TE-toimiston ja sosiaalitoimiston virkailijat rikkovat lakia

Tärkeää tietää työkokeilusta ja kuntouttavast työtoiminnasta 4h

Monikaan ei tiedä, että lain mukaan teidän ei tarvitse tehdä kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa kuin 4 tuntia / päivä töitä ei yhtään enempää. Lisäksi se riittää, että teette 4 tuntia yhtenä päivänä viikossa. Tämä asia on hyvä tuoda esiin jo aktivointi suunnitelmassa, että ette tule tekemään yhtään enempää kuin 4 tuntia / 1 päivä / viikossa.

www.thl.fi/fi/web/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttavan-tyotoiminnan-kasikirja/kuntouttava-tyotoiminta/kuntouttavan-tyotoiminnan-jakso-ja-toiminta-aika/kuntouttavan-tyotoiminnan-toiminta-aika

Onkin tärkeää, että jokainen ymmärtää teidän ei tarvitse tehdä kuin 4 tuntia yhtenä päivänä viikossa ilmaiseksi töitä. Jos haluatte maksimoida 9€ kulukorvauksen teette 4 tuntia viitenä päivänä viikossa, ette yhtään enempää.

Kaikki kuntouttavassa työtoiminnassa, kursseilla ja työkokeilussa olevat ovat oikeutettuja sosiaalitoimiston matkakorvaukseen, jota pitää itse hakea jotta sen saa.
Matkakorvaukset

Kaikilla kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun  tai kursseille osallistuvilla henkilöillä on oikeus (riippumatta siitä, onko henkilön pääasiallinen toimeentulon lähde työttömyysetuus vai toimeentulotuki) saada työtoimintaan osallistumisesta aiheutuvista matkamenoista toimeentulotukena maksettavaa matkakorvausta. Matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaisesti.

Oman kulkuneuvon käyttämisestä aiheutuvat menot voidaan ottaa huomioon silloin, kun oman kulkuneuvon käyttö on välttämätöntä esimerkiksi puuttuvien tai hankalien joukkoliikenneyhteyksien vuoksi.

Toimeentulotukena myönnettävä matkakorvaus on muun toimeentulotuen tapaan verotonta, eikä sitä sisällytetä varsinaiseen toimeentulotukilaskelmaan. Sellaiselle kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle henkilölle, joka ei saa muuta toimeentulotukea, matkakorvausten maksaminen ei edellytä toimeentulotukilaskelman tekemistä.

Pistäkää sana leviämään ja vinkit jakoon kaikille.
keskustelu.suomi24.fi/t/12919680/tarkeaa-tietaa-tyokokeilusta-ja-kuntouttavast-tyotoiminnasta-4h

Ohjeet miten toimia kela-sossu-te-toimiston virkailijoiden kanssa.
1. Tallenna/nauhoita kaikki keskustelut salaa olipa suullisesti, puhelimessa tai sähköpostilla.
2. Kysy aina mihin lakipykälään mikäkin päätös kuuluu ja pyydä näyttämään lakipykälä. Mikäli virkailija ei suostu siihen, ei sellaista lakia ole olemassakaan ja virkailija koitti kusettaa eli valehdella sinulle. Virkailia syyllistyi myös virkarikokseen ja yrittää aina tehdä laittomia päätöksia ja karensseja. Valita aina kaikista vääristä/laittomista päätöksistä korkeimpaan tahoon asti. Mikäli päätös on selkeästi laiton valita korkeimmalle taholle saakka ja vasta sitten vie päätöksen tehnyt virkailija aina henkilökohtaisesti oikeuteen ja tee rikosilmoitus poliisille.  Lähes aina virkailijat syyllistyvät virka-aseman väärinkäyttämisen, törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen,  virkavelvollisuuden rikkominen->www.minilex.fi/t/virkarikokset
3. Poista kela-sossu-te-toimiston tiedoista puhelinnumero ja sähköposti, jolloin kaikki yhteydenotot tulevat kirjeenä. Jos heille on asiaa kirjettä postiin aina.
4. Suomen lain mukaan et saa antaa kenellekkään alkuperäisiä papereita ja kuitteja. Saat antaa vain kopioita ja alkuperäiset paperit ja kuitit tulee aina säilyttää itsellä. Alkuperäisen paperin tai kuitin vaatija syyllistyy aina rikokseen. Kela-sossu-te-toimisto hukkaa myös papereita, siksi on tärkeää antaa aina vain kopioita alkuperäisistä, koska näin voit toimittaa aina uusia papereita, jos ne katoavat.

Kapuloita virkarattaisiin
keskustelu.suomi24.fi/t/11818302/kapuloita-virkarattaisiin

Tasavallan harjoittelijat ja tukityöllistetyt THT ry

Tasavallan harjoittelijat ja tukityöllistetyt ry on rekisteröity yhdistys sekä verkkoyhteisö, joka toimii edellä mainittujen tukityöllistettyjen edunvalvojana, työllistämisen tukijana ja äänenkannattajana.  Sivustolla tuodaan esille myös vastuullisesti toimivia työnantajia.  Tavoitteenamme on luoda välityömarkkinoille toimivat pelisäännöt ja työehtosopimukset sekä auttaa yrityksiä löytämään päteviä työntekijöitä.

thtry.fi/

Yhdenvertaisuus on perusoikeus. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja.
www.yhdenvertaisuus.fi/

Alla oleva on kirjoitus lainaus netistä poimittu

Orjatöiden sabotointi

“Ei kukaan työnantaja ole niin tyhmä, että maksaisi palkkaa jos ilmaista työvoimaa on tarjolla.Nyt pitäisi kaikkien näihin töihin pakotettuja tehdä työnsä mahdollisimman huonosti ja olla mahdollisimman”tyhmiä” että tämä loppuu.Sitä paitsi usein nämä orjat pakotetaan tekemään 6-8 tuntia viitenä päivänä viikossa töitä.Tää on sairas systeemi. Sabotoikaa ja tehkää työt niin huonosti ja etanan hitaasti, kuin mahdollista ja mikään työ ei valmistu ikinä, eikä koskaan mene oikein.Tulkaa myöhässä töihin, pitäkää pitkiä taukoja ja lähtekää ennen työajan loppumista pois. Käykää työaikana kaupungilla yms. Tämä ilmaisten työntekijöiden käyttäminen loppuu vasta sitten, kun tarpeeksi moni sabotoi kunnolla. Jos on paha olo olkaa maailman vittumaisin henkilö erityisesti kaikille työnohjaajille tai kurssien järjestäjille. Täytyy muistaa, että muut ilmaiset työntekijät eivät ole syyllisiä tilanteeseen he ovat ilmaisia orjia sinun lailla. Sinun tehtäväsi on vapauttaa kaikki orjat ja kertoa vinkit sabotointiin ja kehitellä uusia keinoja sabotoida muiden kanssa. Paha olo on parasta purkaa aina ilmaistöiden työnohjaajille ja kurssienjärjestäjille ja se helpottaa. Se nautinto, kun kurssienjärjestäjät ja työohjaajaat menettävät hermonsa tai alkavat itkemään. Kun asiat viedään tarpeeksi pitkälle menee kurssienjärjestäjällä tai työnohjaajilla hermot ja he yrittävät käydä käsiksi ja jopa lyödä sinua. Silloin on pakko itsepuolustuksena surutta vedellä heitä turpaan ja kunnolla itsepuolustuksena se menee aina läpi. Tarkoitus on murskata henkisesti ja fyysisesti kaikki työnohjaajat ja kurssienjärjestäjät. Tehdä heidän elämästään jatkuvaa helvettiä. Tämä on jatkuvaa sotaa ilmaisia orjatöitä vastaan ja me työttömät tulemme voittamaan ja meidän määrä kasvaa jatkuvasti.”

Te-toimiston virkailijat ja sosiaalitoimiston virkailijat kusettavat asiakkaita laittomasti. Uuden tutkimuksen mukaan työvoimatoimistoissa yli 90% karenssipäätöksistä on lainvastaisia. Sosiaalitoimistossa 20% ja 40% alennukset toimeentulotuesta yli 80% on lainvastaisia. 60% kelan päätöksistä on lainvastaisia. Tämä pistää hämmentämään, mutta kun asiaan perehtyy paljon alempana on linkki jossa selvitettään kaikki tarkasti. Niin havaitaan, että taustalla onkin vain yksi ainoa syy että kunnat säästävät rahaa laittomilla karenseilla. Te-toimisto säästää rahaa laittomilla päätöksillä. Laittomilla karensseilla on myös toinen sivuvaikutus: työttömyysluvut vääristyvät, koska karensseissa olevia ei lasketa työttömiksi. Kela säästää rahaa laittomilla päätöksillä myös. Laittomia päätöksiä tehtaillaan, kuin villissä lännessä ja motiivina on rahan säästäminen.

Lakia rikkovat virkailijat pistävät karenssia ilman kunnollisia perusteita ja mikä pahinta suurin osa niistä on laittomia. On suorastaan raivostuttavaa, että köyhiä ja sairaita ihmisiä potkitaan kirjaimellisesti päähän kusipää virkailijoiden toimista ja vieläpä laittomasti. Jotta tälle toiminnalle saadaan stoppi. Vaatii se sitä, että jokainen valittaa jokaisesta laittomasta päätöksestä. Jos oikeutta ei muuten saa on lakia rikkova virkamies haastettava oikeuteen. Teet tutkintapyynnön poliisille ja varmistat, että asia etenee oikeuteen. Lakia rikkovista virkailijoista tuomion saa oikeudessa keskimäärin noin 90%.

Muutoksenhaku Suomessa

Toimeentuloturvan muutoksenhakutiet vaihtelevat etuuksittain ja päätöksen tehneen viranomaisen mukaan.

Kelan päätöksestä voi valittaa ensisijaisesti lähettämällä vapaamuotoisen valituskirjelmän päätöksen tehneeseen toimistoon. Jos Kela ei katso voivansa oikaista tekemäänsä päätöstä vaaditulla tavalla, se välittää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on menettelyn ylin ja viimeinen valitusaste.

Kunnan antamasta lopullisesta päätöksestä voi yleensä valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ratkaisee valituksen perusteella, onko valituksenalainen viranomaisen päätös lainmukainen. Jos hallinto-oikeuden ratkaisu ei tyydytä, voi asiasta joissain tapauksissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kantelun oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille voi tehdä, jos epäilee viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon loukanneen perus- tai ihmisoikeuksia tai menetelleen muutoin lainvastaisesti. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät voi tutkia asiaa, jos muutoksenhaku asiaan on kesken.

www.kela.fi/sosiaaliset-oikeudet_muutoksenhaku-suomessa

www.kela.fi/sosiaalisetoikeudet

ssos.nettisivu.org/

Kansainväliset valvontaelimet
Asian saattaminen kansainväliseen valvontaelimeen
Kansallinen tuomioistuin voi esittää käsiteltävänään olevan asian yhteydessä kysymyksen Euroopan unionin tuomioistuimelle unionin oikeuden tulkinnasta. Muutoksenhakija voi eräissä tapauksissa itse, käytettyään kaikki kotimaiset oikeusturvakeinot, valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tai muulle kansainväliselle valvontaelimelle, joka vastaanottaa yksilövalituksia ja jonka toimivallan Suomi on hyväksynyt.
www.kela.fi/sosiaaliset-oikeudet_kansainvaliset-valvontaelimet

Esimerkkejä te-toimiston ja sossun virkailijoiden laittomuuksista kuvien kera tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/

Ongelma- ja ristiriitatilanteissa ota yhteyttä tarvittaessa työttömyysturva-asiamieheen. Työttömyysturva-asiamieheen voi ottaa yhteyttä elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen (Ely-keskus) kautta. Alla lista paikkakunnittain.

www.ely-keskus.fi/documents/10191/45152/tyottomyysturva_asiamiehet_yhteystiedot01062015.pdf/4eca0186-45c4-40e3-9ab1-825da04681d6

Kysy neuvoa, ohjeita ja apua keskustelu.suomi24.fi/yhteiskunta/yhteiskunnan-tuet-ja-avustukset

Apua kanteluiden tekemiseen lakia rikkovista virkailijoista www.viranomaisrikollisuus.net/  Ota yhteyttä: henri.aut(at)gmail.com

Virallinen neuvonta www.satakunta.net/  toimeentulotuki.net/sosiaalitoimisto/

www.laki24.fi/ oikeusneuvonta puhelimella.
Virkailijasta, joka rikkoo lakia on myos tehtävä viranomaisesta tai virkamiehestä kantelu. Jokaisella meistä saattaa olla tuttuja tai muita, jotka joutuvat tämän laittoman vääryyden kohteeksi siksi on aika auttaa heitä. Myös jokaisen, joka saa laittoman karenssin on toimittava aktiivisesti oikeuden saamiseksi valittamalla perusteellisesti päätöksestä. Päätöksistä valittamisessa saatetaan joutua menemään korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jotta saadaan oikeutta. Myös kantelu on tehtävä virkailijasta, joka tekee laittomia karenssi päätöksiä. Niin härskiä ja tahallista on virkalijoiden lain rikkominen, että asiasta kannattaa nostaa jopa oikeusjuttu ja siinä auttaa aina ilmaiseksi paikallinen oikeusaputoimisto. Alla ohjeet kanteluiden tekemiseen.
www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/asiakkaanoikeudet/valittaminen
www.stm.fi/toimeentulo/valitusviranomaiset
Alla yleistä tietoa kaikille omista oikeuksistaan työttömille ja sosiaalitoimiston asiakkaille. www.stm.fi/toimeentulo

Yleensä kela-sossu-te-toimiston lakia rikkovat virkailijat syyllistyvät lähes poikkeuksetta seuraaviin virkarikoksiin: Virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkavelvollisuuden rikkomisesta, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen,törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen ja virkasalaisuuden rikkomisesta. Näillä kaikille nimikkeillä lähdetään aina hakemaan oikeudessa tuomioita lakia rikkovilla kela-sossu-te-toimisto virkailijoille. Yksittäinen virkailija on aina vastuussa päätöksestä, jonka hän tekee laittomasti.

www.minilex.fi/t/virkarikokset

Alla kertomus kuinka räikeästi TE-toimistot ja niiden virkailijat rikkovat lakia. Kaikkien tulee muistaa TE-toimistot ja niiden virkailijat eivät ole lain yläpuolella. Heidät saadaan vastuuseen ja tuomioihin. Se vaatii aktiivisuutta ja taistelua.
www.kymensanomat.fi/Mielipide—Sana-on-vapaa/2010/12/13/TE-toimiston+k%C3%A4yt%C3%B6s+ollut+moraalitonta/2010310171415/69
keskustelu.suomi24.fi/node/9302653
keskustelu.suomi24.fi/node/11343871

Muutama ohje sossu-kela-te-toimisto asioinnissa. 1. Muista aina äänittää salaa kaikki keskustelut ja puhelinkeskustelut, ja sähköpostit. 2. Lain mukaan et saa koskaan antaa alkuperäisiä papereita muille. Sinun tulee antaa aina kopiot ja säilytettävä aina alkuperäiset itselläsi. Jos virasto tai virkailija pyytää alkuperäisiä papereita on se laitonta ja on aina annettava kopiot. 3. Lain mukaan kaikista päätöksistä ja papereista joita allekirjoitat sinun tulee saada itsellesi paperiversio. 4. On suositeltavaa poistaa kela-sossu-te-toimiston tiedoista ja netistä puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jotta saat yhteydenotot kirjallisena kirjeinä. Jolloin sinulla on aina kirjalliset todisteet. 5. On suositeltavaa, että mainitset aina, että sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää nettiä ja sähköisiä palveluita. Tämän takia et voi käyttää sossu-kela-te-toimiston sähköisiä palveluita, etkä voi vastaanottaa Ekirjeitä, etkä käyttää postin netpostia. 6. On suositeltavaa aina mainita ettet omista autoa, nettiä, puhelinta ja sähköpostia.

Aina kun asioit kyseisesten virastojen kanssa keräät todisteita mahdollisista virkailijoiden rikoksista. Joita käytetään myöhemmin todisteena jopa oikeudessa. Juuri näillä todisteilla virkailijat tuomitaan oikeudessa. Parhaimmassa tapauksessa virkailijat tuomitaan maksamaan korvauksia sinulle. Tärkeintä on haastaa yksittäisiä virkailijoita oikeuteen, koska he ovat itse vastuussa laittomista päätöksistä-   Olet oikeutettu oikeudessa korvauksiin laittomista päätöksistä viivästyskorkoineen. Viivästyskorko aletaan laskemaan siitä hetkestä, kun laiton päätös on tehty. Suomessa oikeudessa häviävä osapuoli maksaa voittajan kaikki oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen, sekä korvauksia laittoman toiminnan aiheuttamista vahingoista viivästyskorkoineen. Eli tässä tapauksessa kela-sossu-te-toimisto tai yksittäiset virkailijat maksavat sinulle korvauksia ja sinun oikeudenkäyntikulusi noin 90% keskimääräisellä todennäköisyydellä. Oikeudessa ainoa tehtäväsi on “tuhota” vastapuoli eli osoittaa selkeästi todisteineen kaikki laittomuudet. Oikeudenkäynnit voitetetaan selkeillä todisteilla.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalle, jolle kannattaa tehdä AINA KANTELU jos vähänkään epäilee viranomaisten toimien laillisuutta!Siinä ei menetä mitään, koska kantelun voi tehdä SÄHKÖPOSTILLA eikä se maksa mitään!Apulaisoikeusasiamies Pajuoja ratkaisee asiat, jotka koskevat muun muassa poliisia, sosiaalivakuutusta, työvoimahallintoa, syyttäjälaitosta ja puolustuslaitosta.Käytä suojattua yhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassapidettäviä tai muuten arkaluontoisia asioita.Suojattu sähköposti: turvaposti.eduskunta.fi/Merkitse vastaanottajaksi: oikeusasiamies@eduskunta.fi

“Ei kaikkia työkkärissä sanottuja pidä uskoa, huijjaava virasto se on. Kysyn aina mihin lakiin tai ohjeeseen tuo perustuu, useinkaan lakia tai ohjetta ei löydy, silloin alkaa työkkärin tädillä änkytys josta ei selvää saa.
Ei kannata uskoa ihan kaikkea mitä työkkärissä, sossussa tai kelassa virkailija kertoo. Tuon olen monta kertaa huomannut. On todella huolestuttavaa että virkailijat huijjaavat asiakkaita. Oikeusaputoimisto auttaa kaikkia varattomia ilmaiseksi. Tai ohjaa asianajajalle, jonka kulut valtio maksaa. Ne auttaa oikeuden hakemisessa aina kun TE-toimisto tai sossu lainvastaisesti antaa karenssia. Sieltä saa tarkat ohjeet miten toimia. Jokainen virkailija, TE-toimisto, sossu, joutuu vastuuseen lain rikkomisesta. Kunhan taistelee vastaan kovaa vain siten saa oikeutta.”

Yleisin laitoin karenssi alkaa tällä lailla. Työnhakija joutuu kieltäytymään pätevän syyn perusteella, koulutuksesta,kurseilta,työharjoittelulta tai miltä tahansa. Tai työttömän on mahdoton päästä edellä mainittuihin paikkohin pitkien matkojen takia 10-80km, koska ei omista autoa, eikä sinne ole kuljetusta bussi/juna. Esimerkkinä työtömälle tarjotaan kurssia,koulutusta tai työharjoittelua 20-80km päästä. Työttömällä ei ole autoa ja kyseiseen paikkaan ei kulje bussi tai juna esim siten, että työtön pääsee ajoissa oikeaan aikaan paikalle ma-pe. Tämän takia työttömän on mahdoton päästä kyseiseen paikkaan, koska kuljetusta ei ole. Jos työttömällä ei ole varaa ostaa esim. junalippuja tai linja-autolippuja myös tällöin työttömän on mahdoton päästä kyseisiin paikkoihin. Näistä määrättävät karenssit ovat aina laittomia. Siitä on todella tärkeä mainita perusteluissa ja virkailijalle. Virkailijat voivat ehdottaa, että lainaat autoa muilta, mutta tähän tulee todeta, että se ei ole mahdollista. Virkailijalle on hyvä mainita, että työvoimatoimisto voikin maksaa matkakulut, taksi, linja-auto, juna. Mihin virkailijat eivät suostu ja tällöin saa laillisen todisteen, virkailijan laittomasta karenssista. Myös jokainen työtön, jolla on työkyvyttömän paperit on oikeutettu lain mukaan kieltäytymään kaikesta työkkärin tarjonnasta. Ilman mitään karenssia.

Myös varattomat työttömät, joilla ei ole rahaa ostaa juna, linja-auto lippuja tai ei ole omalla autolla varaa ajaa työmatkaa. Ovat lain mukaan oikeutettuja kieltäytymään työstä ilman karenssia. Mikäli yksikään virkailija järjestää karenssia on se aina laitonta. Sama koskee kaikkia hoidon tarpeessa olevia työttömiä esim. alkoholistit, huumeiden käyttäjät, tai muuten sairaat. He voivat laillisesti kieltäytyä kaikesta mitä työkkäri tarjoaa. Mikäli työkkäri antaa karenssia ja sossu myös karenssia on se aina laitonta. Sekä virkailija syyllistyy virka-aseman väärinkäyttöön, josta on nostettava syyte. Tällöin työvoimatoimiston virkailija määrää karenssin, jollain tekosyyllä ja samalla syyllistyy laittomaan tekoon. Virkailija voi uhkailla laittomasti, että tällä päätöksellä myös sosiaalitoimisto alentaa tukea 20%. Työkkärin virkailija ei päätä, eikä voi vaikuttaa sosiaalitoimiston päätöksiin. Työnhakija joutuu nyt hakemaan toimeentulotukea. Missä sosiaalivirkailija antaa työvoimatoimiston päätöksellä laittomasti 20% vähennyksen toimeentulotukeen. Myöhemmin virkailija voi vähentää minkä tahansa tekosyyn takia 40%. Kaikki näistä 3 vaiheesta ovat laittomia ja jokainen virkailija syyllistyy virka-aseman väärinkäyttöön, josta on pakko tehdä kantelu. Toinen yleinen laiton tapa on se, että virkailijät väittävät, että tilillä olevat rahat ovat tuloa. Väärin tilillä olevat rahat eivät ole tuloa ja siitä on hallinto-oikeuden päätös. Vaikka tilillä olisikin rahaa on oikeutettu täysi määräisiin tukiin.

Työkkäri pakottaa työkyvyttömän papereilla olevia työttömiä töihin. Tai sairaana olevia työttömiä toihin, joilla on lääkärintodistust. Nämä ovat aina laittomia päätöksia ja virka-aseman väärinkäyttöä. Nyt aletaan metsästämään näitä tahallaan lain rikkojia rikollisia virkailijoita. Heidät kaikki saatetaan vastuuseen rikollisista teoistaan tavalla tai toisella. Heidät etsitään käsiin ja heistä tulee tehdä kanteluita. Lisäksi jos tarvetta löytyy on heistä tehtävä rikosilmoitus. Siinä kaikkia auttaa ilmaiseksi paikallinen oikeusaputoimisto. Piilopaikkaa ei ole, joka ikinen rikollinen virkailija on etsittävä ja saatettava vastuuseen laittomista teoistaan. Lainatekseni erästä tuomaria “viranomainen tai virkailija, joka lakia rikkoo huolimattomuudellaan tai tahallaan on rikollinen ja hänen on vastattava teoistaan oikeudessa”.

Alla olevassa linkissä selitetään tarkoin miten virkailijat rikkovat lakia ja määräävät laittomasti karensseja.
sakutimonen.com/alennettu-toimeentulotuki/

Alla kokoelma linkkejä, joissa kerrotaan tarkasti miten köyhiä ja sairaita ihmisiä virkailijat laittomasti kohtelevat kaltoin. Sekä miten työttömiä käytetään hyväksi ilmaisena työvoimana.
toimeentulotuki.blogspot.fi/
sakutimonen.com/

www.jatkasaarenlyhty.suntuubi.com/?cat=8
www.jatkasaarenlyhty.suntuubi.com/?cat=0

Pieni asia vakuutusyhtiöistä. Vakuutusyhtiöt säästävät rahaa ja kasvattavat voittojaan hylkäämällä mahdollisimman monta korvausta. Silti vakuutusmaksut nousevat, joka vuosi 10-20%. Monelle tulee yllätyksenä, kun vakuutusyhtiö ilmoittaa ettei se korvaa yhtään mitään. Järkevät ihmiset irtisanovat kaikki muut paitsi pakolliset vakuutukset. Pakolliset vakuutukset kannattaa kilpailuttaa ja valita halvin.

Vakuutuksissa kolmen yhtiön monopoli ja siksi hinnat nousevat jatkuvasti
suomimedia.wordpress.com/2015/04/02/vakuutuksissa-kolmen-yhtion-monopoli-ja-siksi-hinnat-nousevat-jatkuvasti/

OSA 2.

Sitten tulevat vielä kelanlääkärit ja vakuuslääkärit. Joiden ainoa tehtävä on hylätä mahdollisimman monta hakemusta tarvittaessa laittomasti. Tässäkin paljastuu, että hylkäämällä mahdolisimman monta hakemusta ainoa tarkoitus on säästää rahaa. Esimerkkinä kaulasta alaspäin halvaantunut henkilö, joka oli kelanlääkärien ja vakuuslääkärien mukaan täysin terve ja työkykyinen. Vaikka 3 erikoislääkärin lausunnon mukaan henkilö ei ollut työkykyinen. Jotta nämäkin lain rikkojat ja rikolliset henkilöt saadaan vastuuseen. On laittomista päätöksista aina valitettava tarvittaessa korkeimpaan asteeseen asti. Ohjeet löytyvät kela.fi/in/internet/suomi.nsf?Open
Mikäli oikeutta ei saada on asia pakko viedä oikeuteen asti. Nopein ja paras tapa on viedä oikeuteen se henkilö, joka on laittoman päätöksen tehnyt. Sekä laittomien päätösten tekijät syytteeseen. Siinä auttaa paikallinen oikeusaputoimisto ilmaiseksi. Oikeudessa 3 lääkärin lausunnot voittavat aina yhden lääkärin lausunnon, joka ei ole edes nähnyt potilasta.

Myös kela tekee vääriä ja jopa laittomia päätöksiä, niistä pitää aina valittaa.
Verottaja tekee paljon laittomia ja vääriä päätöksia, niistä pitää aina valittaa.
Kunta tekee paljon laittomia ja vääriä päätöksiä, niistä pitää aina valittaa.
Valtio tekee paljon laittomia ja vääriä päätöksiä, niistä pitää aina valittaa.

Eikä asia jää siihen yksityiset vanhushuoltopalvelut eli hoivakodit, jotka toimivat veroparatiiseissa. Kohtelevat vanhuksia kuin roskaa. Tämä asia koskettaa meitä, jokaisia. Jokainen näistä rikollisista hoivakodeista on kanteluiden myötä saatava vastuuseen ja tarvittaessa asiasta on tehtävä rikosilmoitus. Lue lisää, katso video ja järkytyt kunnolla. Muista myös, että vanhusten laiminlyönti ja todella huono kohtelu on aina lainvastaista.

Vanhus pääsi suihkuun neljästi vuodessa.

www.mtv3.fi/uutiset/45min/jaksot.shtml?1690908
www.katsomo.fi/?progId=162367

Yhä useampi suomalainen on pakotettu tekemään töitä ilman palkkaa, jo yli 400 000 ihmistä tekee töitä ilman palkkaa. Googlella löytää ” Joka kymmenes töissä ilmaiseksi” Onko oikein, että voitto tehdään työttömien selkänahalla teettämällä heillä ilmaistyötä??? Minä lähden siitä, että jos työtä teetetään, niin sitten siitä on maksettava myös palkka, joka riittää elämiseen. Nyt on vain niin, että yhä suureneva joukko työttömiä työskentelee ilman palkkaa.Oma lukunsa on sitten työttömien rangaistusjärjestelmä ja miten sitä sovelletaan. Itse työttömiin kohdistettu rangaistusjärjestelmä on usein ankarampi kuin oikeuslaitoksessa määrätty. Työttömiä voidaan rangaista myös tilanteissa, joihin he eivät ole itse mitenkään syyllistyneet: esim. posti kadottaa työhönosoituksen, työtön saa koulutukseenosoituksen ja koulutuspaikka sijaitsee paikassa, mihin ainut yhteys työttömän kotoa on taksi ja etäisyyttä 50 km jne. Työttömien rangaistusmahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Työttömät saivat v. 2012 yli 180 000 rangaistusta, millä on jo fiskaalistakin merkitystä. Tarkemmat luvut löytyvät työllisyyskertomuksista, mitkä löytyvät googlaamalla. Työttömiä rangaistaan sitten vielä tuplasti. Ensin viedään elanto työvoimaviranomaisten taholta, sen jälkeen vielä toimeentulotukea pienennetään 20-40 %.Moni vastaa ilmaistyöntarjoamiseen sillä, että katoaa kaikista tilastoista ja rupeaa tekemään pimeästi töitä tai rikolliseksi. Hallitus pakottaa ihmiset valitsemaan, joko kuolemaan nälkään tai selviytymään eli pimeät työt tai rikollisuus.

Levitä tätä tietoutta kaikille.

Alla sitten rankka ja järkyttävä tositarina nykyisestä “hyvinvointi” pahoinvointi Suomesta. Esimerkki riistokapitalistisesta politiikasta, jota juuri kokoomus ajaa. Kun palvelut ulkoistetaan eli yksityistetään hinnat nousevat moninkertaisiksi. Rahat imetään veroparatiiseihin ja Suomeen raha ei jää. Palveluiden laatu heikkenee rankasti. Ihmisen arvon määrää vain raha, jos ei ole rahaa ihminen jätetään kuolemaan yksin. Kasvottomat veroparatiisi yritykset eivät välitä mistään muusta kuin voitoista. Ihmisenarvo ja elämä on niille arvotonta. Tätä tapahtuu aina kun esim. vanhainkoti tai mikä tahansa terveydenhuollon tai julkinen palvelu yksitystetään. Kokomuus ajaa tätä yksityistämistä.

Lainaus “Tapaus Helsingin mummo, yksinäinen vanha rouva

Olette täysin oikeassa. Jos elätte täysin työttömyyskorvauksen varassa, taikka saatte toimeentulotukea, niin sillä ei kyllä pitkälle nykyään pötki. Sopii kyllä kokeilla itse sitten miten tulee vuodesta toiseen toimeen jatkuvasti perusosalla, kun sillä on maksettava kaikki kulut, vaatteet, henkilökohtainen puhtaus, parturi, hammaslääkärissä käynnit, terveyskeskusmaksut puhelin ja televisiolupakin pitää olla. Siitä sitten pitäisi vielä harrastuksiin jäädä jotain, mutta ei kyllä jää, jos on vielä lapsia elätettävänä ja mies samassa tilanteessa. Esimerkiksi toimeentulotuki on nykyään liian alhainen. Kysynkin mitä sillä saa, ei oikeastaan se riitä edes kunnolla ruokaan kuukaudessa. Varsinkin jos on alaikäisiä pieniä lapsia useampi, niin menot ovat aina suuremmat. Pelkästään vaipat jo maksavat aika paljon. Meidän yhdistykseen Jätkäsaaren Lyhty ry:n tulee miltei päivittäin puhelin soittoja, useita jopa pelkästään Helsingistä päin, missä pienituloiset eläkeläiset, köyhät vanhukset kyselevät ruoka-avustusta meiltä. Kun jossain lehdessä oli mainittu ruokaa jakavan yhdistyksen nimi ja mummot soittavat sitten numerotiedusteluun hädissään.

Muistan erittäin hyvin yhden tapauksen ennen joulua, kun soitti yli 86 -vuotias vanha rouva, mummo, lievästi liikuntakyvytön. Hän pyysi aluksi hyvin ystävällisellä äänellä: jos pystyisitte tuomaan vaikka pienen muovipussillisen jotain ruokaa hänelle kotiin Punavuoreen, kun liikkuminen rullaattorilla on niin hirveän hankalaa, varsinkin näin liukkaalla ja sateisella kelillä. Silloin kyllä tuli minulle melkein itku silmääni, kun kuuntelin rouvaa hyvin pitkään puhelimessa, ainakin tunnin. Voiko olla totta Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on hylännyt täysin vanhuksen oman onnen nojaan, kuin rukkasen vanhan navetan nurkkaan. Kaiken lisäksi useammat niistä vanhuksista soittavat vielä seuraavana päivänä uudestaan, jopa itkien, aivan hysteerisenä kun kukaan ei enää välitä ja auta ja kahdenkymmenen minuutin kuluttua saavat vasta kerrottua sen mikä on oikein asiana, että eivät ole kahteen viikkoon kai syöneet lainkaan lämmintä ruokaa. Leipää vaan vähän ja kahvia tai teetä. Sitten vielä tulee puhelun aikana ilmi kun kyselen muuten vaan yleistä vointia ja varovasti pyysin kertomaan hieman rahatilannetta tarkemmin. Hän puhui välillä aivan sekavia juttuja. Itkuisen kuuloisena alkoi pikkuhiljaa sanelleen tapahtunutta; kaikki rahat onkin ollut jo viikko sitten täysin lopussa kun meni miltei kaikki asunnonvuokran ja välttämättömien laskujen maksuun, josta ei jäänyt rahalompsaan kuin 26 euroa, jonka hänen pojanpoika, 16-vuotias poika tarvitsi johonkin tärkeään koulu juttuun ja otti sen kaiken kun kävi mummonsa luona kylässä.

Eikä hän ole vuosiin ollut missään väleissä ainoan poikansa kanssa. Sitten kävi ilmi sekin, hänellä on kansaneläkepäivään melkein toista viikkoa vielä aikaa, kunnes rahaa seuraavan kerran tulee pankkitilille tammikuun alkupuolella. Tämä siis tapahtui ennen joulua! Nyt olisi sanottava kyllä kova sana tähän väliin. On täysin käsittämätöntä miten voi Helsingin keskustassa tapahtua ettei apua voi mistään hakea, saada ettei sosiaaliviranomaisilla ole ruoanjakoa edes, kun kysyin onko hän ollut mitenkään Helsingin sosiaalivirastoon tilanteestaan yhteydessä? Yllätäin hän huusi aika kovaa korvaani, sitten tuohtuneena itkien sanoen; Ei hän sinne missään tapauksessa toista kertaa huijattavaksi enää koskaan mene. Perivät kaiken pois edelliskuussa eläkkeestäni ja siksi tilanne on nyt tämä! Mummo suuttui täysin ja löi minulle puhelimen korvaani kiinni. Se sitä sosiaaliturvasta, vanhoja ikä-ihmisiä kusetetaan sosiaaliviranomaisten toimesta vieläkin ja kunnolla…ja ennen joulua! Kyllä tällaisessa tapauksessa pitäisi olla iäkkäille vanhuksille yhteiskunnassamme suoja ja turvaverkostoja jo 2000 -luvulla olemassa, vaikka vapaaehtoisvoimin vietäisiin kotiin elintarvikekauppojen lahjoittamia elintarvikkeita ja siten voitaisiin ilmoittaa sosiaaliviranomaisille samalla heidän avuntarpeesta. Olisin soittanut hänelle heti takaisin mutta mummo rukalla oli salainen puhelinnumero. Se oli siitä ennaltaehkäisevää toimeentulotukea ja erittäin riittävää sosiaaliturvaa ikä-ihmisille Helsingin kaupungissa, ennen joulua! Jätkäsaaren Lyhty ry. Ari Söderlund,pj. Lainaus”

sakutimonen.com/rankkaa-siivousta/#comment-3337

OSA 3.

Kolmas asia ja iso ongelma Suomessa on poliisit, jotka rikkovat lakia mutta selviävät rikoksistaan ilman seurauksia tai merkityksettömällä huomautuksella yli 90%. Tämän takia ihmisiä kuolee ja loukkaantuu poliisin toimesta. Tämä aiheuttaa myös paljon taloudellisia menetyksiä ihmisille. Paljon laittomia kotietsintöjä, paljon laittomia ja perusteettomia pidätyksiä ja vangitsemisia. Poliisin suorittamista aiheettomista tai laittomista vapaudenriistoista olet aina oikeutettu samaan korvauksia. Syrjäsen mukaan pidätysvuorokauden hinta on 100-120 euroa. Tyypillinen korvaus maksetaan lyhyestä, 1-3 päivän pidätyksestä. Myös aiheettomista/laittomista kotietsinnöistä missä poliisi sotkee asunnon löytämättä mitään. On oikeutettu korvaukseen, sekä voi tehdä kantelun/rikosilmoituksen poliisia vastaan. Esimerkkejä löytyy poliisi tuhosi asunnon sisältä aiheettoman kotietsinnän tuloksena. Vahinkoa tuli yhteensä 10 000 euron arvosta. Poliisit repi huonekalut sohvat auki, sängyt, peitot, patjat… Tyhjensivät laatikot ja nakkoivat kaikki tavarat lattialle. Asunto oli kuin tuhottu kaatopaikka. Poliisit tuomittiin ja selvisivät huomautuksella ja 10 000 euron vahingonkorvauksilla. Poliiseilla on tapana ottaa kaikki mahdollinen takavarikkoon tietokoneita myöten. KKO on linjannut ettei poliisi voi enää pitää tietokoneita takavarikossa useita kuukausia vaan ne on palautettava takaisin heti kun niistä on otettu varmuuskopiot poliisille. Tätä KKO päätöksestä pitää aina mainita hakiessasi purkua takavarikolle, sekä mainita asiasta asianajajallesi.
Mitä päätös sitten tarkoittaa käytännössä?
Ensinnäkin jatkossa pääsääntö tulee olemaan, että rikoksentekovälineinä takavarikoidut tietokoneet (ja oheislaitteet kuten näytöt ja näppäimistöt!) tullaan palauttamaan. Päätöksellä on lisäksi toinen hyvin merkittävä seuraus. Jatkossa esitutkintavaiheessa koneita ei voida pitää enää lähes määrättömästi poliisin hyllyssä sillä perusteella, että ne määrätään joka tapauksessa varsinaisessa asian käsittelyssä valtiolle. Kyseessä on merkittävä parannus epäiltyjen oikeusturvaan, sillä erityisesti tietoverkkorikosten osalta alkuepäilyt eivät läheskään aina osu oikeaan. Lisäksi oman koneen käyttäminen on usein myös käytännön edellytyksenä oman syyttömyyden osoittamiselle. Seuraavien viikkojen aikana tullaan näkemään tuomioistuimissa melkoinen takavarikkojen purkuhakemusten suma. Siispä – jos oma koneesi sattuu olemaan tällä hetkellä takavarikossa, kannattaa ottaa yhteyttä juristiisi ja vinkata, että nyt olisi hyvä aika laittaa purkuhakemus sisään, niin asia ehditään hoitamaan.
Asiasta tarkasta tässä —> www.kko.fi/50724.htm
Sekä asia selitetty tässä -> blogit.tietokone.fi/lexoksanen/2010/05/19/kko-linjasi-tietokoneiden-menettamisseurauksesta-oikein/

KKO: Tietokonetta ei tuomita rikoksentekovälineenä menetettäväksi
www.turre.com/2010/05/kko-tietokonetta-ei-tuomita-rikoksentekovalineena-menetettavaksi/

Perusteettomia vapaudenriistoja, hyvitykseen kehotetaan
poliisirikollisena.wordpress.com/2012/06/05/perusteettomia-vapaudenriistoja-hyvitykseen-kehotetaan/

Syyttömille maksettavat korvaukset kasvavat räjähdysmäisesti
poliisirikollisena.wordpress.com/2012/10/27/syyttomille-maksettavat-korvaukset-kasvavat-rajahdysmaisesti/

Jokaisen kansalaisen velvollisuus onkin olla aktiivinen ja saattaa jokainen lainrikkoja poliisi vastuuseen teoistaan. Tekemällä kanteluita rikokseen syyllistyneiltä poliiseilta, sekä tarvittaessa tehtävä rikosilmoitus. Tässä auttaa ilmaiseksi paikallinen oikeusaputoimisto, joka järjestää asianajajan kuulusteluihin ja neuvomaan miten toimia kun poliisi rikkoo lakia. Sekä kantelun tekemisestä ja Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen asti kantelun tekemistä. Poliisit ovat tuomittu useasti laittomista kotietsinnöistä ja monista muista laittomista teoista Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimessa. Kuulusteluissa poliisin täytyy aina kertoa kuulusteltavan oikeudet. Suurimmassa osassa käy juuri päinvastoin poliisi ei kerro mitään oikeuksia vaikka siitä on annettu päätös korkealta taholta. Uusimman tutkimuksen mukaan poliiseiksi päätyy 7. eniten psykopaatteja. Mikä pahinta rikollinen poliisi joka on psykopaatti ja moni ihminen tulee kärsimään seuraukset.

Eniten psykopaatteja:

1. Toimitusjohtajat
2. Lakimiehet
3. Media(Televisio/radio)
4. Myyntihenkilöt
5. Kirurgit
6. Journalistit
7. Poliisit
8. Papisto
9. Kokit
10. Valtion virkamiehet
www.iltasanomat.fi/tyoelama/art-1288531411920.html

Poliisi joutuu tästedes entistä tarkemmin kertomaan rikoksesta epäillylle hänen oikeuksistaan. Poliisihallitus on antanut tästä uudet ohjeet maan kaikille poliisilaitoksille sekä keskusrikospoliisille ja Liikkuvalle poliisille.
poliisirikollisena.wordpress.com/2012/10/23/poliisin-kuulustelumoka-uhkaa-avata-rikoksentekijoille-pandoran-lippaan/

Kotietsintää koskeva laki ihmisoikeussopimuksen vastainen
EIT on tukkeutunut suomalaisten valituksista poliisin laittomasta toiminnasta työssään.
poliisirikollisena.wordpress.com/?s=ihmisoikeus

Muut poliisien tekemät rikokset, joista poliisit tuntuvat selviävän huomatuksella ja sakoilla. Siinä missä normaali kansalainen olisi laitettu vankilaan. Kyseinen kaksoistandardi on väärin ja siihen on saatava muutos. Muutos tulee vasta kun kaikki kansalaiset rupeavat aktiivisiksi ja kantelevat jokaisesta rikoksen tehneestä poliisista ja tekevät rikosilmoituksen, sekä kantelun Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen. Poliisissa toimii liian moni rikollinen vasta kun nämä mätäpaiseet on paljastettu ja poistettu asiat paranevat.

poliisirikollisena.wordpress.com/

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

7 Comments

  1. olihan asiaa. hyvä että joku välittää ja jakaa oikeaa tietoa. itse olen asunut ulkomailla jo melkein 20v. olen silti kiinnostunut Suomen asioista ja etenkin eläkeläisten. olen ajatellut että kun tulen siihen tilanteeseen että en pysty enään hoitamaan itse itseäni, muuttaisin takaisin kotisuomeen ja hoito tai palvelukotiin (taloon). ihan hirvittää ajatella mihinkähän sitä joutuukaan, kun on kirjoiteltu paljon näistä kodeista ja ei aina hyvää. siis kauhulla odottelen vanhuuttani.

  2. Kyllähän näihin asioihin pitäisi puuttua rankalla kädellä.. Minullakin on ystävä jolla ei tulot riitä edes asumismenohin.. silti ei saa sosiaalitoimesta toimeentulotukea,, minusta se on väärin. Hän joutuu pyytämään avustusta äidiltään lippuun, kun työkkäri on pakottanut hänet viidennen kerran samanlaiseen kurssille… mitä hyöytä. Hän on hakenut jopa osastosihteerin kurssille kolmeen kertaan, mutta joka kerta on tullut päätös. “kiitos mielenkiinnosta, mutta tällä kertaa ette tulleet valituksi” Hän oli 27 vuotta yhdessä työpaikassa, ja joutui pois, kun työpaikka muutti paikkakuntaa. eikä hän voinut muuttaa mukana. Hän on ollut yli 3 vuotta työttömänä.

  3. Mistähän tämän “uuden tutkimuksen” löytää, johon otsikossa sensaatiohakuisesti viitataan?

    T: työtön Jake

  4. Hyvä että olet näin perusteellisen selonteon saanut aikaan meille luettavaksi, ja miten voi toimia. Itselläni oli ja on karenssi ikuinen (luultavasti) koska mieheni on/oli yrittäjä. Minä olen kuulemma yrittäjäksi rinnastettava henkilö. Hallelujaa, olen täysin lain ulkopuolella ja syytän siitä miestäni.

  5. Hei mikä toi laki on johon tässä viitataan: “Myös jokainen työtön, jolla on työkyvyttömän paperit on oikeutettu lain mukaan kieltäytymään kaikesta työkkärin tarjonnasta. Ilman mitään karenssia.”?

Comments are closed.