Talousoppia

Alla oleva kirjoitus paljastaa sen, että EK:n ja ja muiden 30 vuotta vanhoilla asioiden toistamisella ei pelasteta Suomea. Suomi ei pelasta ketään vaan jokainen joutuu itse selviämään tulevasta romahduksesta. Mikään ei voi pelastaa Suomea mutta jokainen kansalainen voi pelastaa itse itsensä. Ei titanicissä kenenkään ollut pakko olla vaan suurimmalla osalla oli mahdollisuus lähteä pois ennen tuhoa. On varmaa, että seuraavina vuosina Suomessa työttömyys kasvaa, työpaikat vähenevät, verotus kiristyy, leikkaukset lisääntyy, valtionvelka kasvaa… Syynä ovat EK:n ja hallituspuoleiden päätökset, jotka vain lisäävät edellä mainittuja asioita. Eli itse itseään ruokkiva lama johon ovat syynä täysin väärät poliittiset päätökset. 90% miksi Suomi on näin huonossa tilanteessa ja tilanne pahenee on itse aiheutettuja.

suomimedia.wordpress.com/2015/01/07/suomi-oy-konkurssikypsa/

suomimedia.wordpress.com/2015/01/03/mielisairas-suomi-on-byrokraattien-paratiisi/

suomimedia.wordpress.com/2014/12/06/lama-suomen-uutisia-2014-joista-hallitus-vaikenee-ja-salaa/

suomimedia.wordpress.com/2014/12/06/suurin-osa-suomalaisista-maksaa-yli-70-veroja/

Ratkaisut, jotka vaatisivat poliittisia päätöksiä, joilla säästettäisiin  20-30 miljardia euroa vuodessa. Luonnollisesti ne eivät kelpaa EK:lle, eikä Kokoomukselle, SPD, Keskusta…..Syy miksi päätökset eivät kelpaa ovat, että alla olevassa leikkauslistassa olevat aiheet ovat ns. niin “pyhiä” hallituspuoleille. Niihin kuluu aina vain enemmän rahaa ja se rahoitetaan velkarahalla. Eli kustannukset kasvavat jatkuvasti alla olevan linkin listassa.

suomimedia.wordpress.com/2015/01/01/eurokriisi-jatkuu-ja-pahenee-ei-toivoa-paremmasta-suomi-joutumassa-maksamaan/

Verkkomediassa nimimerkki ert kirjoitti kommenteissa http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=12537

“Aiemmissa kirjoituksissani olen käsitellyt yhteiskuntamme rahanpuutteen syytä ja seurauksia, ja tässä esitän tien pois rahanpuutteesta.

Ensin lyhyt kertaus rahanpuutteemme syystä niille, jotka eivät ole kirjoituksiani nähneet. Raha- ja pankkijärjestelmämme on yksityinen kansainvälinen järjestelmä, joten se ei ole osa yhteiskuntaamme. Rahamme tulee kiertoon vain ottamalla sitä pankeista lainaksi. Pankit eivät lainaa talletustileillä olevia rahoja vaan luovat lainoja myöntäessään aivan uutta rahaa tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena. Korkojen vuoksi yhteiskunnassa on aina pankeille maksettavaa (velka + korko) enemmän kuin rahaa on olemassa (velka); korkoonhan ei erikseen luoda rahaa. Tämä synnyttää kroonisen rahanpuutteen. Korko-osaa ei, kokonaisuutena katsoen, voida koskaan maksaa (ne, jotka siinä onnistuvat, maksavat korko-osuutensa toisten velkapääomista, jotka virtaavat täällä rahoinamme, ja tulevat siten lisänneeksi yhteiskunnan rahanpuutetta), ja koska velat ja korot kuitenkin on pakko maksaa, joudutaan turvautumaan jatkuvaan lisälainanottoon. Tämä johtaa velkataakan jatkuvaan kasvuun. Kasvu on jopa eksponentiaalista (yhä jyrkemmin kiihtyvää), koska korkoa kertyy korkoa korolle -periaatteella. Siksi myös velkataakka kasvaa nopeammin kuin kierrossa olevan rahan määrä.

Asiaa voidaan havainnollistaa tynnyrillä, jonka kannessa olevasta aukosta sisään kaadetaan vettä (myönnettyjä lainoja) ja jonka alareunassa olevista kahdesta aukosta, velkojen aukosta ja korkojen aukosta, vesi virtaa ulos takaisin pankeille. Koska vettä valuu ulos koko ajan enemmän kuin sisään kaadetaan, seurauksena on kaatamisen jatkuva nopeuttaminen, että tynnyrissä (yhteiskunnassa) säilyisi riittävä määrä vettä (rahaa). Tällainen hullunmylly johtaa väkisin romahdukseen.

Raha- ja pankkijärjestelmää on vaihdettava. Rahanluontioikeus on siirrettävä omalle valtiollemme. Valtio luo rahaa a) korottomasti omiin menoihinsa (korotonta rahaa virtaa kiertoon) ja b) korollisina lainoina pankeille ja isoille yksityisille yhtiöille ja korottomina lainoina paikallishallinnolle ja harkinnan mukaan teollisuudelle. Pankit toteuttavat yksityistä lainoitusta lainaamalla eteenpäin asiakkaiden talletustileillä olevia rahoja ja omia tuottojaan. Jos näiden määrä joskus osoittautuu riittämättömäksi, ne voivat ottaa mainittua lainaa valtiolta. Valtion lainoille määrätään korkokatto, jolloin pankkien korotkaan eivät nouse korkealle. Paikallishallinto tarvitsee korotonta lainoitusta yleisten töiden toteuttamiseksi, ja siksi paikallisverotus säilyy, kuitenkin pienempänä, koska korkoja ei ole. Jos tynnyrivertausta jatketaan, tynnyriin kaadetaan vettä kahdesta aukosta, budjettikulutuksen aukosta ja lainanantoaukosta.

Kuinka sitten tynnyristä saadaan vesi pois, sinnehän virtaa koko ajan vettä? Liika vesi poistuu kolmesta tynnyrin alaosan aukosta: valtionvelkojen takaisinmaksuaukosta, valtionvelkojen korkojen aukosta ja (tarvittaessa) verotuksen aukosta. Myönnettyjen valtionlainojen pääomat kumoutuvat valtion saadessa ne takaisin, joten tasapaino säilyy, kun valtion saamien korkojen ja verojen määrä pidetään tasapainossa valtion budjettikulutuksen kanssa. Tasapainoa säädetään lähinnä säätämällä korkoprosenttia, joskus kuitenkin kantamalla veroa (esim. väliaikaista alkoholiveroa; ei kuitenkaan koskaan valtion tuloveroa). Korkojen ja mahdollisten verojen ainoa tarkoitus on poistaa liika raha kierrosta ja pitää siten rahan määrä vakaana.

Tasapainoa säädettäessä on huolehdittava siitä, että kiertoon jää aina riittävästi valtion velatonta budjettirahaa, ettei kokonaisvelka pääse nousemaan kierrossa olevan rahan määrää suuremmaksi. Tuosta velattomasta budjettirahasta pankkien laina-asiakkaat voivat ansaita rahat pankkilainojensa korkojen maksamiseen (kaikki velat on siis aina mahdollista maksaa takaisin, toisin kuin nykyjärjestelmässä) ja siitä saadaan myös tulot mahdollisiin veroihin.

Kun rahan määrää säädellään matemaattisesti fysikaalisten lakien mukaan ja lakiperusteisesti, politiikka ei pääse vaikuttamaan rahaan. Raha on julkinen palvelu, ja siihen ei politiikka kuulu.

Yllä kuvattu järjestelmä mahdollistaa vapaan talouden ja vapaan yrittäjyyden. Rahan tarjonta saadaan aina vastaamaan kysyntää. Valtion tulovero ja valtionvelka poistuvat. Työttömyys poistuu. Nousu- ja laskukausien kierto loppuu. Talouden romahduksen uhka poistuu. Ostovoima pysyy vakaana. Inflaatiota ei esiinny (inflaatio voi olla vain velkarahajärjestelmässä, jossa korkoihin ei luoda rahaa ja jossa sen vuoksi syntyy krooninen rahanpuute ja sen seurauksena krooninen rahan arvon heikkeneminen – tuottajat siirtävät korkonsa hintoihin ja kuluttajilta katoaa ostovoima).

************************

Siinä siis kirjoitukseni. Lisään tähän loppuun vielä, että kaikki rahamme on velkaa pankkiireille, joiden johto koostuu tietystä heimosta. Lainoilla on vakuudet, joten ko. pankkiireilla on kiinnitys suureen osaan kansallisvarallisuuttamme. Koska velkarahajärjestelmä on järjestelmä, joka määrää maksamaan veloille korot, vaikka korkoihin ei ole missään luotua rahaa eikä niitä kokonaisuutena katsoen lainkaan ole mahdollista maksaa, se on ase, jolle meidät viedään väkisin velkakierteeseen (rahan puute pakottaa lainaamaan koko ajan enemmän) ja velkaorjuuteen ja tuhoon. Se on tappoase. Jos maassa on maanpuolustustahtoa, tämä vihollinen on ensin kukistettava. Muut viholliset ovat täysin sekundaarisia emmekä voi heitä voittaa, ellemme ensin irrota itseämme katastrofaalisesta raha- ja pankkijärjestelmästämme.

Miksei meidät tuhoavaan raha- ja pankkijärjestelmään ole aiemmin puututtu (kirjallisuutta asiasta kyllä on internetissä, etenkin englanninkielisenä)? Miksei kukaan päättäjistämme reagoi meneillään olevaan tuhoon? Lisäksi voidaan sanoa näin: Jos kansa ei tunne rahajärjestelmäämme, se tekee valtavan rikoksen, äärimmäisen maanpetoksen, äänestäessään vaaleissa tietämättömänä. Se tuhoaa koko maan ja itsensä.

Yllä kuvatun uuden rahajärjestelmän avulla pankkiirien valta yhteiskunnastamme ja hallituksestamme saadaan lopetettua ja pääsemme heidän orjuudestaan. Nyt pankkiirien koronkiskonta säätelee täällä kaiken – tuhoaa kaiken. Kyseessä on sota. SIIHEN tulee puuttua. SIITÄ tulee puhua. Meitä tuhotaan!”

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

 1. ”Samaan aikaan kun kulttuurien kirjo Suomessa lisääntyy, lisääntyy myös erilaisten asumisratkaisujen tarve.

  Maahanmuuttajien asumisen suunnittelun avuksi tehtiin jo vuonna 2010 ideakortti, jossa kerrotaan esimerkkejä islaminuskon vaikutuksista asumiseen. Kortti ei ole virallinen, suunnittelussa suoraan hyödynnettävä rt-ohjekortti, vaan se tarkoitettiin keskustelunavaukseksi. Ideakortissa luetellaan seikkoja, joita erityisesti muslimien asuntoja suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon:

  Islaminuskoisen kodissa on tärkeää, että naiset voivat välttyä miesten katseilta tarvittaessa. Esimerkiksi ruokaa voi laittaa kätevämmin ilman huivia, mutta silloin keittiön tulee olla suljettu tila. Jos perheeseen tulee vieraita, miesvieraiden olisi ihanteellista käyttää omaa sisäänkäyntiä. Tytöt ja pojat eivät saisi asua samassa huoneessa enää yli 7-vuotiaina.

  Yksi merkittävistä kulttuurieroista on perheiden suuri koko. Samassa asunnossa voi asua monilapsisen perheen lisäksi muita sukulaisia, kuten isovanhemmat.

  Kortin ohjeet on koonnut Hanna Dhalmann, ja ne perustuvat aiheeseen liittyviin Suomessa tehtyihin tutkimuksiin. Dhalmann itse on tutkinut muun muassa somalien asumista. Hän korostaa, että ohjeiden tarkoitus ei ole vaatia maahanmuuttajille erityisasuntoja.

  ”Nyt on muutenkin hyvin erilaisia asuntotarpeita kuin ennen. Kaikki eivät asu nelihenkisessä ydinperheessä. Rakentamisessa olisi hyvä tehdä joustavia ratkaisuja, jotka sopisivat mahdollisimman monelle.”

  Muslimeiden tarpeisiin joustavuudesta olisi hyötyä etenkin tilan jakamisessa. Jos asuntoa pystyy jakamaan erilaisilla sermeillä tai liukuovilla, näkösuojaa saa tarvittaessa. Näkyvyys asuntoon ei myöskään saisi olla suora.

  ”Suomessa on ollut jonkin aikaa ihanne asunnosta, jossa on mahdollisimman paljon avointa tilaa ja näkyvyyttä. Se ei toimi kaikilla”, Dhalmann sanoo.

  Esimerkiksi kokolasisia parvekkeita hän on havainnut vuorattavan kankailla ja muilla näkösuojilla. Verhotankoja olisi parasta olla kaksi, jotta saisi asennettua sekä valoa läpi päästävät että paksummat verhot.

  ”Uusissa kaupungin vuokra-asunnoissa olen nähnytkin kaksia verhotankoja. En tiedä, onko tämä ideakortin aiheuttama keskustelu vaikuttanut käytäntöihin.”

  Helsingin kaupungin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell uskoo verhotankomuutoksen perustuvan johonkin muuhun syyhyn.

  ”Räätälöimme asuntoja lähinnä vammaisryhmille. Muuten teemme huoneistoja, jotka palvelevat mahdollisimman monia.”

  Koehankkeita on kyllä ollut: Kalasataman autottomaan kortteliin pyrittiin tekemään ratkaisuja perheille, joiden kokoonpano on eri viikkoina erilainen.

  ”Muuntojoustavuus on teema, josta puhutaan paljon. Kaikilla, joilla on tila kortilla, tilan jakamisen tarve on isompi”, Randell kertoo.

  Hän muistuttaa myös, että suurin osa maahanmuuttajista tulee työn, opiskelun tai suomalaisen puolison perässä, jolloin ideakortin kuvailemia erityistarpeita ei juuri ole.

  ”Isot maahanmuuttajaperheet kyllä toivovat esimerkiksi kahta vessaa, mutta usein isoissa asunnoissa on kaksi vessaa muutenkin.”

  Väestöryhmien välillä syttyvät konfliktit asuinalueilla voivat joskus johtua liian pienistä asunnoista tarpeeseen nähden, kertoo Helsingin sosiaali- ja terveysviraston asumisneuvonnan johtava sosiaaliohjaaja Anne Kinni.

  ”Esimerkiksi 12-henkisen perheen on vaikea löytää asuntoa, kun isoja perheasuntoja rakennetaan vähän. Liian pienessä asunnossa voi tulla valituksia metelistä tai ruoanlaitosta.”

  Suomen Somalia-verkoston puheenjohtaja Saido Mohamed kertoo, että ongelmana ovat usein juuri asuntojen koot.

  ”Pääkaupunkiseudulla rakennetaan lähinnä pieniä asuntoja eikä mietitä suuria perheitä. Perheiden täytyy tehdä kompromisseja”, Mohamed sanoo.

  Hän ihmettelee kaupungin asuntopolitiikkaa, jossa maahanmuuttajia halutaan hajauttaa eri alueille. Jos suuri perhe ei mahdu samaan asuntoon, olisi hyvä päästä edes lähialueelle.

  ”Sukulaisten tuki on tärkeää. Ei voi laittaa rajaa, että nyt jollain alueella on jo tarpeeksi maahanmuuttajia.”

  Mohamed myös muistuttaa, että kaikki somalialaiset suurperheet eivät elä sosiaalituella vaan kumpikin vanhempi voi käydä töissä ja lapset todennäköisesti opiskelevat.

  Omistusasuntoja muslimiperheet eivät usein halua ostaa, vaikka varaa olisikin. Se selvisi Hanna Dhalmannin pohjoismaisessa tutkimuksessa.

  ”Kaikissa pohjoismaissa omistusasuntoihin siirtyminen koettiin hankalaksi, koska islaminuskossa korkojen maksamista tai vastaanottamista pidetään vääränä”, Hanna Dhalmann sanoo.

  Saido Mohamed allekirjoittaa väitteen. Ongelman ratkaisemiseksi esimerkiksi Britanniassa on islamilaisia pankkeja, joiden lainaehdot ovat uskontoon sopivat. Suomessa sellaisia ei vielä ole.”

  www.hs.fi/koti/a1305916957109

Comments are closed.