1 439 300 ihmistä työttömänä Suomessa virallisesti yli 30% työttömyys

Todellinen työllisyyskatsaus helmikuu 2015

Työttömät työnhakijat 620 300

Tukitoimenpiteillä sijoitetut 118 000

Pätkätyöläiset, jotka työskentelevät pari tuntia silloin tällöin 120 000

3 kuukauden karenssilla olevat 140 000

Ikuiselle karenssille potkitut 90 000

Ne, jotka eivät ilmoittaudu työnhakijoiksi (piilotyöttömät) 140 000

Ne, joille työttömyysetuutta ei myönnetä 80 000

Työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, koulutuksessa tai muussa olevat työttömät 131 000.

Kaikki yhteensä 620 300 + 118 000 + 120 000 +  140 000 + 90 000 + 140 000 + 80 000 + 131 000 = 1 439 300 työtöntä. Helmikuun lopussa työ­ ja elinkeinotoimistoissa oli kaikkiaan 620 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 66 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. www.tem.fi/files/42548/TKAT_Helmi_2015.pdf Piilotyöttömien määrä jatkoi kasvuaan ei lasketa yllä olevaan ollenkaan. Piilotyöttömyys kasvaa yhä – alkuvuonna 140 000 ihmistä iltalehti.fi/talous/2014071318485513_ta.shtml Tuosta on helppo laskea suuntaa antavasti työttömien todellinen määrä 620 300 + 140 000 = 760 300 on vähintään työttömänä. Tuohon lukuun eivät sisälly karensissa olevat 90 000 blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/1607 ja TE-toimiston työkokeilussa, kuntouttavassa työtoiminnassa, koulutuksessa tai muussa olevat työttömät 131 000.

Nuorisotyöttömyys yli 44 prosenttia Työllisyysaste on se tärkeä luku, jos halutaan tietää kansantaluden tila. Se on 67%, loput työikäiset ovat ilman palkkatyötä, siis pois tuotannosta, veronmaksusta jne. Näin laskettuna työttömyysprosentti on yli 30. Seuraava tärkeä luku on huoltosuhde: yksi kahdesta. Sen sijaan, että tuijotettaisiin työttömyyslukuja, pitäisi katsoa tilastokeskuksen julkaisemaa työllisyysastetta, joka oli tammikuussa 67 prosenttia, mikä tarkoittaa sitä että 33 prosenttia työikäisestä ja työkykyisestä väestä ei ole töissä, eikä opiskelemassa. Työikäistä väkeä lienee noin 3,6 miljoonaa. Työvoiman ulkopuolella on 886000 15-64 vuotiasta. Merkillepantavaa on myös pitkäaikaistyöttömyyden huikea kasvu. Vielä vuonna 2009 yli vuoden työttömänä olleita oli vain 40000, nyt heitä on jo 86000, ja luku kasvaa hurjaa vauhtia joka kuukausi. Tämän vuoden lopulla Suomessa on jo yli 100000 pitkäaikaistyötöntä. Näistähän tunnetusti aniharva enää palaa työelämään. Tuosta luvusta puuttuvat vielä pakolaiset ja turvapaikanhakijat, jotka eivät hae ikinä Suomesta töitä. Samoin luvusta puuttuvat ulkomaalaiset maahanmuttajat, joista 90% ei saa ikinä töitä. Siltikin hallitus ottaa 25 000 turvapaikanhakijaa/pakolaista joka vuosi ja 60 000 ulkomaalaista maahanmuuttajaa. Suomessa on pian yli miljoona työtöntä tästä faktasta hallituspuolueet ja keskusta vaikenevat. www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2014/02/25/tyottomyys-vaheni-tai-kasvoi-riippuu-tilastosta/20142756/12?&n=3#commentsHere

About Ahmed Demir

Turkish businessman born and living in Turkey all time. I do not write in this site. I only publish what people are sending to me.

1 Comment

Comments are closed.