Hallituksen leikkaukset perustuslainvastaisia ja ihmisoikeuksienvastaisia

Oikeustieteilijät: Hallitus sivuuttaa menoleikkauksissa ihmisoikeudet
www.hs.fi/politiikka/a1434245657218

Hallitusohjelma ja perustuslaki – tippuiko perustuslaki pois prosessikaaviosta
perustuslakiblogi.wordpress.com/2015/06/08/juha-lavapuro-tuomas-ojanen-hallitusohjelma-ja-perustuslaki-tippuiko-perustuslaki-pois-prosessikaaviosta/

Oikeus määräsi Kreikan perumaan eläkeleikkauksia
yle.fi/uutiset/oikeus_maarasi_kreikan_perumaan_elakeleikkauksia/8064959

Tuomioistuin kielsi Portugalin hallituksen leikkaustoimia
www.taloussanomat.fi/ulkomaat/2013/04/06/tuomioistuin-kielsi-portugalin-hallituksen-leikkaustoimia/20135014/12

Italian perustuslakituomioistuin antoi päätöksensä, jossa eläkkeiden indeksileikkaukset todettiin perustuslain vastaiseksi syrjiviksi ja epätasa -arvoiseksi. Oikeus määräsi maksamaan eläkeläisille takaisin leikkaukset takautuvasti, joka tietää 18 mrd laskua Italialle. Suomen perustuslaki sisältää myös samat pykälät, mutta meillä ei kansalaisten perustuslailliset oikeudet toteudu. Siksi asia tulee viedä Eu:n tuomioistuimen käsiteltäväksi, Suomessa ei oikeutta saa.

Suomessa nämä indeksijäädytykset on laskeneet eläkkeitä 22%, eläke piti olla 60% palkasta, nyt se on 38%, ainoa ehdokkaamme joka otti asian esille vaaligalleriassa oli parjattu Seppo Papunen,hatunnosto hänelle,lisäksi eläkkeitä verotetaan enemmän kuin palkkatuloja, tuolla jossain oli oikein laskelma tuosta vääryydestä.

Eläkkeitä verotetaan huomattavasti ankarammin kuin saman suuruista palkkatuloa.

Seuraavassa veroprosentit vuodelle 2015, Järvenpää, yksin asuva, ev.lut.srk, ei vähennyksiä:

Eläke 1200 e/kk vero 10,5% Palkka 1200 e/kk vero 5,5 %

Eläke 1300 e /kk vero 13 % Palkka 1300 e/kk vero 7,5 %

Eläke 1500 e/kk vero 16,5% Palkka 1500 e/kk vero 10 %

Eläke 1700 e/kk vero 19,5 % Palkka 1700 e/kk vero 12,5 %

Eläke 1800 e/kk vero 21 % Palkka 1800 e/kk vero 13,5 %

Eläke 2000 e/kk vero 22,5% Palkka 2000 e/kk vero 15,5 %

Eläke 3000 e/kk vero 29 % Palkka 3000 e/kk vero 22,5 %

Eläke 4000 e/kk vero 33,5 % Palkka 4000 e/kk vero 27 %

Eläke 10.000 e/kk vero47,5 % Palkka 10.000 e/kk vero 39,5 %

Esim. 1500 euron palkasta veron osuus on 145,88 e/kk, mutta 1500 euron eläkkeestä 249,60 e. Siis eläkeläisen vero on yli 100 e/kk korkeampi. Se tekee vuodessa 1200 euroa!

Eläkeindeksit ovat nostaneet eläkkeitä tietyllä prosenttiosuudella, jolloin pienimpien eläkkeiden euromäärät jäävät jatkuvasti jalkoihin.

Vuonna 2013 työuraan perustuva kokonaiseläke oli keskimäärin 1549 e/kk, josta naisilla parisen sataa vähemmän. Työeläkkeet nousivat v. 2014 20 e/kk, n. 0,4% vuoden 2015 alusta.

Näin riipaisevasti eläkeläiset kertovat köyhyydestään: En tiedä, mihin menen asumaan
www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/n%C3%A4in-riipaisevasti-el%C3%A4kel%C3%A4iset-kertovat-k%C3%B6yhyydest%C3%A4%C3%A4n-en-tied%C3%A4-mihin-menen-asumaan/ar-AAbTBV9?ocid=mailsignoutmd

Eläkeläinen ei saa tukea sossusta
www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1433935937591.html

“Köyhän tuloista pois 20 prosenttia” – eläkeläisten asumistuen leikkaus vei yöunet

yle.fi/uutiset/koyhan_tuloista_pois_20_prosenttia__elakelaisten_asumistuen_leikkaus_vei_younet/8112436

Vanhusten maksuvaikeudet lisääntyneet – hallitus valmistelee roimaa korotusta sote-maksuihin

yle.fi/uutiset/vanhusten_maksuvaikeudet_lisaantyneet__hallitus_valmistelee_roimaa_korotusta_sote-maksuihin/8115114

Tämähän on sillä tavalla laskelmoitu että nimenomaan eläkeläisille niitä tukia ei anneta, jos vaje perustoimeentuloon on tullut asumisen vuoksi. Kaikilla kunnilla on omat kattonsa sille paljonko asuinkulut saavat enintään olla, ja jos ne siitä ylittyvät, niin sossu ei korvaa. Voi korkeintaan antaa tukea muuttamiseen, mutta sairaatko sitten ovat siinä kunnossa että alkavat laumoittain muuttamaan? Ja millaisiin asuntoihin? Todennäköisesti sellaisiin joissa sairaus voi vain pahentua…

Kuka lie keksinyt miten nerokas tilaisuus tässä onkaan ottaa ei-ihan-rutiköyhiltä. Täysin rutiköyhien määrää lisätään sillä että et saa Kelasta enää mitä aiemmin, mutta et sinä sieltä sossustakaan saa. Kun tarpeeksi moni ymmärtäisi tämän mikä tässä on tämän koko jutun kieroin kohta, niin voitaisiin ehkä painostaa juuri sillä että ei sivistysvaltiossa toimita näin. Minkäänlaista rehellistä menoa tällainen ei ole, vaikkakin tietysti mahdollista ja laillista(?)

www.elakkeensaajat.fi/edunvalvonta/

Köyhyystutkija: Kunnat säästävät kuin 90-luvulla
Monien kuntien säästölistalla ovat esimerkiksi lastensuojelu, ikäihmisten palvelut, vammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Säästölistan kärjessä ovat usein ne ryhmät, joiden puolesta harva jaksaa nostaa meteliä, sanoo THL:n köyhyystutkija Jouko Karjalainen.
yle.fi/uutiset/koyhyystutkija_kunnat_saastavat_kuin_90-luvulla/8151531

Moni eläkeläinen on myös sairas, joten rahat eivät riitä ruokaan ja lääkkeisiin, eikä sosiaalitoimisto anna tukea.  Hallituspuoleet tekivät poliittisen itsemurhan yrittäessään tappaa köyhiä ja sairaita eläkeläisiä. Eläkeläiset ovat erittäin aktiivisia äänestäjiä ja suurin osa on hylännyt hallituspuolueet, yli 500 000 eläkeläistä ei enää äänestä hallituspuolueita vaan muita puolueita. Kenenkään oikeustajuun ei sovi se, että vanhat, sairaat ja köyhät eläkeläiset tapetaan tällä lailla. Siksi ainoa keino on taistella näitä laittomia päätöksia vastaan tekemällä kanteluita kaikille tahoilla.  Alla ohjeet kanteluiden tekemiseen.

Monet huono-osaiset eivät osaa tai jaksa hakea toimeentulotukea
Arviolta puolet toimeentulotukeen oikeutetuista jättää etuutensa käyttämättä.

yle.fi/uutiset/monet_huono-osaiset_eivat_osaa_tai_jaksa_hakea_toimeentulotukea/5052023

Rikkaat eivät osallistu talkoisiin Näin Suomessa: verosuunnittelulla palkka verottomana käteen rikkaille. Veroparatiisien ja hallintarekisterien ja kaikki tulot pääomatuloina rikkaat pystyvät kiertämään veroja.
www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=4791

Alla ohjeet valituksille miten valittaa kaikista leikkauksista. Elekeläisten indeksikorotuksien jäädyttäminen ovat perustuslainvastaisia ja ihmisioikeussopimustenvastaisia. Muutos tulee vain valittamalla mahdollisimman korkealle tasolle esim. EU tuomiostuimeen.

Muutoksenhaku Suomessa

Kantelun oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille voi tehdä, jos epäilee viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon loukanneen perus- tai ihmisoikeuksia tai menetelleen muutoin lainvastaisesti. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät voi tutkia asiaa, jos muutoksenhaku asiaan on kesken.

Kansainväliset valvontaelimet

Asian saattaminen kansainväliseen valvontaelimeen

Kansallinen tuomioistuin voi esittää käsiteltävänään olevan asian yhteydessä kysymyksen Euroopan unionin tuomioistuimelle unionin oikeuden tulkinnasta. Muutoksenhakija voi eräissä tapauksissa itse, käytettyään kaikki kotimaiset oikeusturvakeinot, valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tai muulle kansainväliselle valvontaelimelle, joka vastaanottaa yksilövalituksia ja jonka toimivallan Suomi on hyväksynyt.

Euroopan unioni

Euroopan unionin tuomioistuin muodostuu kolmesta tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta ja virkamiestuomioistuimesta. Niiden keskeisenä tehtävänä on tutkia unionin toimien lainmukaisuus ja varmistaa, että jäsenvaltiotsoveltavat ja tulkitsevat yhdenmukaisesti unionin oikeutta.

Sosiaalisia oikeuksia koskevan asian voi saada unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi yleensä vain, jos kansallinen tuomioistuin esittää sille kysymyksen unionin oikeuden tulkinnasta käsiteltävänään olevan asian yhteydessä.

Yksityinen henkilö voi sitä vastoin kirjoittaa valituksen Euroopan komissiolle, jos hän katsoo, että jokin jäsenvaltio ei ole noudattanut unionin oikeuden määräyksiä. Yksityinen henkilö voi myös esittää vetoomuksen Euroopan parlamentille tai kääntyä suoraan Euroopan parlamentin jäsenen puoleen Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvassa asiassa. Lisäksi yksityinen henkilö voi kannella Euroopan oikeusasiamiehelle, jos Euroopan unionin toimielin ei toimi lain mukaisesti, laiminlyö hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo ihmisoikeuksia.

Euroopan neuvosto

Kaikki Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiota ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen osapuolia. Sopimuksen noudattamista valvoo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Lisäksi 43 jäsenvaltiota (kaikki paitsi Liechtenstein, Monaco, San Marino, ja Sveitsi) ovat ratifioineet Euroopan sosiaalisen peruskirjan tai uudistetun sosiaalisen peruskirjan. Sen noudattamista valvoo Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea.

Muutoksenhakija voi valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle käytettyään kaikki kotimaiset oikeussuojakeinot. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea ei sitä vastoin käsittele yksiövalituksia. Sosiaalisia oikeuksia koskevat asiat tulevat esiin joko jäsenvaltioiden määräaikaisraporteista, tai ne voidaan saattaa komitean huomioon järjestökanteluilla.

Yhdistyneet kansakunnat

YK:n TSS-komitea valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista sopimuksen 160 jäsenvaltiossa. Sen lisäksi YK:n ihmisoikeuskomitea soveltaa vapausoikeuspainotteisen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen eräitä säännöksiä myös sosiaalisiin oikeuksiin sen 167 jäsenvaltiossa.

Sosiaalisia oikeuksia sisältyy myös kaikkinaisen naisten syrjinnän kieltävään sopimukseen (CEDAW). Sopimuksen oikeuksien toteutumista sen 104 jäsenvaltiossa valvoo CEDAW- komitea, joka voi käsitellä myös yksilövalituksia.

TSS-sopimuksen yksilövalitusmekanismi tuli kansainvälisesti voimaan 5.5.2013. Suomen osalta yksilövalitusmekanismi astuu voimaan 30.4.2014. Muutoksenhakija voi myös valittaa mm. sosiaalisia oikeuksiaan koskevien menettelyiden yhdenvertaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta ihmisoikeuskomitealle. Lisäksi jos asiassa on muutoksenhakijan mielestä kyse sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, voi asiasta valittaa CEDAW-komitealle.

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen valinnaisten pöytäkirjojen noudattamista. Lapsen oikeuksien sopimukseen on vuonna 2011 hyväksytty uusi valinnainen pöytäkirja, jonka voimaan astumisen jälkeen lapsen oikeuksien komitea voi käsitellä yksilövalituksia. Voimaan astumiseen vaaditaan, että 10 valtiota on ratifioinut valinnaisen pöytäkirjan.

Karuja faktoja rappioituvasta ja korruptoituneesta Suomesta lue pahamaa.info/index/huomioita_nykypaivan_suomesta/0-16

Miljonääri Sipilän hallitus tulee tappamaan köyhiä, sairaita ja vanhoja ihmisiä, jopa 100 000 tulee kuolemaan. Leikkaukset kohdistetaan siten, että sairailla ihmisillä ei ole varaa ostaa lääkkeitä, jolloin ihmisiä tulee kuolemaan. Sosiaalitoimisto ei anna tukea eläkeläisille. Sipilän hallitus on ensimmäinen tappaja hallitus, joka aikoo tappaa köyhät, sairaat ja vanhat ihmiset.

Kela korjasi laskuvirheensä: Heiltä voi lähteäkin 200 €/kk – näille paikkakunnille osuu kipeimmin. Hännisen mukaan toimeentulotukea ei kuitenkaan välttämättä helposti myönnetä eläkeläisille. Näin ollen hallituksen säästöt purevat vastavaikutuksesta huolimatta.

www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1433935937591.html

MIKÄ IHMEEN KESTÄVYYSVAJE?

”KESTÄVYYSVAJE” tulee siitä ettei valtio voi rahoittaa omia kulujansa valtion omasta pankista, vaan kaikki raha pitää lainata ulkomailta, koska euro. Valtioilta on siis viety oikeus käyttää omaa keskuspankkiansa.

ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html

Se, että meillä on kestävyysvaje on vain poliittinen ratkaisu. Ei haluta irrottautua ulkomaisten pankkiirien talutusnuorasta.
Kansa saa vaikka kuolla, mutta euroon liittymistä ei peruta.
Eläkeuudistus ja kestävyysvaje ovat valheita. Valtaeliittimme mahtisanoja ovat eläkeuudistus ja kestävyysvaje. Kaikki sanoja, joilla ei ole aitoa yhteyttä todellisuuteen.

Sovittu eläkeuudistus korvaa kuulemma neljäsosan ns. valtiontalouden kestävyysvajeesta. Uudistuksen suurin kuviteltu hyöty tullee uskomuksesta, että kun ihmiset työskentelevät vanhemmiksi, niin kansantaloutemme saa lisää työvoimaa ja tuotanto kasvaa.

Hallitsijoittemme mielestä meitä uhkaa siis jo lähi tulevaisuudessa hirmuinen työvoimapula, ja toisaalta uskotellaan, että lisätyöttömyys poistaa työttömyyttä. Vapaa työvoiman liikkuvuus EU:ssa ei siis takaisi työntekijöitä. Ei myöskään se, että saamme tarvittaessa väkeä mistä tahansa maapallolta. Lähes kaikkialla on pula työstä, ei työvoimasta.

Piilotyöttömyys mukaan lukien työttömiä on Suomessa noin 12 prosenttia. Luulisi silläkin reservillä töitä tehtävän, jos vain töitä on tarjolla ja ihmisiä koulutetaan. Työttömyysluku on noinkin lohdulinen siitä syystä, että suuret ikäluokat ovat jo siirtyneet eläkkeelle – pelätyn työvoimapulan pitäisi siis olla jo todellisuutta – ja eläkeläiset antavat hoivatyönkin kautta työtä nuoremmilleen. Koko euroalueella työttömiä on selvästi enemmän.

Meillä on ollut mahdollisuus työskennellä yli 63 vuotiaina, jos vain terveys ja työnantaja ovat sallineet. Yleensä työnanataja ei salli, vaan vähentää väkeään vanhimmasta päästä. Mitä siis tämä eläkeuudistus, hallituksen lähes päätehtävä, parantaa?

Muutos on se, että vanhat ihmiset joutuvat olemaan pitempään työttöminä ennen eläkkeelle pääsyään. Miten valtio tästä hyötyy? Ihmiset ainakin kärsivät.

Erityiskärsijöitä uudessa systeemissä ovat lapsia tekevät naiset.

Jos vanhat jatkavat ammateissaan, niin työttömyys lisääntyy nuorten keskuudessa. Hallitus ja eduskuntamme ajavat siis nuoria kortistoon. Samaa merkitsee päätös kiristää opiskelutahtia ja päätös vaikeuttaa kaksoistutkintojen suorittamista.

Kuka ne maksaa sitten nuorten työttömien eläkkeet, hekin vanhenevat ja työeläke kertyy vain työssäoloajalta.

Ellei sitä ole saa vain kansaneläkkeen, mikäli valtiolla on varaa.

Lähde: pahamaa.info/index/mika_ihmeen_kestavyysvaje/0-7

Vanhat ovat jo maksaneet eläkkeensä, monet eivät edes ehdi siitä nauttia kun kuolevat pois ja varat jää eläkekassaan.

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

3 Comments

 1. Voinhan minä kuollakkin kun ei ole elämässä mitään tekemistä kun ei töitä saa, ei ole läheisiä eikä kavereita. Sipilä voi tulla ampumaan minut heti että ei tarvitse kärsiä enempää. makaan vaan täällä kotona ja ihmettelen että miksi kukaan ei pidää minusta eikä kukaan anna minulle töitä. kuolema olisi pelastus.

 2. Sipilän hallitus tappaa köyhiä suomalaisia tietoisesti, kuinka moni vanhus, sairas kuolee, koska ei ole varaa ostaa lääkkeitä. Stubin hallitus tappoi useita tuhansia köyhiä ja Sipilän hallitus tappaa useita kymmeniätuhansia suomalaisia. Mamuille tulossa lisää rahaa, kun köyhiä suomalaisia hallitus tappaa!!!!!

  suuryritysten käsiin on tarkoitus keskittää kaikki. tuolla infografiikkaa asiasta: which corporations control the world?

  www.internationalbusinessguide.org/corporations/

  Sadan tunnin vuosityöajan pidennys merkitsisi runsasta viittä prosenttia. Se ei kuitenkaan lisää työn tuottavuutta. Siinä käy päinvastoin. Väsynyt ihminen tekee vähemmän kuin virkeä.

  Valtionvarainministeri Stubb sanoikin eräässä TV-haastattelussa, että tuottavuus tarkoittaa nimenomaan työn tuottavuutta. Luultavasti hänelle oli kerrottu, että virallisista tunneista laskien viimevuonna (2014) olisi töihin tarvittu 106 740 vähemmän täysiä työvuosia ja että vähintään sillä määrällä työttömyysjono olisi pidentynyt.

  Mutta ja mikä tärkeintä: tuottavuuden kasvun ansiosta yritykset olisivat säästäneet henkilökuluina vähintään 3,5 miljardia euroa, joka olisi näkynyt puhtaana voittona. On turha luulla, että joku uhraisi moisen riskittömän voiton epävarmoille markkinoille talouskasvun ja työllisyyden toivossa.

  Varsinkin jokainen tietää, että kaikkialla kysyntä jatkuvasti hiipuu ja työllisyys heikkenee. Senkin jokainen tietää, että yritysten ainoa tehtävä on tuottaa voittoa ja että sen pitää jatkuvasti kasvaa.
  www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=13580

  Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan ”kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus on Suomalaisten lasten ja nuorten tulevaisuuden tuhoaminen. Ei terveydenhuoltoa, ei sivistystä, ei sosiaaliturvaa, ei tulevaisuutta muille kuin niille joilla on varaa maksaa siitä.
  ebolakani.blogspot.fi/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html

 3. Sipilän hallitus tappaa köyhiä suomalaisia tietoisesti, kuinka moni vanhus, sairas kuolee, koska ei ole varaa ostaa lääkkeitä. Stubin hallitus tappoi useita tuhansia köyhiä ja Sipilän hallitus tappaa useita kymmeniätuhansia suomalaisia. Mamuille tulossa lisää rahaa, kun köyhiä suomalaisia hallitus tappaa!!!!! Meidän kaikkien eläkeläisten on lopetettava keskustan ja kokoomuksen äänestäminen se tarkoittaa noin 2 miljoonan äänen menettämistä. Meidän eläkeläisten eikä kenenkään suomalaisen tule hyväksyä hallituksen leikkauksia jotka tappavat sairata ja vanhuksia! HERÄTYS ihmiset tuo eläkkeensaajien indeksikorotusten jäädyttämiset ja leikkaukset tulevat aiheuttamaan monen sairaan ja vanhuksen kuoleman, koska rahat eivät riitä mitenkään ruokaan, lääkkeisiin ja sairaalahoitoihin. EMME VOI HYVÄKSYÄ SIPILÄN HALLITUKSEN TAPPAMIS PÄÄTÖSTÄ IKINÄ elämämme Suomessa emmekä missään pohjoiskoreassa. Sipilän on erottava!!!!!

Comments are closed.