Maahanmuuttajat ja pakolaiset työllistävät valtavat määrät byrokraatteja.

Lue lista ammateista jotka saavat palkkansa mamujen ja pakolaisten ansiosta.

“Päivän Byrokraatti -palkinnon saa hyvinvointiyhteiskunta, jossa yksin avuttomista maahanmuuttajista huolehtiminen vaatii ainakin seuraavat virat, toimet ja työryhmät:

Monikulttuurisuusasiantuntija, maahanmuuttokoordinaattori, tulkkipalvelukoordinaattori, asioimistulkki, kulttuuriluotsi, vertaisosaaja, maahanmuuttajien erityisryhmän linjavastaava, päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori, sopeuttamistyöntekijä, kotoutussihteeri, monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija, monikulttuurisenopetuksen suunnittelija, suomen askeleet-linjan opettaja, lyhytkurssivastaava, aikuisperuskoulun linjavastaava, alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja, monikulttuurisuusaktivisti, aktivistimaahanmuuttajakouluttaja, monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava, maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja, sosiokulttuurinen tasapainottaja, pakolaisneuvonantaja, vähemmistöoikeuksien valvoja, avustusanomusten esitäyttäjä, maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies, maahanmuuttajapalveluiden päällikkö, maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja, monikulttuurikonsultti, romanityöryhmä, kerjäläistyöryhmä, maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä, maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti, maahanmuuttoyksikön psykologi, maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä, maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja, maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä, maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja, sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja, siirtolaisinstituutin johtaja, vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja, maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja, naapuruus-sovittelija, kotouttamisohjaaja, avustamistulkki, aputulkki, romaniasioidenhoitaja, kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija, maahanmuuttoasioiden johtaja, sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja, maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta, maahanmuuttotyön päällikkö, maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä, maahanmuuttopolitiikkastrategi, kehitysmaatutkimuksen professori, kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntija, monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja, monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö, maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija, sopeutumiskonsultti, maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektin johtaja, maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija, maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja, maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja, pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori, monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija, maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies, väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja, maahanmuuttovastaava, ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä, monikulttuurisuuden johtava asiantuntija, pakolaiskoordinaattori, pakolaisvähemmistö vastaava, maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja romanien päiväkeskuksen työntekijä, romaniyhdyshenkilö, vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja, romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja, maahanmuuton erikoistutkija, ihmisoikeustyönjohtaja, sisäministeriön maahanmuuttojohtaja, monikulttuurisuustaitojen kehittäjä, monikulttuurisuuskampanja suunnittelija, ulkomaalaisasioiden valmistelija, romanien päiväkeskuksen johtaja, monikulttuurisuustyön suunnittelija, maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta, monikulttuuripedagogi, pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä, ulkomaalaisoikeuden asiantuntija, maahanmuuttopolitiikan tutkija, maahanmuuttoviraston tutkija, turvapaikkalautakunnan sihteeri sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä, kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori, syrjintälautakunnan johtaja, sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö, monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä, sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja, pakolaisneuvonnan tiedottaja, maahanmuuttajien asumisneuvoja, maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja, monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja, maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja, ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä, kehitysyhteistyön palvelukeskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija, kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kehityspoliittinen asiantuntija, monikulttuurinen osaaja, Suomen Somalia-verkoston toiminnanjohtaja, maahanmuuttajapoikatyön johtaja, maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja, maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija, maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja, etnisten suhteiden neuvottelukunta, työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille, syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja, syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen, syrjintäilmiöiden analysoija, maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä, pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö, maahanmuuttopolitiikan asiantuntija, konsultoiva uskonnon ja somalin kielen opettaja somaliperheiden ja koulun välisen yhteistyön tutkija, monikulttuurisen asumisen aluevastaava, monikulttuurisen kasvatustyön, kotoutumisen ja opetuksen kehittäminen –hankkeen johtaja, romanilasten oppivelvollisuutta selvittävä työryhmä, kiertävä maahanmuuttajaneuvojan, maahanmuuttajat-konsulttiryhmä, maahanmuuttajatyön koordinaattori, maahanmuuttajien yritysneuvoja, maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa työskentelevien asiantuntijoiden ryhmä, maahanmuuttaja-aikuisten oppimisen ohjauksen suunnittelijaopettaja, maahanmuuttajaopettaja, maahanmuuttajaopetuksen erityisosaamis- ja ohjausryhmä, maahanmuuttajatyttötyön ohjaaja, maahanmuuttajien toiminnallisen opetuksen ja ohjauksen projektikoordinaattori, maahanmuuttajien järjestökonsultti, maahanmuuttajien psykiatrian poliklinikan sosiaalityöntekijä, maahanmuuttajuuden psykologisen prosessin tutkija, romanit työelämään -hankkeen johtaja, maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön tulosalueen johtaja, maahanmuuttoasioiden asiantuntija, sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston kotouttamisyksikön projektikoordinaattori, maahanmuuttajataustainen kulttuurimentori, pakolaistyön ohjaaja, kulttuuritulkki, maahanmuuttajakouluttajien resurssirenkaan puheenjohtaja, kieliavustaja, maahanmuuttajien asunto-oloja pohtivan toimenpideohjelman johtaja, maahanmuuttajien vastaanottohenkilö, syrjinnän ehkäisyyn keskittyvän ryhmän johtaja, maahanmuuttajien preppausluokan opettaja, asioimistulkkikeskuksen johtaja, maahanmuuttotyöryhmän johtaja, monikulttuurisuusyhdistyksen tiedottaja, maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten johtaja, ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö, maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden johtaja, pakolaistyönohjaaja, omakielineuvoja, monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston tutkija, maahanmuuttajakoulutuksen koordinaattori, monikulttuuristen yhdistysten liiton puheenjohtaja, monikulttuurisen liikuntaliitto puheenjohtaja, pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan johtaja, maahanmuuttokonsultti, Integraatiopoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, monikulttuuristen perheiden liiton puheenjohtaja, maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapisteen hoitaja, maahanmuuttajien valmistavan ryhmän johtaja, etnisten suhteiden neuvottelukunnan hyvän tahdon lähettiläs, maahanmuuttajakonsultti, maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluiden johtaja, maahanmuuttajatoimittaja, maahanmuuttoviraston neuvottelukunnan puheenjohtaja, maahanmuuttoviraston ylijohtaja, turvapaikkahakemusten käsittelyä tutkiva työryhmä, kotoutumis- ja maahanmuuttopoliittinen ministeriryhmä, haavoittuvassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamisen edistämishankkeen projektipäällikkö, maahanmuutto-ohjelmien tukirakenteen johtaja, kotouttamisen ja etnisten suhteiden seurantajärjestelmän johtaja, pakolaisten vuorovaikutussuhteiden tutkija, kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden yhdenmukaistaja, kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiantuntijaverkosto, monikulttuurisuuden erityisasiantuntija, maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauspalvelujen ja osaamisen kehittämisen projektipäällikkö, maahanmuuttokriittisen/rasistisen keskustelun rakennetta pohtiva asiantuntijafoorumi, maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden projektipäällikkö, maahanmuuttoasioiden kehittämispäällikkö, alueellisen maahanmuuton kehittämishankkeen projektipäällikkö, maahanmuuttaja-asiamies, maahanmuuttajaneuvonta ja -opastusjärjestelmän kehittämisen projektipäällikkö, maahanmuuttajien kotitalousneuvoja, maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa hankkeen projektipäällikkö, monikulttuurisen tyttötyön johtaja, maahanmuuttajaväestön aktiivinen työllistyminen hankkeen projektipäällikkö, maahanmuuttajien ohjausverkoston johtaja, aikuisten maahanmuuttajien alkuvaiheen arviointi ja polutus hankkeen projektipäällikkö, maahanmuuttaja-asiamiestoiminnan käynnistämishankeen projektipäällikkö, maahanmuuttajien kotoutumisprojektin päällikkö, maahanmuuttajien ohjaus- ja työnhakupalvelujen projektipäällikkö, maahanmuuttajien ohjauskeskusohjelman projektipäällikkö, maahanmuuttajien palveluohjauksen kumppanuusprojektin päällikkö, maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeen projektipäällikkö, maahanmuuttajat työvoimaksi projektin päällikkö, aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointikeskuksen päällikkö, vaikuttavuutta kotouttamiseen monialaisena yhteistyönä hankkeen projektipäällikkö, suomen kielen opetukseen ohjaamisen kehittämisprojektin päällikkö, maahanmuuttajien tukiasumisyksikön ohjaaja, maahanmuuttajataustaisten lasten sosiaaliohjaaja, monikulttuurisen mediatoimituksen johtaja, maahanmuuttajanuorten oppimisvaikeuksien ehkäisyprojektin johtaja, monikulttuurisen hiv-työ-projektin johtaja, maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumisen ohjaaja, maahanmuuttajanuorten tukiasumistoiminnan tutkija, elämänhallinnan ja voimavaraistamisen kehittämisprojektin maahanmuuttajalapsille ja -nuorille johtaja, Ikääntyvien maahanmuuttajien kotoutumista edistävän projektin johtaja, maahanmuuttajien turvaverkko –toiminnan ohjaaja, monikulttuurisen sosiaalisen nuorisotyön ohjaaja, maahanmuuttajamiesten tukiprojektin päällikkö, maahanmuuttajataustaisten lasten sijais- ja tukiperhetoiminnan tutkija, maahanmuuttajajärjestöjen toiminnan kehittäjä, maahanmuuttajanuorten ongelmapelaamista ehkäisevän projektin päällikkö, maahanmuuttajien vertaistukitoiminnan ohjaaja, maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen hankkeen johtaja, monikulttuurisuuskouluttajaverkoston kouluttaja, monikulttuurisuus nuorisotyön voimavarana -projektin projektityöntekijä, monikulttuurisen voimavarakeskuksen johtaja, pakolais- ja maahanmuuttajajärjestöjen voimavaraistamisprojektin päällikkö, maahanmuuttoyhdyshenkilö, maahanmuuttajien asumisneuvonnan kehittämisprojektin päällikkö, maahanmuuttajatyön kehittämisprojektin johtaja, maahanmuuttajien konfliktien ehkäisy- ja sovittelutyön neuvoja, maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyn tutkija, ulkomaalaistaustaisten rikoksen uhrien tukityönprojektin johtaja, monikulttuurisuusläänintaiteilija, monikulttuurisen resurssi- ja osaamiskeskuksen johtaja, maahanmuuttajaperhetyön ja avohuollon kehittämisen tutkija, maahanmuuttajavanhusten tukipysäkki -projektin vastaava, maahanmuuttajanuorten huumeiden käytön ennaltaehkäisyn tutkija, monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkoston järjestökoordinaattori, maahanmuuttajien kuntoutusluotsi, etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seuran puheenjohtaja, kotikielenavustaja, maahanmuuttajien perhesidehaastattelija, maahanmuuttajien hakemustallentaja, monikulttuurisuusasioiden päällikkö, maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan -projektin projektikoordinaattori, monikulttuuritulkki, maahanmuuttoyhdyshenkilöverkoston ylitarkastaja, maahanmuuttohallinnon johtaja, monikulttuuri kouluttaja, maahanmuuton ja kotoutuksen valmisteluryhmä ylijohtaja, kulttuurivälittäjä, maahanmuutto-osaston suunnittelija, maahanmuuttajien asuntoalueille kotouttamista selvittävä yleissuunnitteluarkkitehti, pakolaisneuvonnan juristi, evankelisluterilaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri, monikulttuurisen toiminnan koordinaattori, varhaiskasvatuspalvelujen monikulttuuriosaaja, maahanmuutosta vastaava apulaiskaupunginjohtaja, positiivisen diskriminaation johtaja, monikulttuurisuusasiain päällikkö, maahanmuuttajien seutuohjaaja, rasismin vastaisen työn asiantuntija, maahanmuuttopolitiikkaa tutkiva kulttuurintutkija, maahanmuutto-osaston osastopäällikkö, kotoutumisvalmentaja, maahanmuuttoneuvottelukunnan puheenjohtaja, taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusjaoston puheenjohtaja, konsultoiva psykiatrinen maahanmuuttajatyöryhmä, Pelastakaa Lapset ry:n rasismin vastaisen työn asiantuntija, kehitysmaatutkimuksen opintoasiainsuunnittelija, maahanmuuttajien omakielisen neuvontapalvelun koordinaattori, omakielinen kotoutumisvalmentaja, rasismintutkija, maahanmuuttajien syrjintä- ja rasistisia kokemuksia kartoittava työryhmä, rasismin vastainen työryhmä, positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa työryhmä, pakolaisneuvonnan paperittomat-hankkeen koordinaattori ja maahanmuuttajanuorten koulutuskysymyksiä pohtiva työryhmä.”

Päivän Byrokraatti -palkinnon saa hyvinvointiyhteiskunta, jossa yksin avuttomista maahanmuuttajista huolehtiminen vaatii…

Posted by Päivän Byrokraatti on Tuesday, April 1, 2014

Lue myös miten valtio työllistää valtavan määrän turhia byrokraatteja

suomimedia.wordpress.com/2015/01/03/mielisairas-suomi-on-byrokraattien-paratiisi/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

 1. ”Samaan aikaan kun kulttuurien kirjo Suomessa lisääntyy, lisääntyy myös erilaisten asumisratkaisujen tarve.

  Maahanmuuttajien asumisen suunnittelun avuksi tehtiin jo vuonna 2010 ideakortti, jossa kerrotaan esimerkkejä islaminuskon vaikutuksista asumiseen. Kortti ei ole virallinen, suunnittelussa suoraan hyödynnettävä rt-ohjekortti, vaan se tarkoitettiin keskustelunavaukseksi. Ideakortissa luetellaan seikkoja, joita erityisesti muslimien asuntoja suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon:

  Islaminuskoisen kodissa on tärkeää, että naiset voivat välttyä miesten katseilta tarvittaessa. Esimerkiksi ruokaa voi laittaa kätevämmin ilman huivia, mutta silloin keittiön tulee olla suljettu tila. Jos perheeseen tulee vieraita, miesvieraiden olisi ihanteellista käyttää omaa sisäänkäyntiä. Tytöt ja pojat eivät saisi asua samassa huoneessa enää yli 7-vuotiaina.

  Yksi merkittävistä kulttuurieroista on perheiden suuri koko. Samassa asunnossa voi asua monilapsisen perheen lisäksi muita sukulaisia, kuten isovanhemmat.

  Kortin ohjeet on koonnut Hanna Dhalmann, ja ne perustuvat aiheeseen liittyviin Suomessa tehtyihin tutkimuksiin. Dhalmann itse on tutkinut muun muassa somalien asumista. Hän korostaa, että ohjeiden tarkoitus ei ole vaatia maahanmuuttajille erityisasuntoja.

  ”Nyt on muutenkin hyvin erilaisia asuntotarpeita kuin ennen. Kaikki eivät asu nelihenkisessä ydinperheessä. Rakentamisessa olisi hyvä tehdä joustavia ratkaisuja, jotka sopisivat mahdollisimman monelle.”

  Muslimeiden tarpeisiin joustavuudesta olisi hyötyä etenkin tilan jakamisessa. Jos asuntoa pystyy jakamaan erilaisilla sermeillä tai liukuovilla, näkösuojaa saa tarvittaessa. Näkyvyys asuntoon ei myöskään saisi olla suora.

  ”Suomessa on ollut jonkin aikaa ihanne asunnosta, jossa on mahdollisimman paljon avointa tilaa ja näkyvyyttä. Se ei toimi kaikilla”, Dhalmann sanoo.

  Esimerkiksi kokolasisia parvekkeita hän on havainnut vuorattavan kankailla ja muilla näkösuojilla. Verhotankoja olisi parasta olla kaksi, jotta saisi asennettua sekä valoa läpi päästävät että paksummat verhot.

  ”Uusissa kaupungin vuokra-asunnoissa olen nähnytkin kaksia verhotankoja. En tiedä, onko tämä ideakortin aiheuttama keskustelu vaikuttanut käytäntöihin.”

  Helsingin kaupungin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell uskoo verhotankomuutoksen perustuvan johonkin muuhun syyhyn.

  ”Räätälöimme asuntoja lähinnä vammaisryhmille. Muuten teemme huoneistoja, jotka palvelevat mahdollisimman monia.”

  Koehankkeita on kyllä ollut: Kalasataman autottomaan kortteliin pyrittiin tekemään ratkaisuja perheille, joiden kokoonpano on eri viikkoina erilainen.

  ”Muuntojoustavuus on teema, josta puhutaan paljon. Kaikilla, joilla on tila kortilla, tilan jakamisen tarve on isompi”, Randell kertoo.

  Hän muistuttaa myös, että suurin osa maahanmuuttajista tulee työn, opiskelun tai suomalaisen puolison perässä, jolloin ideakortin kuvailemia erityistarpeita ei juuri ole.

  ”Isot maahanmuuttajaperheet kyllä toivovat esimerkiksi kahta vessaa, mutta usein isoissa asunnoissa on kaksi vessaa muutenkin.”

  Väestöryhmien välillä syttyvät konfliktit asuinalueilla voivat joskus johtua liian pienistä asunnoista tarpeeseen nähden, kertoo Helsingin sosiaali- ja terveysviraston asumisneuvonnan johtava sosiaaliohjaaja Anne Kinni.

  ”Esimerkiksi 12-henkisen perheen on vaikea löytää asuntoa, kun isoja perheasuntoja rakennetaan vähän. Liian pienessä asunnossa voi tulla valituksia metelistä tai ruoanlaitosta.”

  Suomen Somalia-verkoston puheenjohtaja Saido Mohamed kertoo, että ongelmana ovat usein juuri asuntojen koot.

  ”Pääkaupunkiseudulla rakennetaan lähinnä pieniä asuntoja eikä mietitä suuria perheitä. Perheiden täytyy tehdä kompromisseja”, Mohamed sanoo.

  Hän ihmettelee kaupungin asuntopolitiikkaa, jossa maahanmuuttajia halutaan hajauttaa eri alueille. Jos suuri perhe ei mahdu samaan asuntoon, olisi hyvä päästä edes lähialueelle.

  ”Sukulaisten tuki on tärkeää. Ei voi laittaa rajaa, että nyt jollain alueella on jo tarpeeksi maahanmuuttajia.”

  Mohamed myös muistuttaa, että kaikki somalialaiset suurperheet eivät elä sosiaalituella vaan kumpikin vanhempi voi käydä töissä ja lapset todennäköisesti opiskelevat.

  Omistusasuntoja muslimiperheet eivät usein halua ostaa, vaikka varaa olisikin. Se selvisi Hanna Dhalmannin pohjoismaisessa tutkimuksessa.

  ”Kaikissa pohjoismaissa omistusasuntoihin siirtyminen koettiin hankalaksi, koska islaminuskossa korkojen maksamista tai vastaanottamista pidetään vääränä”, Hanna Dhalmann sanoo.

  Saido Mohamed allekirjoittaa väitteen. Ongelman ratkaisemiseksi esimerkiksi Britanniassa on islamilaisia pankkeja, joiden lainaehdot ovat uskontoon sopivat. Suomessa sellaisia ei vielä ole.”

  www.hs.fi/koti/a1305916957109

Comments are closed.