valtion leikkaukset vähemmän rahaa – maahanmuutto paljon lisää rahaa

Valtiolle on laadittu budjetti v 2016.

Menot 55 miljardia ja tulot 45 miljardia.

Nyt on kyse valtion budjetista. Ulkomaalaiset sosiaalituuksilla elävät maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja pakolaisten aiheuttamat kaikki kulut Suomelle ovat yli 11 miljardia euroa vuodessa, mutta suurimman taakan kantavat kunnat.

Kun pakolainen tai turvapaikanhakija on asettunut johonkin kuntaan, niin todennäköisesti hän pysyy kuntalaisten elätettävänä lopun ikäänsä.

Suomi on ottanut pakolaisia ja turvapaikanhakijoita vastaan noin 25 vuotta, jona aika yhteiskunnalle on heistä aiheutunut yli 100 miljardin lasku.

Hallitus leikkaa ja korottaa veroja jatkuvasti, jotta kulut joita jatkuva tulijoiden virta aiheuttaa. Turvapaikanhakijoita ja pakolaisia tulee jatkuvasti lisää Suomeen. Lisäksi he tuovat perheenyhdistämisen kautta yli 10 000 ulkomaalaista lisää Suomeen vuodessa.

Mutta ei leikkaa turvapaikanhakijoilta ja pakolaisilta. Vaan sinne laitetaan useita satoja miljoonia euroja lisää rahaa. Tapetaan köyhät, sairaat ja vanhat ihmiset Suomessa ja annetaan lisää mamuille.

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset maksaa suomelle noin 4-8 miljardia vuodessa, siitä olisi helppio leikata. Kaikki ulkomaalaiset sosiaalietuuksilla elävät maksavat veronmaksajille yli 11 miljardia euroa vuodessa.

Esim turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten ja maahanmuuttajien asuntoihin ja yhtiövastikkeisiin menee n 1,5 miljadia vuodessa. Vieraskielisten palvelut 500 milj euroa vuodessa. Ulkomaalaiser opiskelijat 270 milj e/v. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset saa noin 4,4 kertaa enemmän sosiaalietuja kantasuomalaisiin verrattuna, kun tuet pannaan suomalaisten tasalle niin säästetään noin 6 000 milj e vuodessa.

Helppoja säästökohteita löytyy lähes rajattomasti.

Ohessa myös julkiseselta puolelta löytyneitä maahanmuuttoon liittyviä tehtävänimikkeitä eli työntekijöitä:

Maahanmuutto virkanimikkeitä

jos oli kaikki näitä…

Monikulttuurisuusasiantuntija, Maahanmuuttokoordinaattori,Tulkkipalvelu koordinaattori, Asioimistulkki, Kulttuuriluotsi, Vertaisosaaja, Erityisryhmän linjavastaava, Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori, Sopeuttamistyöntekijä, Kotoutussihteeri, Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija, Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija, Suomen askeleet-linjan opettaja, Lyhytkurssivastaava, Aikuisperuskoulun linjavastaava, Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja, Monikulttuurisuusaktivisti,

Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja, Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivasta ava,

Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, Sosiokulttuurinen tasapainottaja, Pakolaisneuvonantaja, Vähemmistöoikeuksien valvoja, Avustusanomusten esitäyttäjä, Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies,

Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja, Monikulttuurikonsultti, Romanityöryhmä, Kerjäläistyöryhmä, Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä, Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti, Maahanmuuttoyksikön psykologi,

Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä, Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja,

Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä, Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja,

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja, Siirtolaisinstituutin johtaja,

Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja, Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja,

Naapuruus-sovittelija, Kotouttamisohjaaja, Avustamistulkin,

Aputulkki,Romaniasioidenhoitaja, Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija, Maahanmuuttoasioiden johtaja, Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja,

Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, Maahanmuuttotyön päällikkö, Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, Maahanmuuttopolitiikkastrategi, Kehitysmaatutkimuksen professori, Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntijan,

Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, Sopeutumiskonsultti, Maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektinjohtaja, Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija,

Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija,

Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, V

äkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, Maahanmuuttovastaava, kääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, Pakolaiskoordinaattori, Pakolaisvähemmistö vastaava, Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja

Romanien päiväkeskuksen työntekijä, Romaniyhdyshenkilö, Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, Maahanmuuton erikoistutkija, Ihmisoikeustyönjohtaja,

Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja, Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä,

Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, Ulkomaalaisasioiden valmistelija,

Romanien päiväkeskuskuksen johtaja, Monikulttuurisuustyön suunnittelija,

Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija,

Maahanmuuttopolitiikan tutkija,Maahanmuuttoviraston tutkija,

Turvapaikkalautakunnan sihteeri Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, Syrjintälautakunnan johtaja Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, Suomen somalia-verkoston toiminnanjohtaja Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, Pakolaisneuvonnan tiedottaja, Maahanmuuttajien asumisneuvoja, Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja,

Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä,

Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija,

Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen kehityspoliittinen asiantuntij

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

  1. Sipilän hallitus tappaa köyhiä suomalaisia tietoisesti, kuinka moni vanhus, sairas kuolee, koska ei ole varaa ostaa lääkkeitä. Stubin hallitus tappoi useita tuhansia köyhiä ja Sipilän hallitus tappaa useita kymmeniätuhansia suomalaisia. Mamuille tulossa lisää rahaa, kun köyhiä suomalaisia hallitus tappaa!!!!! Meidän kaikkien eläkeläisten on lopetettava keskustan ja kokoomuksen äänestäminen se tarkoittaa noin 2 miljoonan äänen menettämistä. Meidän eläkeläisten eikä kenenkään suomalaisen tule hyväksyä hallituksen leikkauksia jotka tappavat sairata ja vanhuksia! HERÄTYS ihmiset tuo eläkkeensaajien asumistuen lopettaminen tulee aiheuttamaan monen sairaan ja vanhuksen kuoleman, koska rahat eivät riitä mitenkään ruokaan, lääkkeisiin ja sairaalahoitoihin. EMME VOI HYVÄKSYÄ SIPILÄN HALLITUKSEN TAPPAMIS PÄÄTÖSTÄ IKINÄ elämämme Suomessa emmekä missään pohjoiskoreassa. Sipilän on erottava!!!!!

Comments are closed.