Esimerkkejä TE-toimistojen ja sosiaalitoimiston lainvastaisista päätöksistä

“Nuorisotakuu ajoi minut sosiaalitoimiston luukulle”
www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288706610335.html

Hyvää tietoa työttömille
karenssia.blogspot.fi/

vehkanen.blogspot.fi/

tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/

Ohjeet miten valitat sosiaalitoimiston laittomista ja vääristä päätöksistä

tuloksetontaopiskelua.wordpress.com/toimeentulotuen-hakeminen-kaytannossa/

Osallistavaa sosiaaliturvaa pilotoimaan valittiin kuusi kuntaa
vehkanen.blogspot.fi/2014/06/osallistavaa-sosiaaliturvaa-pilotoimaan.html

TE-toimistojen ja sosiaalitoimistojen karenseista yli 70% on lainvastaisia. Virkailijat syyllistyvät jatkuvasti törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Valitettavasti työttömät eivät tiedä oikeuksiaan ja vie asioita oikeuteen. Esimerkkinä TE-toimiston tai sosiaalitoimiston virkailija on syyllistynyt jopa tuhansien lainvastaisten karenssien antamiseen. Selviävät ilman seuraamuksia, koska väärin laittomuuden uhriksi joutuneet eivät ole valittaneet ja haastaneet virkailijaa oikeuteen. On selvää, että kymmenien jopa tuhansien lainvastaisten karenssien antama virkailija syyllistyy aina törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja ei voi jatkaa tehtävässään.
www.laki24.fi/riri-rikokset-virkarikokset-torkea_virka_aseman_vaarinkayttaminen.html
Nyt tähän asiaan tulee muutos ja jokainen lainvastaisen karenssin =rikoksen tehnyt virkailija laitetaan vastuuseen. Se alkaa siitä, että jokainen valittaa ja haastaa oikeuteen näitä rikollisia, jotka potkitaan pois. Siksi on tärkeää, että laittomista päätöksista valitetaan ja otetaan yhteyttä paikalliseen oikeusaputoimistoon, joka auttaa ilmaiseksi uhreja. Työttömän oikeuksiin kuuluu se, että mikä tahansa pätevä syy on riittävä estämään karensin. Esimerkkinä 1. Ei ole voinut hakea koulutukseen, koska on ollut työelämässä kyseisenä aikana. 2. Ei omista autoa tai on myynyt auton, jolloin ei pääse koulutukseen tai kuntouttavaan työtötoimintaan. Tai muuhun TE-toimistojen järjestämään huuhaa juttuhin. Luonnollisesti henkilö, joka ei omista autoa ei voi lainata autoa. 3. Ei ole rahaa tai varaa ajaa TE-toimistojen järjestämään koulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. 4. Ei ole koulutusta eikä pätevyyttä toimia harjoittelijana TE-toimiston tarjoamassa työssä. Esimerkkinä maalari ei voi toimia sähköasentajana, putkiasentajana, talonrakentajana yms. Eli lähes kaikkiin ammatteihin vaaditaan, että on ammattitaito ja koulutus kyseiseen alaan.

Sosiaalitoimistojen virkailijat myös antavat paljon laittomia karensseja ja rikkovat häikäilemättömästi lakia. Laki sanoo, että karenssi voi olla 0-40% mutta minimitoimeentulolla eläville ei voi antaa karenssia. Ihmisillä on oikeus minimitoimeentuloon ja sen turvaa Suomen laki on hyvin yksiselitteinen ja valitettavasti 20-40% karensit ovat laittomia ja keksittyjä, joista on tullut automaattinen käytäntö. Nämä sosiaalitoimistojen virkailijat syyllistyvät törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja eivät voi jatkaa toimessaan. Siksi onkin tärkeää valittaa laittomista päätöksistä aina valitetaan ja tarvittaessa haastetaan virkailija oikeuteen. Oikeusaputoimisto auttaa ilmaiseksi.
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412

Toimeentulotuen perusosan määrät eri väestöryhmille 1.1.2014 alkaen:

Vanhempansa tai vanhempiensa luona asuva 18 vuotta täyttänyt henkilö 350,55 € eli 11,69 €/pv
Avio- ja avopuolisot, kumpikin 408,17 € eli 13,61 €/pv
Yksin asuva lapseton 480,20 € eli 16,01 €/pv
Yksinhuoltaja 528,22 € eli 17,61 €/pv
fi.wikipedia.org/wiki/Toimeentulotuki

TE-toimiston laittomuuksista
keskustelu.suomi24.fi/node/9302653

Te-toimistojen ja sosiaalitoimistojen virkailijat ovat mielivaltaisesti rikkoneet lakia tahallisesti ja tietoisesti. Kun tällainen rikollinen haastetaan oikeuteen on tärkeää, että ensin tarkastetaan kaikki kyseisen virkailijan tekemät karenssipäätökset ja sieltä tulee löytymään 50-90% laittomia karensseja. Tämä todistaa sen, että virkailija on tahallisesti ja tietoisesti menetellyt lainvastaisesti. Nämä virkailijat tuomitaan oikeudessa ja he eivät voi jatkaa virassaan. On aika aloittaa puhdistus jotta nämä lainrikkojat saadaan vastuuseen rikoksistaan.

TE-toimistoihin ilmoitetuista työpaikoista yli 60 prosenttia on PALKATONTA kokopäivätyötä. Työpaikat ovat täyttyneet tasaisesti KARENSSIN UHALLA, eikä esimerkiksi vuorotyö näyttäisi vaikuttavan juurikaan.

Älä koskaan suostu nollatuntisopimuksiin, koska niistä ei saa työttömyyskorvausta ja palkka voi olla 0 euroa kuussa liandersson.puheenvuoro.uusisuomi.fi/142057-vihaako-ek-nuoria

Jos TE-toimisto ehdottaa työttömälle yrittäjäksi ryhtymistä. Kieltäydy heti, koska jos suostut et saa enään työttömyyskorvausta.

Toinen mitä pitää välttää on vuokratyöfirmat eli henkilöstönvuokrausfirmat. Kyseiset firmat tarjoavat paskaduuneja ja palkkaus on 0-5 euroa tunnilta, jolla ei elä kukaan. Älä siis ikinä erehdy hakemaan kyseistä firmoista töitä.
keskustelu.suomi24.fi/node/11186327

Puhelinmyyntityö, pätkät, vuokrakeikat ja kippokaupat ovat usein 0-5 euroa tunnilta. Vältä näitä.

Työmarkkinatuen ehtojen lakien ja sopimusten vastaisuus
Työmarkkinatuen epääminen alle 25-vuotiailta työttömiltä on ristiriidassa EU:n ikäsyrjintää koskevan direktiivin kanssa.

Palkattoman työn tekeminen ehtona työmarkkinatuen saannille on ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien työjärjestö ILO:n pakkotyön poistamista koskevan sopimuksen kanssa. Suomi on sitoutunut tässä sopimuksessa siihen, ettei se käytä pakkotyötä esimerkiksi työvoiman mobilisoimiseksi taikka työvoiman käyttämiseksi taloudellista kehitystä edistäviin tarkoituksiin.[35]

Palkattoman työn tekeminen ehtona työmarkkinatuen saannille on ristiriidassa työsopimuslain 2 luvun 10 §:n kanssa, jonka mukaan työntekijälle on maksettava tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Palkaton työ on myös ristiriidassa työsopimuslain 2 luvun 2 §:n kanssa, jotka edellyttää työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua. Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että kaikille työntekijöille maksetaan palkkaa.
fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6markkinatuki#Ty.C3.B6markkinatuen_ehtojen_lakien_ja_sopimusten_vastaisuus

Suomessa tutkitusti vain 3% käyttää sosiaaliturvaa väärin.
fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaaliturvan_v%C3%A4%C3%A4rink%C3%A4ytt%C3%B6

TE-toimistojen työhön pakotetut ilmaiset työntekijät eri nimikkeillä. Maksavat yhteiskunnalle vuodessa 37500 euroa ja alle 1% työllistyy. Ilmaiset työntekijät maksavat miljardeja euroa yhteiskunnalle menetettyinä verotuloina. Esim 400 000 ilmaista työntekijää maksavat yhteiskunnalle 8.75 miljardia euroa. Koko elämän kurseilla ja ilmaisessa työharjoittelussa olevat maksavat yhteiskunnalle 2.6 miljoonaa euroa. TE-toimistojen ilmaiset työntekijät aiheuttavat menetettyjä verotuloja ja vääristävät kilpailua ja aiheuttavat palkkaa maksavien yritysten konkursseja.

Te-toimistojen ja sosiaalitoimistojen asiakkaiden tulee aina muistaa mikä tahansa pätevä syy on riittävä estämään karenssi. Mikäli virkailija antaa karenssin, jossa on pätevä tai hyväksyttävä syy on se aina laiton. Josta tulee valittaa ja haastaa virkailija tarvittaessa oikeuteen. Virkailija ei päätä onko syy pätevä vai ei. On olemassa selviä tapauksia esim. varatonta ja autotonta työtöntä ei voi vaatia muuttamaan toisella paikkakunnalle. Laittomien karenssien uhrit ovat oikeutettuja korvauksiin, jotka maksetaan takautuvasti.

Lisäksi jos on lääkärintodistuksella työkyvytön ja työtön voi sen perusteella kieltäytyä kaikista töistä ja koulutuksesta ilman karenssia. Samoin lääkärintodistuksella kaikki vajaakuntoiset voivat kieltäytyä töistä, jotka eivät sovellu heille. Ilman karenssia. Toki kopio lääkärintodistuksesta on annettava virkailijalle.

Se on terveysrajoitteisen ehdottomasti omassa intressissä huolehtia siitä, että tosiaan toimittaa KAIKKI selkeästi ja yksiselitteisesti hoitavan lääkärin kirjoittamat terveysrajoitteet tietoihin. Lääkärin lausunto pitää olla sellainen, että siinä selvästi sanotaan, että mikä ja millainen työ ei teveyttä vaarantamatta käy. Lääkärit kirjoittaa että “suositellaan” ja ” ei ehkä ole hyväksi” tai jotain muuta yleistä jaaritusta. Se ei lain mukaan ole riittävää. En ymmärrä, miksi sairaat ei vaadi ja saa omilta sairauttaan hoitavilta lääkäreiltä yksiselitteistä lausuntoa, jossa asia kerrotaan. Ei vaan millään.

Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet
www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/oikeudet_velvollisuudet/index.html

Kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana on voimassa “ammattisuoja”, jolloin ei tarvitse ottaa vastaan muita kuin oman alan töitä. Ilman karenssia.
keskustelu.suomi24.fi/node/8228361

Kuntouttavassa työtoiminnassa työttömiä voidaan pakottaa ilmaiseen työhön loputtomasti. Kuntouttuva työtöiminta kun voi kestää 2 vuotta ja voidaan uusia aina 2 vuoden välein. Kuntouttavan työtoiminnan todellinen tarkoitus on saada mahdollisimman moni ihminen tekemään ilmaiseksi töitä loppuelämänsä ajan. Lue
sakutimonen.com/2014/06/vaarinymmarryksia/

Orjatöistä seuraavassa:

Olkaa tarkkoja, kun laaditaan työnhaku/aktivointisuunnitelmaa. Muistakaa, että lain mukaan suunnitelma on tehtävä yhteistyössä. Työkkärin/typin virkailija ei voi sitä yksipuolisesti laatia. Sellaista suunnitelmaa ei tarvitse hyväksyä, vaan siihen voi vaatia tehtäväksi haluamiaan muutoksia. Tuossa asiaa koskeva lainsäännös:

Työnhakusuunnitelman laatiminen

Työnhakusuunnitelman laatii työvoimatoimisto YHDESSÄ työttömän työnhakijan kanssa.

Vastaava säännös on olemassa aktivointisuunnitelmasta.

Suunnitelmat eivät ole pätevät, ennen kuin niissä on kaikkien osapuolien allekirjoitukset. Työvoimavirkailijan laatima tuloste ilman allekirjoituksia ei täytä lain vaatimuksia.

Orjatöihin voidaan velvoittaa lain mukaan vain, jos siitä on maininta työnhaku/aktivointisuunnitelmassa. Siksi on äärimmäisen tärkeää syventyä tarkkaan ennen allekirjoittamista, mitä suunnitelma sisältää.

Aiheesta tuolla:
keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=121&conference=4500000000000021&posting=22000000040939215#22000000040939215

Jos olet päivärahan saaja, niin sinulla on siitä riippumatta, mitä työnhakusuunnitelmassa lukee, kerran oikeus kieltäytyä orjatöistä.

Tuota juttua tuskin työkkäreissä kovinkaan hyvin tunnetaan. Mutta tuossa on lainsäännös:

Työnhakusuunnitelmasta, työllistymisohjelmasta tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä kieltäytyminen (23.6.2005/459)

Työnhakijalla, joka kieltäytyy osallistumasta työnhakusuunnitelman laatimiseen tai kieltäytyy julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta työllistymisohjelman tarkistamisesta, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä lukien. (23.6.2005/459)

Työnhakijalla, joka ilman 4 momentissa tarkoitettua tai siihen rinnastettavaa pätevää syytä kieltäytyy työvoimatoimiston tarjoamasta työnhakusuunnitelmaan tai työllistymisohjelmaan sisältyvästä työkokeilusta, työelämävalmennuksesta taikka muusta niihin rinnastettavasta kohtuulliseksi katsottavasta työllistymistä edistävästä toimenpiteestä, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta kieltäytymisestä lukien. (23.6.2005/459)

Mitä 2 momentissa säädetään, sovelletaan TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHAN saajaan VAIN, JOS KIELTÄYTYMINEN ON TOISTUVAA.

Tuo 2 momentti tarkoittaa muuten toista kappaletta.

Pykälä löytyy työttömyysturvalain 1 luvusta ja se on 18 §. Itse laki löytyy tuolta: www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

keskustelu.suomi24.fi/node/8228361

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

  1. Olen ansiosidonnaisella ja tein vuokratyöfirman kanssa nollasopimuksen; sain soviteltua päivärahaa. Reilun kk päästä löysin kuitenkin uuden vakituisen työn 15h/vko sopimuksella ja irtisanoin nollasopimuksen. Lisäksi minulla ei ole käytössä autoa, mitä Extraajat-työn tekeminen olisi vaatinut. TE- toimisto käsittelee asiaa, olenko toiminut moitittavasti , ja tuleeko karenssia .
    Jos karenssi kuitenkin määrätään, niin onko se lainvastainen ja kannattaako ryhtyä toimiin asian suhteen ?

Comments are closed.