme erittäin pahasti velkaantuneita ja lisää velkaa pitää ottaa kiihtyvällä tahdilla. Toisaalta kansainvaellukset ovat vasta alussa. Tämä on täysin kestämätön yhtälö.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

Jokaisen ihmisen pitäisi ymmärtää, että siirtämällä muutamia miljoonia tai edes kymmeniä miljoonia ihmisiä Afrikasta ja Lähi-idästä Eurooppaan ei voida tosiasiallisesti ratkaista köyhyyttä, sotaa tai mitään muutakaan ongelmaa. Sen sijaan tämä siirtolaisuus luo valtavasti ongelmia ja nykytahdilla romahduttaa länsimaiset yhteiskunnat nopeasti.

Ratkaisu pitää tehdä politiikan keinoin ja se pitää tehdä nopeasti. Seuraava video havainnollistaa nykyisen turvapaikkamekanismin tehottomuutta ja järjettömyyttä:

www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

gumball

Suomen pitäisi välittömästi toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

 1. Suomi alkaa noudattaa Dublin-sopimusta ja palauttaa kaikki muista EU-maista tulleet turvapaikanhakijat ym. takaisin toiseen EU-maahan ilman käsittelyä.
 2. Uusia vastaanottokeskuksia ei perusteta. Nykyiset vastaanottokeskusten asukit käsitellään pikamenettelyllä siten, että kysytään mitä kautta he ovat tulleet Suomeen. Jos ja kun vastaus on Ruotsi tai joku muu EU-maa, heidät palautetaan Ruotsiin tai k.o toiseen EU-maahan. Muistamattomat voidaan palauttaa takaisin kotimaahansa.
 3. Rajavalvontaa Suomen ja Ruotsin välillä tehostetaan tarvittaessa armeijan voimin, jotta Ruotsista tulevat ihmissalakuljettajien rekat ym. saadaan kiinni ja käännytettyä.
 4. Osa Somaliasta ja Irakista todetaan turvallisiksi, jolloin niihin voidaan palauttaa ihmisiä riippumatta siitä mistä päin maata he ovat lähtöisin. On yleisessä tiedossa, että tietyistä maista kotoisin ovat pakolais- tai turvapaikkastatuksella Suomessa oleilevat ihmiset käyvät lomailemassa (jep) kotimaassaan jopa useita kuukausia vuodessa. Tämän pitäisi olla myös peruste turvapaikkastatuksen poistamiselle.
 5. Perheenyhdistämisen pitää edellyttää sitä, että perheenyhdistäjä kykenee täysin elättämään perheensä eli on nettoveronmaksaja.
 6. Suomi eroaa Schengen-alueesta ja edellyttää passia kaikilta maahan pyrkiviltä.

Euroopan Unionin pitäisi yhdessä toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

 1. Välimereltä saapuvat ihmissalakuljettajien alukset käännytetään eikä meritse tai rajojen yli tulevia laittomia siirtolaisia vastaanoteta ollenkaan. Tämä ns. Australian malli on todettu käytännössä hyvin tehokkaaksi. Ihmiset eivät maksa salakuljettajille matkasta, jos sana kiirii että perille ei pääse. Näin voidaan myös välttää hukkumiset ja muut inhimilliset tragediat, joita salakuljettajien toiminta aiheuttaa.
 2. Resursseja laitetaan lähtömaiden tilanteen parantamiseen.
 3. Ihmissalakuljettajat jäljitetään ja vangitaan.

Toisin sanoen koko turvapaikkajärjestelmä pitäisi lakkauttaa mahdollisimman pian. Se on ns. jalo ja humaani ajatus mutta käytännössä mahdoton yhtälö edellä mainituista syistä. Länsimaiden sosiaaliturvajärjestelmää ei ole suunniteltu miljoonien tai jopa kymmenien miljoonien muualta tulevien elättämistä varten.

Ennen 2015 eduskuntavaaleja pienpuolueiden puheenjohtajilta tiedusteltiin mikä on suurin turvallisuusuhka Suomessa. ”Suurin turvallisuusuhka on tyhmyys” totesi eräs puheenjohtaja. Harvinaisen hyvin kiteytetty!

Länsimaat tuhoutuvat tyhmyyteen ja sinisilmäisyyteen, jos poliitikkojen ahneus ja tyhmyys voittavat rationaalisen ajattelun. Kansanedustajien olisi syytä muistaa, että he ovat nimenomaan KANSANedustajia, joiden tehtävänä on huolehtia Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnista, itsenäisyydestä, taloudellisesta tasapainosta ja turvallisuudesta. Sipilän hallituksen toimet tai toimimatta jättäminen tulevat jättämään historiallisesti merkittävimmän jäljen Suomen tulevaisuutta ajatellen.

Kantakaa kerrankin oikeasti vastuuta Suomesta ja suomalaisista ja tehkää oikeat päätökset.

LÄHDE: varjohallitus.wordpress.com/2015/08/30/suomen-resurssit-ovat-rajalliset/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.