Työmarkkinajärjestöjen ei tule, eikä kannata suostua yhteiskuntasopimukseen.

Kilpailukyky on yksi tutuimmista poliitikkojen ja teollisuusjohtajien käyttämistä sanoista ja valheista. He ovat toistaneet vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, miten Suomen kilpailukyky on joko romahtamassa tai jo romahtanut. Se on ollut valhe aina ja tulee olemaan aina valhe. Yksikkötyökustannukset ovat Suomessa muka korkeampia, kuin muissa maissa on törkeä valhe. Näitä valheita poliitikot jauhavat vuodesta toiseen. EVA, EK ja muiden tekemät tilastot, jotka näyttävät, että Suomen yksikkötyökustannukset olisivat kilpailijoita korkeampia. Nämä tilastot on vääristelty tietoisesti. Totuus ”Yhteisöveron alennus valuu osinkoihin, ei työllisyyteen” Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet aivan liian paljon periksi ja siksi menettäneet valtaansa. Sipilän yhteiskuntasopimuksessa vain työntekijät joutuvat kärsimään. Työmarkkinajärjestöjen olisi aika laittaa kova kovaa vastaan yleislakko koko Suomi seisoo, kunnes Sipilä luopuu yhteiskuntasopimuksesta tai eroaa. Helppoa ja yksinkertaista. Mikäli työmarkkinjärjestöt antavat taas periksi heidän valtansa pienenee jatkuvasti. Tulevaisuudessa ei ole välttämättä edes olemassa työmarkkinjärjestöjä, jos ne antavat liikaa periksi on se tuhon tie. Työmarkkinjärjestöjen tulee kasvattaa valtaansa ei heikentää. Tai muuten EK ja työnantajapuoli sanelee kaikki ehdot ja Suomessa siirrytään pysyvästi orjatöihin 16 tuntia seitsemän päivää viikossa ja palkka on 1 euron tunnissa tai 0 euroa. Sipilän hallitus joutuu korottamaan vielä lisää veroja ja leikkamaan 4-6 miljardin edestä jo tehtyjen leikkausten ja veronkorotusten lisäksi. Riippumatta tuleeko yhteiskuntasopimusta vai ei Sipilän hallitus tulee korottamaan veroja ja leikkaamaan 4-6 miljardin edestä. Siksi on tärkeää, että työmarkkinajärjestöt eivät suostu yhteiskuntasopimukseen. Sipilän hallitus on ainut häviäjä. Työntekijöiden ei tule suostua tekemään pidempään työtä ja suostua palkkojen alennuksiin. Yksinkertaistettuna, kun työntekijä tekevät pidempään töitä pienemmällä palkalla. Yritykset joutuvat irtisanomaan työntekijöitä, koska pidempään töitä tekeviä tarvitaan sitä vähemmän mitä pidempään töitä tehdään. Yritysten voitot vain kasvavat vähempien työntekijöiden, jotka tekevät pienemmällä palkalla. EK huijasi yhteisöveron alennuksen ja yritykset saivat miljardi voitot, mutta yhtään uutta työpaikkaa se ei tuonut. Ainoastaan lisää irtisanomisia. ”Yhteisöveron alennus valuu osinkoihin, ei työllisyyteen” lue totuus alhaalta useista puolueettomista lähteistä. Lähetä vaikka kaikki alla olevat faktat työmarkkinajärjestöille, koska hallitus kiristää ja huijaa työmarkkinjärjestöjä. Mihinkään yhteiskuntasopimukseen ei tule suostua ikinä. Palkat ylös, työaika lyhyemmäksi ja eläkeikä alemmaksi 60 vuoteen. Ainoastaan näillä keinoilla saadaa Suomi nousuun. Verosuunnittelun avulla suuryritykset maksoivat keskimäärin 7 % yhteisöveroa vuonna 2013, vastavalkea.fi/2015/07/31/suuryritykset-maksavat-niukasti-yhteisoveroa/ Viime vuosien noususta huolimatta voi sanoa, että eräisiin kilpailijamaihin verrattuna työvoima on Suomessa halpaa. Sadan

Maailman Talousfoorumi julkaisi toissa viikolla laajan vertailun eri maiden kilpailukyvystä. Suomi sijoittui vertailussa sijalle 4 ja Saksa jäi Suomen taakse.

Myöskään suomalaiset palkat eivät ole syy ongelmiimme.

Eurostatin julkaiseman tilaston mukaan työvoimakustannukset tuntia kohden teollisuudessa vuonna 2014 olivat esimerkiksi:

Suomi 35,9 euroa

Saksa 37,1

Belgia 44,1

Tanska 42,1

Ranska 37,0

Ruotsi 41,8

Norja 63,8

tunnin vuosityöajan pidennys merkitsisi runsasta viittä prosenttia. Se ei kuitenkaan lisää työn tuottavuutta. Siinä käy päinvastoin. Väsynyt ihminen tekee vähemmän kuin virkeä. Valtionvarainministeri Stubb sanoikin eräässä TV-haastattelussa, että tuottavuus tarkoittaa nimenomaan työn tuottavuutta. Luultavasti hänelle oli kerrottu, että virallisista tunneista laskien viimevuonna (2014) olisi töihin tarvittu 106 740 vähemmän täysiä työvuosia ja että vähintään sillä määrällä työttömyysjono olisi pidentynyt. Mutta ja mikä tärkeintä: tuottavuuden kasvun ansiosta yritykset olisivat säästäneet henkilökuluina vähintään 3,5 miljardia euroa, joka olisi näkynyt puhtaana voittona. On turha luulla, että joku uhraisi moisen riskittömän voiton epävarmoille markkinoille talouskasvun ja työllisyyden toivossa. Varsinkin jokainen tietää, että kaikkialla kysyntä jatkuvasti hiipuu ja työllisyys heikkenee. Senkin jokainen tietää, että yritysten ainoa tehtävä on tuottaa voittoa ja että sen pitää jatkuvasti kasvaa. www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=13580

Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan ”kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus on Suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuuden tuhoaminen. Ei terveydenhuoltoa, ei sivistystä, ei sosiaaliturvaa, ei tulevaisuutta muille kuin niille joilla on varaa maksaa siitä. ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html Se mitä jokainen kansalainen voi tehdä on mielenosoitukset, adressit, lakkoilu, kaikenlaiset protestit. Lopettaa kaikkien tuotteiden osto Suomesta ja ostaa ne EU:sta, kiertää veroja niin paljon, kuin pystyy. suomimedia.wordpress.com/category/osta-ulkomailta-netista/ Euroopan unionin tilastojen mukaan teollisuuden työvoimakustannukset ovat Suomessa alemmat kuin esimerkiksi pääkilpailijamaihin kuuluvissa Ruotsissa tai Saksassa. Suomen kilpailukyky saadaan näyttämään huonolta esimerkiksi ottamalla tarkasteluun mukaan vain aivan viime vuosien kehitys. Pidempi tarkastelu paljastaa, että kilpailukyky on trendinomaisesti parantunut. yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/18/kilpailukykytilastot-kertovat-mita-halutaan

Jos tarkasteluun otetaan koko kansantalouden sijaan vain tehdasteollisuus, Suomen hintakilpailukyky suhteessa kovimpiin kilpailijamaihin eli Ruotsiin ja Saksaan näyttää jo paremmalta kuin Kataisen kuviossa. Suomen teollisuuden kustannukset eivät ole nousseet ja kilpailukyky heikentynyt läheskään niin paljon kuin ensimmäinen kuvio antoi ymmärtää. yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/18/vale-emavale-kataisen-tilasto-kasikirjoitus Suomi sijoittuu huipulle useissa kansainvälisissä mittauksissa, joissa vertaillaan yritystoiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä eri maissa. yle.fi/aihe/artikkeli/2013/10/21/suomi-maailman-karkea Työn tuottavuus ei parane työaikaa pidentämällä – päinvastoin Eduskuntavaalien voittajana hallitustunnustelijaksi nimitetty Suomen Keskustan puheenjohtaja, diplomi-insinööri Juha Sipilä, on arvellut hallitusneuvottelut niin helpoiksi, että hän ehtii hyvin samanaikaisesti neuvotella työmarkkinajärjestöjen kanssa ns. yhteiskuntasopimuksesta. Hän on tiedustellut järjestöiltä keinoja mm. tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden kasvattamiseen. On helppo arvata, että työnantajaleirissä tuottavuuden parantamiseen keksitään työsuhteen ehtoja heikentäviä ajatuksia, esimerkiksi työajan pidentäminen. Työpanoksen lisäämisellä ilman palkan vastaavaa korotusta työtunnin yksikköhinta alenee. Työajan pidentäminen on todellisuudessa askel työttömyyden kasvattamiseen. Jos samat työt tehdään nykyistä pidemmällä työajalla, ei tuottavuus vielä kasva, vaan se saadaan tällä mallilla aikaiseksi vain toimenpiteeseen liitettävillä irtisanomisilla.

Jos samat työt pyrittäisiin irtisanomisten kautta tekemään vähemmällä väellä, voitaisiin yrittää tavoitella lyhytnäköistä tuottavuuden kasvua. Työajan pidentämisestä aiheutuu siis työttömyyden lisääntymistä, jota emme tässä suhdannetilanteessa tarvitse lisää. Voidaanko tällaisella yksinkertaisella työajan pidentämistoimenpiteellä saada aikaiseksi aitoa tuottavuuden kasvua, on hyvin kyseenalaista. Minimiinsä työvoimansa ajanut yritys vaikeuttaa tulevaisuuttaan, sillä pienemmillä resursseilla se ei voi vastata asiakkaidensa kysynnän kasvuun. Jos työajan pidentäminen olisi eurooppalaisessa työelämässä avain tuottavuuden kasvuun, pitäisi olla niin, että laiskoiksi mielletyt kreikkalaiset tekevät vähiten työtä ja ahkerina pidetyt saksalaiset paiskisivat pisimpiä työpäiviä, mutta näinhän ei suinkaan ole. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD tilastoi eri maiden todellisia, keskimääräisiä toteutuneita vuosittaisia työtuntimääriä. Kreikassa luku on jopa 2037, Suomessa 1666 ja Saksassa vain 1388 työtuntia vuodessa. Halutaanko Suomessa todella tässä asiassa mennä Kreikan tielle ja pidentää työaikoja nykyisestään? Todellisuudessa työn tuottavuutta ei voida kasvattaa työaikaa pidentämällä, vaan ainoastaan työajan järkevällä ja tehokkaalla, oleelliseen keskittyvällä käytöllä. helins.fi/blogi/221-tuottavuus-ei-parane-tyoaikaa-pidentamalla

Uuden hallituksen säästötavoitteet suuntautuvat täysin yhteiskunnan vähäosaisimpia vastaan. Uhataan lapsilisä- ja opintotukileikkauksella, sähköveron korotuksella, asuntovelkaisen korkovähennysoikeuden poistamisella, työttömyysturvan puolittamisella, pitkäaikaistyöttömien siirtämisellä kunnan vastuulle, pyhäkorvauksien poistamisella, jos me tavalliset kansalaiset emme hyväksy hallituksen politiikkaa. Lisäksi hallitus on suunnitellut Suomelle lisäsäästöjä ja yhteiskuntasopimusta. Yhteiskuntasopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa sitä, että työväestön palkkoja lasketaan ainakin 10 % ja palkankorotukset jäädytetään vuosiksi eteenpäin (eli, vaikka asiat korjaantuisivatkin nopeassa aikataulussa, palkat eivät tule vuosiin nousemaan!). Autoveron alennuksen kustantavat köyhät kun samanaikaisesti nostetaan ajoneuvoveroa. Köyhällä ei kuitenkaan ole varaa uuteen autoon, koska joutuu jo vanhastakin maksamaan lisää. Hallitus leikkaa jo alakanttiin laskettuja sosiaalietuisuuksia. Hallitus kiristää kiinteistöveroa ja kiinteistön lämmittämisen kustannuksia. Hallitus leikkaa monin tavoin koulutuksesta, perhepäivähoidosta, eläkeläisten asumistuesta jne., jne. Koko säästölista tuntuu loputtomalta. Hallituspolitiikka suosii varakkaita, kun pääoma- ja osinkotukien veroja ei koroteta. Edelleen jatketaan lapsilisien maksua parempituloisille. Väärinkäytökset esim. rakennusalalla jatkuvat. Ovet ovat edelleen avoimina veroparatiiseihin.

Me tavalliset kansalaiset emme näe hallituksen suunnittelemia säästötoimenpiteitä järkevinä toimenpiteinä tämän hetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Yhteiskunnan vähempiosaisten taloudellista tilannetta huonontamalla, huononnetaan koko yhteiskunnan tilaa. Se, mikä säästyy, on jo suunniteltu jaettavaksi varakkaammille tulo- ja autoveron alennuksena. Suomen velat jäävät silti maksamatta eikä tämä kehitys ole kenenkään kannalta järkevää.” Lähde:  www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=13525 Työllä pärjääminen on myytti – Suomessa on puoli miljoonaa työssäkäyvää köyhää yle.fi/uutiset/tyolla_parjaaminen_on_myytti__suomessa_on_puoli_miljoonaa_tyossakayvaa_koyhaa/8078329 Suurten rahojensa turvin rikkaat pystyvät huolehtimaan eduistaan. Rahoillaan he hallitsevat koko laajaa valtamediaa. Siksi he voivat puhua puuta heinää ja kansa näyttää kaiken uskovan. Vaalien jälkeen Keskustan Sipilä kasasi hallituksen. Se tekee enshätiin 4,7 miljardin euron menoleikkaukset. Sen jatkoksi Keskusta ja Sipilä asettivat vaatimuksen yhteiskuntasopimuksesta. Se oli syötti, jonka teräväkoukku oli näkyvissä. Siksi AY-liike ei sitä nielaisut. Sipilä pitää sitä kuitenkin niin hyvänä aseena, että sitä kannatta tavoitella edelleen. Sopimuksen juoni on aivan mallikas. Siinä hallitus edellyttää tuottavuuden viiden prosentin kasvua. Normaaliin työvuoteen verraten sata ilmaista lisätuntia on 5 %. Hallitus ei kuitenkaan kertonut sitäkö hallitus tarkoitti?

Porvarillisessa talouspolitiikassa tuottavuudella on niin monta merkitystä, että päätä huimaa. EU:ssa se tarkoittaa työtunteja henkeä kohden. Se on kuitenkin täysin älytöntä, kun 63 % työvoimasta tekee täydet 12 kuukautta työvuodessa, mutta 37 % tekee vain alle 6 kuukautta. Työkuukausista laskien tulos on aina väärä, mutta se antaa loistavat mahdollisuudet tulkita asiaa hallitukselle sopivaksi. Jos sopimusta ei synny, tehdään lisäleikkaukset. Vaikka sopimus syntyisi, hallitus voi osoittaa, että tuottavuus ei kasvanutkaan joten tehdään 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset. Siis kävi miten kävi, niin hallitus tavoittelee 6,2 miljardin leikkauksia. Kävi miten tahansa yhteiskuntasopimus antaa mahdollisuuden lykätä lisäleikkausten syyn ay-liikkeelle ja hallitus saa propagandavoiton. Hallitus siis osoittautuu todelliseksi verenimijäksi! Homma ontuu molemmin jaloin Hallituksen muodostaja Sipilä ilmoitti heti kärkeen, että häntä ei kiinnosta tulot vaan menot. Hallitus onkin herttaisen yksimielinen siitä, että kansan on pakko osallistua julkisten palvelujen alasajoon ja turvaverkkojen purkamistalkoisiin. Suurituloisille mitään pakkoa ei aseteta. Heille esitetään vain hurskas toive ahneuden hillitsemiseksi.

Sipilä luultavasti tiesi, että uusimalla henkilöverotus saataisiin helposti jättipotti. Laskemalla kaikki tulot yhteen ja panemalla veroprogressio uusiksi niiden tulonsaajien osalta, joiden tulot ylittävät 55 000 euroa vuodessa, olisi saatu lisää verotuloja runsaat 7 miljardia euroa. Se ei olisi aiheuttanut kenellekään mitään kipua eikä särkyä. Veromuutoksen jälkeenkin näiden suurten tulot olisivat olleet huimasti suuremmat kuin heitä vähemmän ansainneilla. Mielenkiintoista on havaita, että 400 tuhatta suurituloista saa jäädä säästötalkoiden ulkopuolelle. Siihen joukkoon kuuluvat myös pääministerin Minna-Maria vaimo, jonka vuositulot olivat 354 784 euroa. Ja pääomatuloa ja ilmeisesti verokin jäi ihan olemattomaksi. Siihen kuuluvat myös Ässä-kolmikko Sipilä-Soini-Stubb ja koko hallitus. Iät ja ajat meille on toitotettu, että kilpailukykyä ja tuottavuutta on parannettava ja yritysten veroja laskettava. Siten saadaan investointeja ja uusia työpaikkoja. Hokema kuitenkin ontuu molemmilla jaloilla. Investoinnit ovat karanneet muille maille, eivätkä yritysverot vaikuta kilpailukykyyn, sillä vero kannetaan lopputuloksesta, kapitalistien voittoista. Jos yritykset pakotettaisiin muka talkoisiin, vero voitaisiin nostaa 50 %:iin, jossa se oli 1992. Siitä tulisi lisää tuloja 5 miljardia euroa.

Katsottaisiinko jo totuutta silmiin? Suomi on kapitalistinen maa, jossa on pääomat omistava pieni kapitalistien luokka, mutta suurin osa ei omista vain työvoimaansa. Kapitalismin oloissa poliitikot toimivat, halusivat tai ei, kapitalistien ehdoilla. Siksi kapitalistien ja väestön enemmistön välillä on ikuinen ristiriita. Miltä tuo ristiriita näyttää? Kaikkien vuoden 2013 tulojen perusteella lähes 4,2 miljoonaa henkeä, 91 %, on opiskelijoita ja eläkeläisiä sekä pienyrittäjiä, haalari- ja valkokaulustyöläisiä. Heillä tulot olivat bruttona enintään 4 583 euroa kuukaudessa, keskimäärin 1 899 euroa ja verojen jälkeen nettotulo oli 1 549 euroa kuukaudessa. Tämä joukko on elinolojensa vuoksi lähinnä työväenluokkaista. Kapitalistien luokan ydinjoukon koko on noin 400 tuhatta henkeä, 9 % kaikista tulonsaajista. Heidän tulonsa olivat ilman ylärajaa bruttona vähintään 4 583 euroa kuukaudessa, keskimäärin 7 716 euroa. Tähän joukkoon kuuluu kapitalistien luja ydin 4 100 henkeä 0,1 % tulonsaajista. Heidän omaisuuteensa perustuvat tulot olivat keskimäärin 73 378 euroa kuukaudessa. Jos tältä joukolta olisi otettu 7 miljardia lisää veroja niin heillä, tuloluokasta riippuen, nettotulot olisivat olleet 3 460–14 680 euroon kuukaudessa. Omistuksensa turvin tämä joukko määrää suoran tai välillisesti tuotanto- ja pankkipääomista, sekä investoinneista. Kapitalistisessa maassa kapitalistien edut ovat aina etusijalla, vaikka muut tekevät työt ja luovat kaikki uudet rikkaudet.

Oltakoon mitä meiltä tahansa – hallituksen teoista näkyy, että näiden kahden väestöryhmän edut ovat sovittamattomassa ja ikuisessa ristiriidassa keskenään. Porvarihallitus on kapitalistien asialla, siksi se toimii kuin verenimijä. Suurten rahojensa turvin kapitalistit hallitsevat koko laajaa valtamediaa. Lisäksi sen näppien lujassa otteessa on itse asiassa kaikki koulutuksen, tutkimus- ja kulttuurilaitokset, sekä poliisi ja armeija. Ja lisäksi asialla ovat yhdysvaltalaisten lobbari- ja konsulttiyhtiöt sekä mainostoimistojen jättimäinen suurkapitalistien verkosto, globaalit verenimijät. Rahojensa turvin kapitalistit ovat kyenneet ostamaan tuekseen haalari- ja valkokaulusduunareita, jotka ymmärtämättä asemaansa toimivat vastoin omia etujaan. Olisi jo aika katsoa totuutta silmiin, vaikka valtamedia ei sitä salli! lähde: www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=13538 Hallitus pienentämällä asumistukia köyhille eläkeläisille, on ajamassa heidät todelliseen ahdinkoon. www.adressit.com/elakkeensaajan_asumistukea_ei_saa_leikata_yleisenasumistuen_tasol

HallituSSSaatanat ja Suomen heikkoudet www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=13552 Herää Suomi – meneillään on harvainvallan ja kansanvallan kamppailu! www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=13551 Miksi Suomi vastustaa elvytystä? vastavalkea.fi/2015/05/27/miksi-suomi-vastustaa-elvytysta/ Voi tätä paskanjauhannan hurskautta www.verkkomedia.org/news.asp?mode=5&id=13480 Hallituksen leikkauksille on vaihtoehtoja vastavalkea.fi/2015/06/01/hallituksen-leikkauksille-on-vaihtoehtoja/ Sipilän hukattu tilaisuus? vastavalkea.fi/2015/05/30/sipilan-hukattu-tilaisuus/ Ulkoistamisen näyteikkuna vastavalkea.fi/2015/06/08/ulkoistamisen-nayteikkuna/ Leikkaako leikkaajilla? Hallitusohjelman taloudellisen rationalismin pohdintaa vastavalkea.fi/2015/06/04/leikkaako-leikkaajilla-hallitusohjelman-talousrationaliteetin-pohdintaa/ Richest 1% to own more than rest of world, Oxfam says www.bbc.com/news/business-30875633 Which Corporations Control the World? www.internationalbusinessguide.org/corporations/ MIKÄ IHMEEN KESTÄVYYSVAJE? ”KESTÄVYYSVAJE” tulee siitä ettei valtio voi rahoittaa omia kulujansa valtion omasta pankista, vaan kaikki raha pitää lainata ulkomailta, koska euro. Valtioilta on siis viety oikeus käyttää omaa keskuspankkiansa. ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html

Se, että meillä on kestävyysvaje on vain poliittinen ratkaisu. Ei haluta irrottautua ulkomaisten pankkiirien talutusnuorasta. Kansa saa vaikka kuolla, mutta euroon liittymistä ei peruta. Eläkeuudistus ja kestävyysvaje ovat valheita. Valtaeliittimme mahtisanoja ovat eläkeuudistus ja kestävyysvaje. Kaikki sanoja, joilla ei ole aitoa yhteyttä todellisuuteen. Sovittu eläkeuudistus korvaa kuulemma neljäsosan ns. valtiontalouden kestävyysvajeesta. Uudistuksen suurin kuviteltu hyöty tullee uskomuksesta, että kun ihmiset työskentelevät vanhemmiksi, niin kansantaloutemme saa lisää työvoimaa ja tuotanto kasvaa. Hallitsijoittemme mielestä meitä uhkaa siis jo lähi tulevaisuudessa hirmuinen työvoimapula, ja toisaalta uskotellaan, että lisätyöttömyys poistaa työttömyyttä. Vapaa työvoiman liikkuvuus EU:ssa ei siis takaisi työntekijöitä.

Ei myöskään se, että saamme tarvittaessa väkeä mistä tahansa maapallolta. Lähes kaikkialla on pula työstä, ei työvoimasta. Piilotyöttömyys mukaan lukien työttömiä on Suomessa noin 12 prosenttia. Luulisi silläkin reservillä töitä tehtävän, jos vain töitä on tarjolla ja ihmisiä koulutetaan. Työttömyysluku on noinkin lohdulinen siitä syystä, että suuret ikäluokat ovat jo siirtyneet eläkkeelle – pelätyn työvoimapulan pitäisi siis olla jo todellisuutta – ja eläkeläiset antavat hoivatyönkin kautta työtä nuoremmilleen. Koko euroalueella työttömiä on selvästi enemmän. Meillä on ollut mahdollisuus työskennellä yli 63 vuotiaina, jos vain terveys ja työnantaja ovat sallineet. Yleensä työnanataja ei salli, vaan vähentää väkeään vanhimmasta päästä. Mitä siis tämä eläkeuudistus, hallituksen lähes päätehtävä, parantaa? Muutos on se, että vanhat ihmiset joutuvat olemaan pitempään työttöminä ennen eläkkeelle pääsyään. Miten valtio tästä hyötyy? Ihmiset ainakin kärsivät. Erityiskärsijöitä uudessa systeemissä ovat lapsia tekevät naiset. Jos vanhat jatkavat ammateissaan, niin työttömyys lisääntyy nuorten keskuudessa.

Hallitus ja eduskuntamme ajavat siis nuoria kortistoon. Samaa merkitsee päätös kiristää opiskelutahtia ja päätös vaikeuttaa kaksoistutkintojen suorittamista. Kuka ne maksaa sitten nuorten työttömien eläkkeet, hekin vanhenevat ja työeläke kertyy vain työssäoloajalta. Ellei sitä ole saa vain kansaneläkkeen, mikäli valtiolla on varaa. Lähde: pahamaa.info/index/mika_ihmeen_kestavyysvaje/0-7 Vanhat ovat jo maksaneet eläkkeensä, monet eivät edes ehdi siitä nauttia kun kuolevat pois ja varat jää eläkekassaan. Totuus on se että Suomessa on yksi EU:n alhaisimmista yritysten yhteisöveroista (20%) ja EU:n keskitasoa alhaisempi pääomaverotus. Sen sijaan ansiotuloverotus ja kulutusverotus on EU:n huippua, kuten myös elinkustannukset eli hintataso. Pääomaveron nosto edes EU:n keskitasolle toisi Suomelle lisää verotuloja 5,5 miljardia euroa vuodessa, joka korvaisi jo SSS-porvarihallituksen leikkaustarpeesta suuren osan. Eivät pääomat Suomesta lähtisi, muualla EU:ssahan on jo kovempi pääomavero ja silti niiden talous kasvaa.

Suomi sen sijaan on Kyproksen kanssa EU:n peränpitäjä talouskasvussa, joka saattaa johtua nimenomaan liian matalasta pääomaverosta joka siirtää verotusta ansiotulojen ja kulutuksen verotukseen, jotka vähentävät veronmaksajien ostovoimaa ja näin hidastavat talouden rattaiden pyörimistä haittaamalla yritysten liikevaihtoa. Pääoman saajat vievät voitot piiloon ulkomaille ja veroparatiiseihin, jolloin ne eivät tuota Suomelle hyötyä. Lähteet: Kevyt pääomaverotus vie Suomelta 5,5 miljardia euroa ”EU:n keskitasoon verrattuna kuluttaja ja palkansaaja maksaa saman verran enemmän”. www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3368548/kevyt-paaomaverotus-vie-suomelta-55-miljardia-euroa Pääomaverojen osuus on Suomessa EU-keskiarvoa pienempi tietotrenditblogi.stat.fi//paaomaverojen-osuus-on-suomessa-eu-keskiarvoa-pienempi/ ”– Tarvitaan rajuja rakennemuutoksia, niin rajuja että hallitusohjelman toimet on kärpästen surinaa niihin verrattuna. – Suomea on pidetty jonkinlaisena menestystarinana, vaikka todellisuudessa sen menestys perustuu kahteen kuplaan: Neuvostoliittoon ja Nokiaan, Luoma kirjoittaa.” Kirjoitetaan verkkouutisissa. Mitäh?! Meillähän on ollut varaa tehdä jopa terveysalamiljonäärejä yksityistetyllä terveydenhuollolla, ja järjestää kaikille vanhuksille omatoiminen itse-eliminointi yksityistetyissä palvelukeskuksissa, kun mummot ja vaarit kuntoutettiin kävelykykyisiksi sängynpohjalta, jolla he olivat maanneet jo monta vuotta. Meillä oli varaa myydä koko valtion omaisuus jollekin ulkopuoliselle taholle, jota ei tiedä kukaan, eikä sitä, että mihin rahat meni – puhumattakaan viisumikirjoitusten ulkoistamisesta veroparatiisisaarille voittoa tuottavalle yritykselle, jonka omistajaakaan ei tiedä kukaan.

Ei edes ulkoministeri. Meillä on ollut varaa jakaa mielettömiä tekes/takes/sökö/innovaatioavustuksia – humanitäärisestä Afganistanin avusta puhumattakaan. Meillä on ollut mahdollista maksaa valtio-omisteisen energiayhtiön johtajalle enemmän bonuspalkkaa kuin oli kyseisenä vuonna ollut Yhdysvaltain presidentin palkka. Meillä on ollut varamaa aja alas niin VR kuin Finnair optiobonuspalkkiojärjestelmällä ja tehdä tulonsiirrot kansalaisilta pankeille pankkitukien muodossa, joilla rahoitettiin hotellihanketta niin Neitsytsaarilla kuin avustettiin Noppa- ja Haka-konsernien edelleen myyntiä. Myös yritysten yhteisöveron lasku on tuonut vain 800 miljoonaa euroa vuodessa lisää veronkorotuksia kuluttajille ja veronmaksajille: MOT 800 miljoonan verovedätys: käsikirjoitus areena.yle.fi/1-2467197 Pääministeri Jyrki Katainen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen kertoivat maaliskuussa 2013 hallituksen kehysriihessä historiallisesta päätöksestä. Yritysvero pudotetaan kerralla 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Suomesta tuli Pohjolan veroparatiisi. 800 MILJOONAN VEROVEDÄTYS Jyrki Kataisen hallituksen tekemän yhteisöveron roiman alennuksen piti tuoda investointeja, työpaikkoja ja verotuloja. Toisin kävi. 800 miljoonaa vuodessa yhteisöveroalennusta joudutaan nyt korvaamaan muilla verotuloilla mm. ansiotulo- ja kulutusveroilla. Kiitos! Yhteisöveron alennus 800 miljoonan euron huijaus mikkoelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/187214-yhteisoveron-alennus-800-miljoonan-euron-huijaus ”Päätöstä tehtäessä ei esitetty ollenkaan huolta valtiontalouden kestävyysvajeesta, vaikka tiedettiin, että yhteisöveron alennus aiheuttaisi noin miljardin euron vajeen valtion kassaan.

Valmistuneiden tilastojen mukaan yritykset maksoivat Suomeen yhteisöveroa viime vuonna vajaat neljä miljardia euroa, eli noin 800 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuodelta 2013. Tämä oli odotettavissa, eikä myöskään työllisyys ole lähtenyt nousuun. Päinvastoin, työttömyys on lisääntynyt, mikä on osaltaan sekin vähentänyt verotuloja ja lisännyt sosiaaliturvamenoja. Suuryhtiöt maksavat vähiten yhteisöveroa Helsingin Sanomissa (7.2 .2015) oli mielenkiintoinen tilasto siitä, miten erikokoiset yhtiöt maksavat veroja. Suomessa suuryritykset maksoivat liikevoitostaan yhteisöveroja alle 7 prosenttia vuonna 2013, jolloin yhteisövero oli virallisesti 24,5%. Pienet ja keskisuuret yritykset maksoivat veroja selvästi enemmän, eli 21-24 prosenttia vuosina 2009-2013. Ero selittyy sillä, että suuryhtiöt voivat ainakin osittain päättää, mihin maahan ne veronsa maksavat. Kyse on verosuunnittelusta, joka ainakin periaatteessa on laillista toimintaa. Yhteisöveron alennus valuu osinkoihin, ei työllisyyteen Viime vuonna suomalaiset pörssiyhtiöt paransivat tuloksiaan keskimäärin kahdeksan prosenttia (HS 15.2.2015).

Vielä enemmän nousee jaettavien osinkojen määrä. Se kohoaa 80 prosenttiin nettotuloksesta. ”Myös yritysten yhteisöveron lasku on tuonut vain 800 miljoonaa euroa vuodessa lisää veronkorotuksia kuluttajille ja veronmaksajille” Verotus on oleellisesti valtion harjoittamaa ryöstöä, jossa se ryöstää osan ihmisen tai yhteisön tulosta tai varallisuudesta omaan käyttöönsä. Tuo ryöstö on saattanut lisääntyä, kun valtio pidättäytyi ryöstämästä tuon yhteisöveroalen verran. Tämä siksi, että poliitikoilla on ajatus, että verotus tulee olla mahdollisimman korkealla. ”Yritysvero pudotetaan kerralla 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Suomesta tuli Pohjolan veroparatiisi.” Suomea tuskin voi vielä noin vähäisellä ryö…veroalella sanoa ”Pohjolan veroparatiisiksi”. Nykyisinkin noin 60% kaikista tuloista menee erilaisiin ryö…veroihin. ”Tämä oli odotettavissa, eikä myöskään työllisyys ole lähtenyt nousuun. Päinvastoin, työttömyys on lisääntynyt, mikä on osaltaan sekin vähentänyt verotuloja ja lisännyt sosiaaliturvamenoja.” Koska valtion raharyöstö (verotus) pitäisi saada huomattavasti alhaisemmalle tasolle jotta talous lähtisi elpymään. Tuolla ryöstöalella on piristävä vaikutus, mutta se ei näy välttämättä kovin nopeasti. Vähän sama ilmiö, kun persut saivat jytky ykkösen ja ihmiset olettivat että maahanmuuttopolitiikka kerralla menee järkevämmäksi. Valtion verotulojen vähentyminen on todella hyvä asia paristakin syystä.

Ensinnäkin se osoittaa, että ryöstäminen (verotus) ei ole koskaan palkitsemisen (verotulo) arvoinen asia. On ihan yleisesti tunnettu maksiimi, että kun ryö…veron määrä nousee yli tietyn tason, sen tuotto laskee. Toiseksi ryö…verovarojen väheneminen estää valtiota tunkeutumasta ihmisten yksityiselämään niin tehokkaasti kuin aiemmin. Kolmanneksi vähennykset myös pakottavat tehostamaan toimintoja. ”uomessa suuryritykset maksoivat liikevoitostaan yhteisöveroja alle 7 prosenttia vuonna 2013, jolloin yhteisövero oli virallisesti 24,5%. Pienet ja keskisuuret yritykset maksoivat veroja selvästi enemmän, eli 21-24 prosenttia vuosina 2009-2013.” Johtopäätös on selvä. PK-yrityksiltä ryöstettävä (verotettava) prosentti tulisi alentaa myös tuohon seitsemään. Tämä vähentäisi valtion tuloja ja haittaisi sen tunkeutumista ihmisten yksityiselämään. ”Ero selittyy sillä, että suuryhtiöt voivat ainakin osittain päättää, mihin maahan ne veronsa maksavat. Kyse on verosuunnittelusta, joka ainakin periaatteessa on laillista toimintaa.” Poistetaan tuo ”ainakin periaatteessa”. Se on laillista, piste. Sehän ärsyttää vasemmiston narsisteja lähes rajattomasti, kun joku ei alistukaan heidän valtioluomuksensa harjoittamalle riistolle vapaaehtoisesti, vaan verosuunnittelulla laillisesti välttyy omaisuutensa ryöstöltä so verotukselta.

Muuten suuryhtiöt voivat tosiaan päättää mihin maahan sijoittuvat ja ne mielellään sijoittuvat sinne, missä verot ovat vähäisimmät. Persujen Halla-aho on sanonut eräässä blogikirjoituksessaan, että Suomi on näille yhtiöille huono sijoitusmaa, sillä uutta lainsäädäntöä saattaa ilmestyä puskasta. Rahan ryöstämisen lisäykset so veronkorotukset eivät juuri innosta enempiin investointeihin. ”Yhteisöveron alennus valuu osinkoihin, ei työllisyyteen” Vasemmistolaista naivismia. Ei yritystä perusteta sitä varten, että se työllistää, vaan sitä varten, että se tuottaa voittoa. Kuten sanottua, tuo ale on riittämätön ja ryös…verotusta pitäisi alentaa nykyisestä vielä enemmän, jos nopeita tuloksia halutaan. ”Viime vuonna suomalaiset pörssiyhtiöt paransivat tuloksiaan keskimäärin kahdeksan prosenttia (HS 15.2.2015). Vielä enemmän nousee jaettavien osinkojen määrä. Se kohoaa 80 prosenttiin nettotuloksesta.” Eräs merkittävä parannus Suomen kansantalouteen olisi yritysten erilaisten työllistymistukien lopettaminen tai ainakin järkevöittäminen. Yleensä valtion pitäisi pysyä mahdollisimman kaukana yritysten toiminnasta, mutta antamalla tukia yrityksille se antaa tekohengitystä kuoleville yrityksille. Tai sitten nuo tuet päätyvät suoraan osinkoihin. Taannoin erään dokumentin mukaan yritysten työllistämistukia käyttivät monet yhtiöt, jotka tekivät voittoa. Ne etsivät jatkuvasti uuden työharjoittelijan kun vanhan työharjoittelu päättyi ja näin säästetyt rahat päätyivät pääasiassa osinkoihin. Tämä juuri osoittaa, minkälainen katastrofi valtion sekaantuminen yritysten asioihin yleensä on.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.